Παρακολούθηση
Martin Volk
Martin Volk
Professor of Computational Linguistics, University of Zurich
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cl.uzh.ch - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Has machine translation achieved human parity? a case for document-level evaluation
S Läubli, R Sennrich, M Volk
arXiv preprint arXiv:1808.07048, 2018
2092018
Exploiting the WWW as a corpus to resolve PP attachment ambiguities
M Volk
University of Zurich, 2001
1252001
A new hybrid dependency parser for German
R Sennrich, G Schneider, M Volk, M Warin
Proceedings of the German Society for Computational Linguistics and Language …, 2009
1232009
MT-based sentence alignment for OCR-generated parallel texts
R Sennrich, M Volk
University of Zurich, 2010
972010
Semantic annotation for concept-based cross-language medical information retrieval
M Volk, B Ripplinger, Š Vintar, P Buitelaar, D Raileanu, B Sacaleanu
International Journal of Medical Informatics 67 (1-3), 97-112, 2002
942002
Using the web as corpus for linguistic research
M Volk, R Pajusalu, T Hennoste
University of Tartu, 2002
942002
Assessing post-editing efficiency in a realistic translation environment
S Läubli, M Fishel, G Massey, M Ehrensberger-Dow, M Volk, S O'Brien, ...
European Association for Machine Translation, 2013
902013
Iterative, MT-based sentence alignment of parallel texts
R Sennrich, M Volk
University of Zurich, 2011
642011
Exploiting synergies between open resources for german dependency parsing, pos-tagging, and morphological analysis
R Sennrich, M Volk, G Schneider
Proceedings of the International Conference Recent Advances in Natural …, 2013
612013
The automatic translation of film subtitles: a machine translation success story?
M Volk, J Nivre, M Dahllöf, B Megyesi
Studia Linguistica Upsaliensia, 202-214, 2008
592008
Semantic relations in concept-based cross-language medical information retrieval
S Vintar, P Buitelaar, M Volk
University of Zurich, 2003
532003
Learn-filter-apply-forget. Mixed approaches to named entity recognition
M Volk, S Clematide
Applications of Natural Language to Information Systems, 6th international …, 2001
512001
Building a German/simple German parallel corpus for automatic text simplification
D Klaper, S Ebling, M Volk
University of Zurich, 2013
492013
Machine translation for subtitling: A large-scale evaluation
L Bywood, T Etchegoyhen, P Georgakopoulou, M Fishel, J Jiang, ...
LREC 2014, Ninth International Conference on Language Resources and …, 2014
462014
Strategies for reducing and correcting OCR errors
M Volk, L Furrer, R Sennrich
Language technology for cultural heritage, 3-22, 2011
452011
Comparing a statistical and a rule-based tagger for German
M Volk, G Schneider
arXiv preprint cs/9811016, 1998
441998
Challenges in building a multilingual alpine heritage corpus
M Volk, N Bubenhofer, A Althaus, M Bangerter, L Furrer, B Ruef
University of Zurich, 2010
432010
Enriching an ontology with wordnet based on similarity measures
M Warin, H Oxhammar, M Volk
University of Zurich, 2005
432005
Machine translation of TV subtitles for large scale production
M Volk, R Sennrich, C Hardmeier, F Tidström
University of Zurich, 2010
412010
The automatic translation of idioms. machine translation vs. translation memory systems
M Volk, N Weber
Sprachwissenschaft, Computerlinguistik und neue Medien, 167-192, 1998
381998
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20