Παρακολούθηση
Despoina Vokou
Despoina Vokou
Professor of Ecology
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα bio.auth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Geographic variation of Greek oregano (Origanum vulgare ssp. hirtum) essential oils
D Vokou, S Kokkini, JM Bessiere
Biochemical Systematics and Ecology 21 (2), 287-295, 1993
3641993
Changes to Airborne Pollen Counts across Europe
PLoS ONE 7 (4), e34076. https://doi.org/1, 2012
3312012
Testing the value of six taxonomic groups as biodiversity indicators at a local scale
V Kati, P Devillers, M Dufrêne, A Legakis, D Vokou, P Lebrun
Conservation biology 18 (3), 667-675, 2004
3062004
Effects of monoterpenoids, acting alone or in pairs, on seed germination and subsequent seedling growth
D Vokou, P Douvli, GJ Blionis, JM Halley
Journal of chemical ecology 29 (10), 2281-2301, 2003
2352003
Temperature-related changes in airborne allergenic pollen abundance and seasonality across the northern hemisphere: a retrospective data analysis
LH Ziska, L Makra, SK Harry, N Bruffaerts, M Hendrickx, F Coates, ...
The Lancet Planetary Health 3 (3), e124-e131, 2019
1752019
Carvacrol‐rich plants in Greece
S Kokkini, D Vokou
Flavour and Fragrance Journal 4 (1), 1-7, 1989
1631989
Hotspots, complementarity or representativeness? Designing optimal small-scale reserves for biodiversity conservation
V Kati, P Devillers, M Dufrêne, A Legakis, D Vokou, P Lebrun
Biological Conservation 120 (4), 471-480, 2004
1582004
Bacterial colonization of the phyllosphere of Mediterranean perennial species as influenced by leaf structural and chemical features
RKP Yadav, K Karamanoli, D Vokou
Microbial ecology 50 (2), 185-196, 2005
1432005
Long-term trends in atmospheric pollen levels in the city of Thessaloniki, Greece
A Damialis, JM Halley, D Gioulekas, D Vokou
Atmospheric Environment 41 (33), 7011-7021, 2007
1412007
Effects of aromatic plants on potato storage: sprout suppression and antimicrobial activity
D Vokou, S Vareltzidou, P Katinakis
Agriculture, ecosystems & environment 47 (3), 223-235, 1993
1381993
Transport of airborne pollen into the city of Thessaloniki: the effects of wind direction, speed and persistence
A Damialis, D Gioulekas, C Lazopoulou, C Balafoutis, D Vokou
International Journal of Biometeorology 49 (3), 139-145, 2005
1352005
Geographic and temporal variations in pollen exposure across E urope
M Smith, S Jäger, U Berger, B Šikoparija, M Hallsdottir, I Sauliene, ...
Allergy 69 (7), 913-923, 2014
1312014
Pattern of geographic variations of Origanum vulgare trichomes and essential oil content in Greece
S Kokkini, R Karousou, D Vokou
Biochemical Systematics and Ecology 22 (5), 517-528, 1994
1261994
Constraints on flowering phenology in a phryganic (East Mediterranean shrub) community
T Petanidou, WN Ellis, NS Margaris, D Vokou
American Journal of Botany 82 (5), 607-620, 1995
1211995
The onset, course and intensity of the pollen season
Å Dahl, C Galán, L Hajkova, A Pauling, B Sikoparija, M Smith, D Vokou
Allergenic pollen, 29-70, 2013
1092013
Flowering phenology of Campanula on Mt Olympos, Greece
GJ Blionis, JM Halley, D Vokou
Ecography 24 (6), 696-706, 2001
1072001
Bacterial colonization of phyllosphere of Mediterranean aromatic plants
K Karamanoli, D Vokou, U Menkissoglu, HI Constantinidou
Journal of Chemical Ecology 26 (9), 2035-2048, 2000
1042000
Pollination and pollen energetics in Mediterranean ecosystems
T Petanidou, D Vokou
American Journal of Botany 77 (8), 986-992, 1990
1011990
Dynamics of extinction debt across five taxonomic groups
JM Halley, N Monokrousos, AD Mazaris, WD Newmark, D Vokou
Nature communications 7 (1), 1-6, 2016
982016
Mentha spicata (Lamiaceae) chemotypes growing wild in Greece
S Kokkini, D Vokou
Economic botany 43 (2), 192-202, 1989
951989
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20