Παρακολούθηση
Antonio Torralba
Antonio Torralba
Professor of Computer Science, MIT
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα csail.mit.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Learning deep features for discriminative localization
B Zhou, A Khosla, A Lapedriza, A Oliva, A Torralba
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2016
107492016
Modeling the shape of the scene: A holistic representation of the spatial envelope
A Oliva, A Torralba
International Journal of Computer Vision 42 (3), 145-175, 2001
83882001
Labelme: a database and web-based tool for image annotation.
B Russell, A Torralba, K Murphy, W Freeman
International Journal of Computer Vision 77, 157–173, 2007
44562007
Places: A 10 million image database for scene recognition
B Zhou, A Lapedriza, A Khosla, A Oliva, A Torralba
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 40 (6), 1452-1464, 2017
41632017
Sun database: Large-scale scene recognition from abbey to zoo
J Xiao, J Hays, KA Ehinger, A Oliva, A Torralba
2010 IEEE computer society conference on computer vision and pattern …, 2010
37902010
Learning deep features for scene recognition using places database
B Zhou, A Lapedriza, J Xiao, A Torralba, A Oliva
Advances in neural information processing systems 27, 2014
36322014
Spectral hashing
Y Weiss, A Torralba, R Fergus
Advances in neural information processing systems 21, 2008
32892008
Skip-thought vectors
R Kiros, Y Zhu, RR Salakhutdinov, R Zemel, R Urtasun, A Torralba, ...
Advances in neural information processing systems 28, 2015
31122015
Scene parsing through ade20k dataset
B Zhou, H Zhao, X Puig, S Fidler, A Barriuso, A Torralba
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2017
29602017
Aligning books and movies: Towards story-like visual explanations by watching movies and reading books
Y Zhu, R Kiros, R Zemel, R Salakhutdinov, R Urtasun, A Torralba, S Fidler
Proceedings of the IEEE international conference on computer vision, 19-27, 2015
29602015
Unbiased look at dataset bias
A Torralba, AA Efros
CVPR 2011, 1521-1528, 2011
28572011
Learning to predict where humans look
T Judd, K Ehinger, F Durand, A Torralba
2009 IEEE 12th international conference on computer vision, 2106-2113, 2009
25392009
80 million tiny images: A large data set for nonparametric object and scene recognition
A Torralba, R Fergus, WT Freeman
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 30 (11), 1958 …, 2008
24032008
Contextual guidance of eye movements and attention in real-world scenes: the role of global features in object search.
A Torralba, A Oliva, MS Castelhano, JM Henderson
Psychological review 113 (4), 766, 2006
21622006
Sift flow: Dense correspondence across scenes and its applications
C Liu, J Yuen, A Torralba
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 33 (5), 978-994, 2010
20192010
Building the gist of a scene: The role of global image features in recognition
A Oliva, A Torralba
Progress in brain research 155, 23-36, 2006
19222006
Recognizing indoor scenes
A Quattoni, A Torralba
2009 IEEE conference on computer vision and pattern recognition, 413-420, 2009
18862009
Sharing features: efficient boosting procedures for multiclass object detection
A Torralba, K Murphy, W Freeman
Proc. of IEEE Conf. on CVPR, 2004
1778*2004
Generating videos with scene dynamics
C Vondrick, H Pirsiavash, A Torralba
Advances in neural information processing systems 29, 2016
16692016
Network dissection: Quantifying interpretability of deep visual representations
D Bau, B Zhou, A Khosla, A Oliva, A Torralba
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2017
16272017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20