Παρακολούθηση
Juan E. Rubio
Juan E. Rubio
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα lcc.uma.es - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Current cyber-defense trends in industrial control systems
JE Rubio, C Alcaraz, R Roman, J Lopez
Computers & Security 87, 101561, 2019
532019
Access control for cyber-physical systems interconnected to the cloud
J Lopez, JE Rubio
Computer Networks 134, 46-54, 2018
512018
Analysis of Intrusion Detection Systems in Industrial Ecosystems
JE Rubio, C Alcaraz, R Roman, J Lopez
14th International Conference on Security and Cryptography (SECRYPT 2017), 2017
362017
Recommender system for privacy-preserving solutions in smart metering
JE Rubio, C Alcaraz, J Lopez
Pervasive and Mobile Computing 41, 205-218, 2017
342017
A resilient architecture for the smart grid
J Lopez, JE Rubio, C Alcaraz
IEEE Transactions on Industrial Informatics 14 (8), 3745-3753, 2018
332018
Analysis of cybersecurity threats in Industry 4.0: the case of intrusion detection
JE Rubio, J Lopez, R Roman-Castro
The 12th International Conference on Critical Information Infrastructures …, 2018
252018
Blockchain-assisted access for federated Smart Grid domains: Coupling and features
C Alcaraz, JE Rubio, J Lopez
Journal of Parallel and Distributed Computing 144, 124-135, 2020
162020
Addressing security in OCPP: Protection against man-in-the-middle attacks
JE Rubio, C Alcaraz, J Lopez
2018 9th IFIP International Conference on New Technologies, Mobility and …, 2018
162018
Preventing advanced persistent threats in complex control networks
JE Rubio, C Alcaraz, J Lopez
European Symposium on Research in Computer Security, 402-418, 2017
162017
Integration of a threat traceability solution in the industrial internet of things
JE Rubio, R Roman, J Lopez
IEEE Transactions on Industrial Informatics 16 (10), 6575-6583, 2020
112020
Tracking advanced persistent threats in critical infrastructures through opinion dynamics
JE Rubio, R Roman, C Alcaraz, Y Zhang
European Symposium on Research in Computer Security, 555-574, 2018
112018
Tracking apts in industrial ecosystems: A proof of concept
JE Rubio, R Roman, C Alcaraz, Y Zhang
Journal of Computer Security 27 (5), 521-546, 2019
92019
Protecting industry 4.0 against advanced persistent threats
J Lopez, C Alcaraz, J Rodriguez, R Roman, JE Rubio
Euro CIIP Newslett 11, 27-29, 2017
72017
Enhancing security and dependability of industrial networks with opinion dynamics
JE Rubio, M Manulis, C Alcaraz, J Lopez
European Symposium on Research in Computer Security, 263-280, 2019
62019
Digital Twins for Intelligent Authorization in the B5G-Enabled Smart Grid
J Lopez, JE Rubio, C Alcaraz
IEEE Wireless Communications 28 (2), 48-55, 2021
42021
SealedGRID: A Secure Interconnection of Technologies for Smart Grid Applications
A Farao, JE Rubio, C Alcaraz, C Ntantogian, C Xenakis, J Lopez
International Conference on Critical Information Infrastructures Security …, 2019
32019
Distributed detection of apts: consensus vs. clustering
JE Rubio, C Alcaraz, R Rios, R Roman, J Lopez
European Symposium on Research in Computer Security, 174-192, 2020
22020
Estado y Evolución de la Detección de Intrusiones en los Sistemas Industriales
C Alcaraz, J Rodrıguez, R Román, JE Rubio
III Jornadas Nacionales de Investigaci{\'o}n en Ciberseguridad (JNIC 2017), 2017
22017
Game Theory-Based Approach for Defense Against APTs
JE Rubio, C Alcaraz, J Lopez
International Conference on Applied Cryptography and Network Security, 297-320, 2020
12020
Selecting privacy solutions to prioritise control in smart metering systems
JE Rubio, C Alcaraz, J Lopez
International Conference on Critical Information Infrastructures Security …, 2016
12016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20