Παρακολούθηση
Franco Tecchia
Franco Tecchia
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα sssup.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Evaluating virtual reality and augmented reality training for industrial maintenance and assembly tasks
N Gavish, T Gutiérrez, S Webel, J Rodríguez, M Peveri, U Bockholt, ...
Interactive Learning Environments 23 (6), 778-798, 2015
5702015
Visualizing crowds in real‐time
F Tecchia, C Loscos, Y Chrysanthou
Computer Graphics Forum 21 (4), 753-765, 2002
1482002
Agent behaviour simulator (abs): A platform for urban behaviour development
F Tecchia, C Loscos, R Conroy-Dalton, YL Chrysanthou
1332001
Image-based crowd rendering
F Tecchia, C Loscos, Y Chrysanthou
IEEE computer graphics and applications 22 (2), 36-43, 2002
1322002
3D helping hands: a gesture based MR system for remote collaboration
F Tecchia, L Alem, W Huang
Proceedings of the 11th ACM SIGGRAPH international conference on virtual …, 2012
1172012
Real-time rendering of densely populated urban environments
F Tecchia, Y Chrysanthou
Eurographics Workshop on Rendering Techniques, 83-88, 2000
1152000
Design guidelines for the development of virtual reality and augmented reality training systems for maintenance and assembly tasks
N Gavish, T Gutierrez, S Webel, J Rodriguez, F Tecchia
BIO web of conferences 1, 00029, 2011
114*2011
Lowering the development time of multimodal interactive application: the real-life experience of the XVR project
M Carrozzino, F Tecchia, S Bacinelli, C Cappelletti, M Bergamasco
Proceedings of the 2005 ACM SIGCHI International Conference on Advances in …, 2005
1042005
A Flexible Framework for Wide‐Spectrum VR Development
F Tecchia, M Carrozzino, S Bacinelli, F Rossi, D Vercelli, G Marino, ...
Presence: Teleoperators and Virtual Environments 19 (4), 302-312, 2010
1022010
I'm in VR! Using your own hands in a fully immersive MR system
F Tecchia, G Avveduto, R Brondi, M Carrozzino, M Bergamasco, L Alem
Proceedings of the 20th ACM Symposium on Virtual Reality Software and …, 2014
662014
HandsOnVideo: Towards a gesture based mobile AR system for remote collaboration
L Alem, F Tecchia, W Huang
Recent trends of mobile collaborative augmented reality systems, 135-148, 2011
632011
Beaming: an asymmetric telepresence system
A Steed, W Steptoe, W Oyekoya, F Pece, T Weyrich, J Kautz, D Friedman, ...
IEEE computer graphics and applications 32 (6), 10-17, 2012
602012
HandsIn3D: supporting remote guidance with immersive virtual environments
W Huang, L Alem, F Tecchia
IFIP Conference on Human-Computer Interaction, 70-77, 2013
562013
A fully immersive set-up for remote interaction and neurorehabilitation based on virtual body ownership
D Perez-Marcos, M Solazzi, W Steptoe, O Oyekoya, A Frisoli, T Weyrich, ...
Frontiers in neurology 3, 110, 2012
562012
The Museum of Pure Form: touching real statues in an immersive virtual museum.
C Loscos, F Tecchia, A Frisoli, M Carrozzino, HR Widenfeld, D Swapp, ...
VAST, 271-279, 2004
502004
Augmented 3D hands: a gesture-based mixed reality system for distributed collaboration
W Huang, L Alem, F Tecchia, HBL Duh
Journal on Multimodal User Interfaces 12 (2), 77-89, 2018
462018
Full body acting rehearsal in a networked virtual environment—A case study
JM Normand, B Spanlang, F Tecchia, M Carrozzino, D Swapp, M Slater
Presence 21 (2), 229-243, 2012
442012
Real-time shadows for animated crowds in virtual cities
C Loscos, F Tecchia, Y Chrysanthou
Proceedings of the ACM symposium on Virtual reality software and technology …, 2001
392001
Understanding and realizing presence in the Presenccia project
M Slater, A Frisoli, F Tecchia, C Guger, B Lotto, A Steed, G Pfurtscheller, ...
IEEE Computer Graphics and Applications 27 (4), 90-93, 2007
382007
Comparing different storytelling approaches for virtual guides in digital immersive museums
M Carrozzino, M Colombo, F Tecchia, C Evangelista, M Bergamasco
International Conference on Augmented Reality, Virtual Reality and Computer …, 2018
372018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20