Παρακολούθηση
aurélien grolet
aurélien grolet
Maitre de Conference, ENSAM Lille
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ensam.eu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
On a new harmonic selection technique for harmonic balance method
A Grolet, F Thouverez
Mechanical Systems and Signal Processing 30, 43-60, 2012
752012
Free and forced vibration analysis of a nonlinear system with cyclic symmetry: Application to a simplified model
A Grolet, F Thouverez
Journal of sound and vibration 331 (12), 2911-2928, 2012
672012
Vibration analysis of a nonlinear system with cyclic symmetry
A Grolet, F Thouverez
Journal of Engineering for Gas Turbines and Power 133 (2), 2011
482011
Computing multiple periodic solutions of nonlinear vibration problems using the harmonic balance method and Groebner bases
A Grolet, F Thouverez
Mechanical Systems and Signal Processing 52, 529-547, 2015
462015
On the frequency response computation of geometrically nonlinear flat structures using reduced-order finite element models
A Givois, A Grolet, O Thomas, JF Deü
Nonlinear Dynamics 97 (2), 1747-1781, 2019
412019
Multistability and localization in forced cyclic symmetric structures modelled by weakly-coupled Duffing oscillators
A Papangelo, F Fontanela, A Grolet, M Ciavarella, N Hoffmann
Journal of Sound and Vibration 440, 202-211, 2019
362019
Global and bifurcation analysis of a structure with cyclic symmetry
E Sarrouy, A Grolet, F Thouverez
International Journal of Non-Linear Mechanics 46 (5), 727-737, 2011
322011
Multiple spatially localized dynamical states in friction-excited oscillator chains
A Papangelo, N Hoffmann, A Grolet, M Stender, M Ciavarella
Journal of Sound and Vibration 417, 56-64, 2018
312018
Comparison of two algorithms for harmonic balance and path continuation
L Woiwode, NN Balaji, J Kappauf, F Tubita, L Guillot, C Vergez, ...
Mechanical Systems and Signal Processing 136, 106503, 2020
292020
Snaking bifurcations in a self-excited oscillator chain with cyclic symmetry
A Papangelo, A Grolet, L Salles, N Hoffmann, M Ciavarella
Communications in Nonlinear Science and Numerical Simulation 44, 108-119, 2017
272017
Computation of quasi-periodic localised vibrations in nonlinear cyclic and symmetric structures using harmonic balance methods
F Fontanela, A Grolet, L Salles, N Hoffmann
Journal of Sound and Vibration 438, 54-65, 2019
192019
Dark solitons, modulation instability and breathers in a chain of weakly nonlinear oscillators with cyclic symmetry
F Fontanela, A Grolet, L Salles, A Chabchoub, N Hoffmann
Journal of Sound and Vibration 413, 467-481, 2018
162018
Travelling and standing envelope solitons in discrete non-linear cyclic structures
A Grolet, N Hoffmann, F Thouverez, C Schwingshackl
Mechanical systems and signal processing 81, 75-87, 2016
162016
A comparison of robustness and performance of linear and nonlinear Lanchester dampers
M Vakilinejad, A Grolet, O Thomas
Nonlinear dynamics 100 (1), 269-287, 2020
112020
On the use of the proper generalised decomposition for solving nonlinear vibration problems
A Grolet, F Thouverez
ASME International Mechanical Engineering Congress and Exposition 45202, 913-920, 2012
112012
Dynamique non-linéaire des structures mécaniques: application aux systèmes à symétrie cyclique
A Grolet
Ecully, Ecole centrale de Lyon, 2013
102013
Experimental observations of nonlinear vibration localization in a cyclic chain of weakly coupled nonlinear oscillators
B Niedergesäß, A Papangelo, A Grolet, A Vizzaccaro, F Fontanela, ...
Journal of Sound and Vibration 497, 115952, 2021
92021
The extended periodic motion concept for fast limit cycle detection of self-excited systems
M Jahn, M Stender, S Tatzko, N Hoffmann, A Grolet, J Wallaschek
Computers & Structures 227, 106139, 2020
82020
Dynamic stability of centrifugal pendulum vibration absorbers allowing a rotational mobility
V Mahe, A Renault, A Grolet, O Thomas, H Mahe
Journal of Sound and Vibration 517, 116525, 2022
62022
Nonlinear vibration localisation in a symmetric system of two coupled beams
F Fontanela, A Vizzaccaro, J Auvray, B Niedergesäß, A Grolet, L Salles, ...
Nonlinear dynamics 103 (4), 3417-3428, 2021
62021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20