Παρακολούθηση
Despoina Vokou
Despoina Vokou
Professor of Ecology
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα bio.auth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Geographic variation of Greek oregano (Origanum vulgare ssp. hirtum) essential oils
D Vokou, S Kokkini, JM Bessiere
Biochemical Systematics and Ecology 21 (2), 287-295, 1993
4111993
Changes to Airborne Pollen Counts across Europe
PLoS ONE 7 (4), e34076. https://doi.org/1, 2012
3952012
Testing the value of six taxonomic groups as biodiversity indicators at a local scale
V Kati, P Devillers, M Dufrêne, A Legakis, D Vokou, P Lebrun
Conservation biology 18 (3), 667-675, 2004
3202004
Temperature-related changes in airborne allergenic pollen abundance and seasonality across the northern hemisphere: a retrospective data analysis
LH Ziska, L Makra, SK Harry, N Bruffaerts, M Hendrickx, F Coates, ...
The Lancet Planetary Health 3 (3), e124-e131, 2019
2762019
Effects of monoterpenoids, acting alone or in pairs, on seed germination and subsequent seedling growth
D Vokou, P Douvli, GJ Blionis, JM Halley
Journal of chemical ecology 29, 2281-2301, 2003
2502003
Bacterial colonization of the phyllosphere of Mediterranean perennial species as influenced by leaf structural and chemical features
RKP Yadav, K Karamanoli, D Vokou
Microbial ecology 50, 185-196, 2005
1832005
Carvacrol‐rich plants in Greece
S Kokkini, D Vokou
Flavour and Fragrance Journal 4 (1), 1-7, 1989
1751989
Hotspots, complementarity or representativeness? Designing optimal small-scale reserves for biodiversity conservation
V Kati, P Devillers, M Dufrêne, A Legakis, D Vokou, P Lebrun
Biological Conservation 120 (4), 471-480, 2004
1612004
Long-term trends in atmospheric pollen levels in the city of Thessaloniki, Greece
A Damialis, JM Halley, D Gioulekas, D Vokou
Atmospheric Environment 41 (33), 7011-7021, 2007
1562007
Transport of airborne pollen into the city of Thessaloniki: the effects of wind direction, speed and persistence
A Damialis, D Gioulekas, C Lazopoulou, C Balafoutis, D Vokou
International Journal of Biometeorology 49, 139-145, 2005
1562005
Geographic and temporal variations in pollen exposure across E urope
M Smith, S Jäger, U Berger, B Šikoparija, M Hallsdottir, I Sauliene, ...
Allergy 69 (7), 913-923, 2014
1512014
Effects of aromatic plants on potato storage: sprout suppression and antimicrobial activity
D Vokou, S Vareltzidou, P Katinakis
Agriculture, Ecosystems & Environment 47 (3), 223-235, 1993
1431993
Pattern of geographic variations of Origanum vulgare trichomes and essential oil content in Greece
S Kokkini, R Karousou, D Vokou
Biochemical Systematics and Ecology 22 (5), 517-528, 1994
1391994
Higher airborne pollen concentrations correlated with increased SARS-CoV-2 infection rates, as evidenced from 31 countries across the globe
A Damialis, S Gilles, M Sofiev, V Sofieva, F Kolek, D Bayr, MP Plaza, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 118 (12), e2019034118, 2021
1252021
Constraints on flowering phenology in a phryganic (East Mediterranean shrub) community
T Petanidou, WN Ellis, NS Margaris, D Vokou
American Journal of Botany 82 (5), 607-620, 1995
1221995
The onset, course and intensity of the pollen season
Å Dahl, C Galán, L Hajkova, A Pauling, B Sikoparija, M Smith, D Vokou
Allergenic pollen: A review of the production, release, distribution and …, 2013
1202013
Dynamics of extinction debt across five taxonomic groups
JM Halley, N Monokrousos, AD Mazaris, WD Newmark, D Vokou
Nature communications 7 (1), 12283, 2016
1192016
Flowering phenology of Campanula on Mt Olympos, Greece
GJ Blionis, JM Halley, D Vokou
Ecography 24 (6), 696-706, 2001
1192001
Plant growth promoting rhizobacteria isolated from halophytes and drought-tolerant plants: Genomic characterisation and exploration of phyto-beneficial traits
K Leontidou, S Genitsaris, A Papadopoulou, N Kamou, I Bosmali, T Matsi, ...
Scientific reports 10 (1), 14857, 2020
1162020
Bacterial colonization of phyllosphere of Mediterranean aromatic plants
K Karamanoli, D Vokou, U Menkissoglu, HI Constantinidou
Journal of Chemical Ecology 26, 2035-2048, 2000
1112000
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20