Παρακολούθηση
Petros Karaisas
Petros Karaisas
University of West Attica
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uniwa.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Reliability modeling for an automatic level control system
C Balc, A Cretu, R Munteanu, D Iudean, H Balan, P Karaisas
2017 International Conference on Optimization of Electrical and Electronic …, 2017
132017
Reliability assessment of linear generator type wave energy converters
A Cretu, R Munteanu, D Iudean, V Vladareanu, P Karaisas
2016 International Conference on Applied and Theoretical Electricity (ICATE …, 2016
82016
The role of the New Commission’s proposal to minimize the Climate impacts of biofuel production in energy and transport sectors
CS Psomopoulos, N Chatziaras, GC Ioannidis, P Karaisas
Fresenius Environ. Bull 23, 2687-2694, 2014
82014
Lumped-parameter network thermal analysis of permanent magnet synchronous motor
K Dimolikas, TD Kefalas, P Karaisas, ZK Papazacharopoulos, A Kladas
Materials Science Forum 792, 233-238, 2014
62014
A passive EMI filter for the reduction of active filter generated network distortions
H Balan, MI Buzdugan, C Chiorean, A Iacob, P Karaisas
2012 International Conference on Applied and Theoretical Electricity (ICATE …, 2012
52012
Quality of modern products–a case study on smartphones
A Cretu, R Munteanu jr, D Iudean, P Karaisas, V Vlădăreanu
2016 International Conference on Production Research–Africa, Europe and the …, 2016
32016
Fault identification on electrical machines based on experimental analysis
H Balan, M I Buzdugan
Advances in Condition Monitoring of Machinery in Non-Stationary Operations …, 2014
32014
Signal processing software techniques for the monitoring and the diagnosis of the wind turbines
H Balan, I Cozorici, M Buzdugan, P Karaisas
2013 4th International Symposium on Electrical and Electronics Engineering …, 2013
32013
Vibroacoustic diagnosis technique for electric motors in residential environment
P Karaisas, H Balan, HD Laslo
Energy Procedia 157, 1525-1536, 2019
22019
Software Applications for Wind Turbine Vibrations Analysis
I Cozorici, H Balan, RA Munteanu, P Karaisas
Advances in Condition Monitoring of Machinery in Non-Stationary Operations …, 2014
22014
Comparative analysis of two magnetic bearings topologies
C Adăscăliţei, RA Marţiş, P Karaisas, CS Marţiş
2021 9th International Conference on Modern Power Systems (MPS), 1-4, 2021
12021
Electromagnetic Analysis and Experimental Validation of an Interior Permanent Magnet Synchronous Motor
CA Bilaţiu, P Karaisas, CS Marţiş
2021 12th International Symposium on Advanced Topics in Electrical …, 2021
12021
Fault current limiter in DC networks using thyristor by-pass circuits
H Balan, E Stefan, T Vaida, P Karaisas
2012 International Conference on Applied and Theoretical Electricity (ICATE …, 2012
12012
Fault diagnosis of induction motors using artificial intelligence techniques: A systematic review
V Rokani, P Karaisas, SD Kaminaris
AIP Conference Proceedings 2769 (1), 2023
2023
EMI filters, ancillary equipment for active filters
P Karaisas, O Syggeridou, N Soultanos
AIP Conference Proceedings 2123 (1), 030012, 2019
2019
Space-harmonics modeling of an axial-flux permanent-magnet machine
P Karaisas
AIP Conference Proceedings 2123 (1), 030011, 2019
2019
Computer simulation of the synchronous generator steady-state and dynamic regime
P Karaisas
AIP Conference Proceedings 2123 (1), 030014, 2019
2019
Test Procedures of Electric Underground Electric Lines Using Real Time Reflectometry and Spectrum Analysis
P Karaisas, MI Buzdugan
2019
About the Design of Inverters with Turn-off Circuits
P Karaisas, H Balan, I Berinde
2019
Simulation and experimental results of harmonic distortion in a Δ-YΔ traction transformer operating in hellenic subways
MK Kardamakis, CS Psomopoulos, GC Ioannidis, SD Kaminaris, ...
Mediterranean Conference on Power Generation, Transmission, Distribution and …, 2016
2016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20