Παρακολούθηση
John Paul Strachan
John Paul Strachan
Director, Peter Grünberg Institute for Neuromorphic Compute Nodes; Professor RWTH Aachen
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα fz-juelich.de
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
ISAAC: A convolutional neural network accelerator with in-situ analog arithmetic in crossbars
A Shafiee, A Nag, N Muralimanohar, R Balasubramonian, JP Strachan, ...
ACM SIGARCH Computer Architecture News 44 (3), 14-26, 2016
18712016
Memristors with diffusive dynamics as synaptic emulators for neuromorphic computing
Z Wang, S Joshi, SE Savel’ev, H Jiang, R Midya, P Lin, M Hu, N Ge, ...
Nature materials 16 (1), 101-108, 2017
17612017
The future of electronics based on memristive systems
MA Zidan, JP Strachan, WD Lu
Nature electronics 1 (1), 22-29, 2018
14672018
Analogue signal and image processing with large memristor crossbars
C Li, M Hu, Y Li, H Jiang, N Ge, E Montgomery, J Zhang, W Song, ...
Nature electronics 1 (1), 52-59, 2018
9512018
Efficient and self-adaptive in-situ learning in multilayer memristor neural networks
C Li, D Belkin, Y Li, P Yan, M Hu, N Ge, H Jiang, E Montgomery, P Lin, ...
Nature communications 9 (1), 2385, 2018
9322018
Fully memristive neural networks for pattern classification with unsupervised learning
Z Wang, S Joshi, S Savel’Ev, W Song, R Midya, Y Li, M Rao, P Yan, ...
Nature Electronics 1 (2), 137-145, 2018
8462018
Sub-nanosecond switching of a tantalum oxide memristor
AC Torrezan, JP Strachan, G Medeiros-Ribeiro, RS Williams
Nanotechnology 22 (48), 485203, 2011
7602011
High switching endurance in TaOx memristive devices
JJ Yang, MX Zhang, JP Strachan, F Miao, MD Pickett, RD Kelley, ...
Applied Physics Letters 97 (23), 2010
7152010
Dot-product engine for neuromorphic computing: Programming 1T1M crossbar to accelerate matrix-vector multiplication
M Hu, JP Strachan, Z Li, EM Grafals, N Davila, C Graves, S Lam, N Ge, ...
Proceedings of the 53rd annual design automation conference, 1-6, 2016
6802016
Memristor‐based analog computation and neural network classification with a dot product engine
M Hu, CE Graves, C Li, Y Li, N Ge, E Montgomery, N Davila, H Jiang, ...
Advanced Materials 30 (9), 1705914, 2018
6352018
Anatomy of a nanoscale conduction channel reveals the mechanism of a high‐performance memristor
F Miao, JP Strachan, JJ Yang, MX Zhang, I Goldfarb, AC Torrezan, ...
Advanced materials 23 (47), 5633-5640, 2011
5002011
Chaotic dynamics in nanoscale NbO2 Mott memristors for analogue computing
S Kumar, JP Strachan, RS Williams
Nature 548 (7667), 318-321, 2017
4632017
PUMA: A programmable ultra-efficient memristor-based accelerator for machine learning inference
A Ankit, IE Hajj, SR Chalamalasetti, G Ndu, M Foltin, RS Williams, ...
Proceedings of the Twenty-Fourth International Conference on Architectural …, 2019
3802019
Direct identification of the conducting channels in a functioning memristive device
JP Strachan, MD Pickett, JJ Yang, S Aloni, AL David Kilcoyne, ...
Advanced materials 22 (32), 3573-3577, 2010
3732010
Long short-term memory networks in memristor crossbar arrays
C Li, Z Wang, M Rao, D Belkin, W Song, H Jiang, P Yan, Y Li, P Lin, M Hu, ...
Nature Machine Intelligence 1 (1), 49-57, 2019
3132019
High‐speed and low‐energy nitride memristors
BJ Choi, AC Torrezan, JP Strachan, PG Kotula, AJ Lohn, MJ Marinella, ...
Advanced Functional Materials 26 (29), 5290-5296, 2016
2882016
Reinforcement learning with analogue memristor arrays
Z Wang, C Li, W Song, M Rao, D Belkin, Y Li, P Yan, H Jiang, P Lin, M Hu, ...
Nature electronics 2 (3), 115-124, 2019
2742019
Rescuing memristor-based neuromorphic design with high defects
C Liu, M Hu, JP Strachan, H Li
Proceedings of the 54th Annual Design Automation Conference 2017, 1-6, 2017
2462017
Engineering nonlinearity into memristors for passive crossbar applications
J Joshua Yang, MX Zhang, MD Pickett, F Miao, J Paul Strachan, WD Li, ...
Applied Physics Letters 100 (11), 2012
2462012
Time-resolved imaging of spin transfer switching: Beyond the macrospin concept
Y Acremann, JP Strachan, V Chembrolu, SD Andrews, T Tyliszczak, ...
Physical Review Letters 96 (21), 217202, 2006
2362006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20