Παρακολούθηση
Vassilios Kapaklis
Vassilios Kapaklis
Professor in Materials Physics, Uppsala University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα physics.uu.se - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Thermal fluctuations in artificial spin ice
V Kapaklis, UB Arnalds, A Farhan, RV Chopdekar, A Balan, A Scholl, ...
Nature nanotechnology 9 (7), 514-519, 2014
1912014
Melting artificial spin ice
V Kapaklis, UB Arnalds, A Harman-Clarke, ET Papaioannou, ...
New Journal of Physics 14 (3), 035009, 2012
1792012
Nanoscale magnetophotonics
N Maccaferri, I Zubritskaya, I Razdolski, IA Chioar, V Belotelov, V Kapaklis, ...
Journal of Applied Physics 127 (8), 2020
1252020
Interaction modifiers in artificial spin ices
E Östman, H Stopfel, IA Chioar, UB Arnalds, A Stein, V Kapaklis, ...
Nature Physics 14 (4), 375-379, 2018
1072018
Growth of thin Ag films produced by radio frequency magnetron sputtering
V Kapaklis, P Poulopoulos, V Karoutsos, T Manouras, C Politis
Thin Solid Films 510 (1-2), 138-142, 2006
1002006
Deliberate exotic magnetism via frustration and topology
C Nisoli, V Kapaklis, P Schiffer
Nature Physics 13 (3), 200-203, 2017
962017
Magneto-optic enhancement and magnetic properties in Fe antidot films with hexagonal symmetry
ET Papaioannou, V Kapaklis, P Patoka, M Giersig, P Fumagalli, ...
Physical Review B 81 (5), 054424, 2010
872010
Thermalized ground state of artificial kagome spin ice building blocks
UB Arnalds, A Farhan, RV Chopdekar, V Kapaklis, A Balan, ...
Applied Physics Letters 101 (11), 2012
822012
Surface plasmons and magneto-optic activity in hexagonal Ni anti-dot arrays
ET Papaioannou, V Kapaklis, E Melander, B Hjörvarsson, SD Pappas, ...
Optics express 19 (24), 23867-23877, 2011
822011
Intense Quantum Confinement Effects in Cu2O Thin Films
P Poulopoulos, S Baskoutas, SD Pappas, CS Garoufalis, SA Droulias, ...
The Journal of Physical Chemistry C 115 (30), 14839-14843, 2011
732011
Direct evidence for significant spin-polarization of EuS in Co/EuS multilayers at room temperature
SD Pappas, P Poulopoulos, B Lewitz, A Straub, A Goschew, V Kapaklis, ...
Scientific Reports 3 (1), 1333, 2013
672013
A new look on the two-dimensional Ising model: thermal artificial spins
UB Arnalds, J Chico, H Stopfel, V Kapaklis, O Bärenbold, ...
New Journal of Physics 18 (2), 023008, 2016
562016
Stability of an exciton bound to an ionized donor in quantum dots
S Baskoutas, W Schommers, AF Terzis, V Kapaklis, M Rieth, C Politis
Physics Letters A 308 (2-3), 219-225, 2003
542003
Large uniaxial magnetostriction with sign inversion at the first order phase transition in the nanolaminated Mn2GaC MAX phase
IP Novoselova, A Petruhins, U Wiedwald, ÁS Ingason, T Hase, F Magnus, ...
Scientific reports 8 (1), 2637, 2018
482018
Light localization and magneto-optic enhancement in Ni antidot arrays
M Rollinger, P Thielen, E Melander, E Ostman, V Kapaklis, B Obry, ...
Nano letters 16 (4), 2432-2438, 2016
482016
Photoluminescence from silicon nanoparticles prepared from bulk amorphous silicon monoxide by the disproportionation reaction
V Kapaklis, C Politis, P Poulopoulos, P Schweiss
Applied Physics Letters 87 (12), 2005
452005
Tunable giant magnetic anisotropy in amorphous SmCo thin films
F Magnus, R Moubah, AH Roos, A Kruk, V Kapaklis, T Hase, ...
Applied Physics Letters 102 (16), 2013
432013
Thermal transitions in nano-patterned XY-magnets
UB Arnalds, M Ahlberg, MS Brewer, V Kapaklis, ET Papaioannou, ...
Applied Physics Letters 105 (4), 2014
412014
Au and Fe magnetic moments in disordered Au-Fe alloys
F Wilhelm, P Poulopoulos, V Kapaklis, JP Kappler, N Jaouen, A Rogalev, ...
Physical Review B 77 (22), 224414, 2008
372008
Influence of the magnetic field on the plasmonic properties of transparent Ni anti-dot arrays
E Melander, E Östman, J Keller, J Schmidt, ET Papaioannou, V Kapaklis, ...
Applied Physics Letters 101 (6), 2012
362012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20