Παρακολούθηση
Christoph Matheja
Christoph Matheja
Associate Professor, Technical University of Denmark (DTU)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα dtu.dk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Weakest precondition reasoning for expected run–times of probabilistic programs
BL Kaminski, JP Katoen, C Matheja, F Olmedo
Programming Languages and Systems: 25th European Symposium on Programming …, 2016
1552016
Reasoning about recursive probabilistic programs
F Olmedo, BL Kaminski, JP Katoen, C Matheja
Proceedings of the 31st Annual ACM/IEEE Symposium on Logic in Computer …, 2016
1082016
Weakest precondition reasoning for expected runtimes of randomized algorithms
BL Kaminski, JP Katoen, C Matheja, F Olmedo
Journal of the ACM (JACM) 65 (5), 1-68, 2018
882018
How do programmers use unsafe rust?
V Astrauskas, C Matheja, F Poli, P Müller, AJ Summers
Proceedings of the ACM on Programming Languages 4 (OOPSLA), 1-27, 2020
712020
Quantitative separation logic: a logic for reasoning about probabilistic pointer programs
K Batz, BL Kaminski, JP Katoen, C Matheja, T Noll
Proceedings of the ACM on Programming Languages 3 (POPL), 1-29, 2019
642019
On the hardness of analyzing probabilistic programs
BL Kaminski, JP Katoen, C Matheja
Acta Informatica 56, 255-285, 2019
552019
The prusti project: Formal verification for rust
V Astrauskas, A Bílý, J Fiala, Z Grannan, C Matheja, P Müller, F Poli, ...
NASA Formal Methods Symposium, 88-108, 2022
512022
How long, O Bayesian network, will I sample thee? A program analysis perspective on expected sampling times
K Batz, BL Kaminski, JP Katoen, C Matheja
Programming Languages and Systems: 27th European Symposium on Programming …, 2018
352018
Modular specification and verification of closures in Rust
F Wolff, A Bílý, C Matheja, P Müller, AJ Summers
Proceedings of the ACM on Programming Languages 5 (OOPSLA), 1-29, 2021
312021
Effective entailment checking for separation logic with inductive definitions
J Katelaan, C Matheja, F Zuleger
Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems: 25th …, 2019
292019
A decision procedure for guarded separation logic complete entailment checking for separation logic with inductive definitions
C Matheja, J Pagel, F Zuleger
ACM Transactions on Computational Logic 24 (1), 1-76, 2023
242023
A pre-expectation calculus for probabilistic sensitivity
A Aguirre, G Barthe, J Hsu, BL Kaminski, JP Katoen, C Matheja
Proceedings of the ACM on Programming Languages 5 (POPL), 1-28, 2021
24*2021
SL-COMP: competition of solvers for separation logic
M Sighireanu, JA Navarro Pérez, A Rybalchenko, N Gorogiannis, R Iosif, ...
Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems: 25 Years …, 2019
242019
Unified reasoning about robustness properties of symbolic-heap separation logic
C Jansen, J Katelaan, C Matheja, T Noll, F Zuleger
Programming Languages and Systems: 26th European Symposium on Programming …, 2017
242017
Relatively complete verification of probabilistic programs: an expressive language for expectation-based reasoning
K Batz, BL Kaminski, JP Katoen, C Matheja
Proceedings of the ACM on Programming Languages 5 (POPL), 1-30, 2021
222021
Latticed k-Induction with an Application to Probabilistic Programs
K Batz, M Chen, BL Kaminski, JP Katoen, C Matheja, P Schröer
International Conference on Computer Aided Verification, 524-549, 2021
212021
Probabilistic program verification via inductive synthesis of inductive invariants
K Batz, M Chen, S Junges, BL Kaminski, JP Katoen, C Matheja
International Conference on Tools and Algorithms for the Construction and …, 2023
182023
A calculus for amortized expected runtimes
K Batz, BL Kaminski, JP Katoen, C Matheja, L Verscht
Proceedings of the ACM on Programming Languages 7 (POPL), 1957-1986, 2023
182023
PrIC3: property directed reachability for MDPs
K Batz, S Junges, BL Kaminski, JP Katoen, C Matheja, P Schröer
International Conference on Computer Aided Verification, 512-538, 2020
172020
Automated reasoning and randomization in separation logic
C Matheja, R Iosif, JP Katoen
Fachgruppe Informatik, 2020
162020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20