Παρακολούθηση
Claudia Soria
Claudia Soria
CNR-ILC
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ilc.cnr.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Lexical markup framework (LMF)
G Francopoulo, M George, N Calzolari, M Monachini, N Bel, M Pet, ...
International Conference on Language Resources and Evaluation-LREC 2006, 2006
2742006
Towards an ISO standard for dialogue act annotation
H Bunt, J Alexandersson, J Carletta, JW Choe, AC Fang, K Lee, ...
Seventh conference on International Language Resources and Evaluation (LREC'10), 2010
2302010
Automatic semantics extraction in law documents
C Biagioli, E Francesconi, A Passerini, S Montemagni, C Soria
Proceedings of the 10th international conference on Artificial intelligence …, 2005
1752005
Multilingual resources for NLP in the lexical markup framework (LMF)
G Francopoulo, N Bel, M George, N Calzolari, M Monachini, M Pet, ...
Language Resources and Evaluation 43 (1), 57-70, 2009
912009
The LRE map. Harmonising community descriptions of resources
N Calzolari, R Del Gratta, G Francopoulo, J Mariani, F Rubino, I Russo, ...
Proceedings of the Eighth International Conference on Language Resources and …, 2012
572012
Wordnet-LMF: fleshing out a standardized format for wordnet interoperability
C Soria, M Monachini, P Vossen
Proceedings of the 2009 international workshop on Intercultural …, 2009
542009
Automatic classification and analysis of provisions in italian legal texts: a case study
R Bartolini, A Lenci, S Montemagni, V Pirrelli, C Soria
OTM Confederated International Conferences" On the Move to Meaningful …, 2004
512004
Automatic extraction of semantics in law documents
C Soria, R Bartolini, A Lenci, S Montemagni, V Pirrelli
Proceedings of the V Legislative XML workshop, 253-266, 2007
482007
Lexical markup framework: ISO standard for semantic information in NLP lexicons
G Francopoulo, N Bel, M George, N Calzolari, M Monachini, M Pet, ...
Proceedings of the Workshop of the GLDV Working Group on Lexicography at the …, 2007
482007
MATE dialogue annotation guidelines
A Mengel, L Dybkjaer, JM Garrido, U Heid, M Klein, V Pirrelli, M Poesio, ...
MATE Deliverable D 2, 1, 2000
432000
Lexical markup framework (LMF) for NLP multilingual resources
G Francopoulo, N Bel, M George, N Calzolari, M Monachini, M Pet, ...
International Committee on Computational Linguistic and the Association for …, 2006
332006
The lrec map of language resources and technologies
N Calzolari, C Soria, R Del Gratta, S Goggi, V Quochi, I Russo, K Choukri, ...
Proceedings of the Seventh International Conference on Language Resources …, 2010
31*2010
Infrastructure for standardization of Asian language resources
T Tokunaga, V Sornlertlamvanich, T Charoenporn, N Calzolari, ...
Proceedings of the COLING/ACL 2006 Main Conference Poster Sessions, 827-834, 2006
312006
DomoML: the definition of a standard markup for interoperability of human home interactions
F Furfari, L Sommaruga, C Soria, R Fresco
Proceedings of the 2nd European Union symposium on Ambient intelligence, 41-44, 2004
312004
Survey of existing tools, standards and user needs for annotation of natural interaction and multimodal data
L Dybkjaer, S Berman, M Kipp, MW Olsen, V Pirrelli, N Reithinger, C Soria
ISLE Deliverable D 11, 1, 2001
292001
Lexical marking of discourse relations-some experimental findings
C Soria, G Ferrari
Discourse Relations and Discourse Markers, 1998
271998
Constraints on the Use of Connectives in Discourse
C Soria
Manuscrito no publicado. Istituto de Linguistica Computazionale (CNR), Pisa …, 2005
252005
Rejuvenating the italian wordnet: upgrading, standardising, extending
A Toral, S Bracale, M Monachini, C Soria
242010
LMF for multilingual, specialized lexicons
G Francopoulo, M George, N Calzolari, M Monachini, N Bel, M Pet, ...
International Conference on Language Resources and Evaluation-LREC 2006, 2006
172006
Exploring interoperability of language resources: The case of cross-lingual semi-automatic enrichment of wordnets
C Soria, M Monachini, F Bertagna, N Calzolari, CR Huang, SK Hsieh, ...
Language Resources and Evaluation 43 (1), 87-96, 2009
162009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20