Παρακολούθηση
Elias Houstis
Elias Houstis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα e-ce.uth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Computer as thinker/doer: Problem-solving environments for computational science
E Gallopoulos, E Houstis, JR Rice
IEEE Computational Science and Engineering 1 (2), 11-23, 1994
5291994
Automating the approximate record-matching process
VS Verykios, AK Elmagarmid, EN Houstis
Information sciences 126 (1-4), 83-98, 2000
1532000
POEMS: End-to-end performance design of large parallel adaptive computational systems
VS Adve, R Bagrodia, JC Browne, E Deelman, A Dube, EN Houstis, ...
IEEE transactions on Software Engineering 26 (11), 1027-1048, 2000
1312000
On neurobiological, neuro-fuzzy, machine learning, and statistical pattern recognition techniques
A Joshi, N Ramakrishman, EN Houstis, JR Rice
IEEE Transactions on Neural Networks 8 (1), 18-31, 1997
1161997
Future research directions in problem solving environments for computational science
S Gallopoulos, EN Houstis, JR Rice
1151992
PELLPACK: a problem-solving environment for PDE-based applications on multicomputer platforms
EN Houstis, JR Rice, S Weerawarana, AC Catlin, P Papachiou, KY Wang, ...
ACM Transactions on Mathematical Software (TOMS) 24 (1), 30-73, 1998
1101998
PYTHIA-II: a knowledge/database system for managing performance data and recommending scientific software
EN Houstis, AC Catlin, JR Rice, VS Verykios, N Ramakrishnan, ...
ACM Transactions on Mathematical Software (TOMS) 26 (2), 227-253, 2000
1092000
On disconnected browsing of distributed information
A Joshi, S Weerawarana, EN Houstis
Proceedings Seventh International Workshop on Research Issues in Data …, 1997
1071997
PYTHIA: a knowledge-based system to select scientific algorithms
S Weerawarana, EN Houstis, JR Rice, A Joshi, CE Houstis
ACM Transactions on Mathematical Software (TOMS) 22 (4), 447-468, 1996
981996
Problem-solving environments for computational science
E Houstis, E Gallopoulos, R Bramley, J Rice
IEEE Computational Science and Engineering 4 (3), 18-21, 1997
931997
Financial prediction and trading strategies using neurofuzzy approaches
KN Pantazopoulos, LH Tsoukalas, NG Bourbakis, MJ Brun, EN Houstis
IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B (Cybernetics) 28 …, 1998
921998
//ELLPACK: A numerical simulation programming environment for parallel MIMD machines
EN Houstis, JR Rice, NP Chrisochoides, HC Karathanasis, PN Papachiou, ...
Proceedings of the 4th International Conference on Supercomputing, 96-107, 1990
911990
Convergence of O(h^4) Cubic Spline Collocation Methods for Elliptic Partial Differential Equations
EN Houstis, EA Vavalis, JR Rice
SIAM Journal on Numerical Analysis 25 (1), 54-74, 1988
911988
Evaluation of numerical methods for elliptic partial differential equations
EN Houstis, RE Lynch, JR Rice, TS Papatheodorou
Journal of Computational Physics 27 (3), 323-350, 1978
901978
Parallel ELLPACK: A Develoment and Problem Solving Environment for High Performance Computing Machines
EN Houstis, JR Rice
Proceedings of the IFIP TC2/WG 2.5 Working Conference on Programming …, 1991
881991
A population of linear, second order, elliptic partial differential equations on rectangular domains. I, II
JR Rice, EN Houstis, WR Dyksen
Mathematics of Computation 36 (154), 475-484, 1981
871981
Quadratic‐spline collocation methods for two‐point boundary value problems
EN Houstis, CC Christara, JR Rice
International Journal for Numerical Methods in Engineering 26 (4), 935-952, 1988
801988
Collocation software for second-order elliptic partial differential equations
EN Houstis, WF Mitchell, JR Rice
ACM Transactions on Mathematical Software (TOMS) 11 (4), 379-412, 1985
751985
Enabling Technologies for Computational Science: Frameworks, Middleware and Environments
EN Houstis, JR Rice, E Gallopoulos, R Bramley
Springer Science & Business Media, 2000
712000
Mapping algorithms and software environment for data parallel PDE iterative solvers
N Chrisochoides, E Houstis, J Rice
Journal of Parallel and Distributed Computing 21 (1), 75-95, 1994
711994
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20