Παρακολούθηση
Ioannis Zaharakis
Ioannis Zaharakis
Professor, Department of Electrical & Computer Engineering, University of Peloponnese, Greece
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cti.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Machine learning: a review of classification and combining techniques
SB Kotsiantis, ID Zaharakis, PE Pintelas
Artificial Intelligence Review 26 (3), 159-190, 2006
14042006
Cryptography and security in internet of things (iots): Models, schemes, and implementations
N Sklavos, ID Zaharakis
2016 8th IFIP International Conference on New Technologies, Mobility and …, 2016
682016
An ontology-based conceptual model for composing context-aware applications
E Christopoulou, C Goumopoulos, I Zaharakis, A Kameas
Research Academic Computer Technology Institute, 2004
392004
Exploiting ubiquitous computing, mobile computing and the internet of things to promote science education
ID Zaharakis, N Sklavos, A Kameas
2016 8th IFIP International Conference on New Technologies, Mobility and …, 2016
252016
Cryptographic system for data applications, in the context of internet of things
P Panagiotou, N Sklavos, E Darra, ID Zaharakis
Microprocessors and Microsystems 72, 102921, 2020
232020
Security & trusted devices in the context of Internet of Things (IoT)
N Sklavos, ID Zaharakis, A Kameas, A Kalapodi
2017 Euromicro Conference on Digital System Design (DSD), 502-509, 2017
222017
Bagged averaging of regression models
SB Kotsiantis, D Kanellopoulos, ID Zaharakis
Artificial Intelligence Applications and Innovations: 3rd IFIP Conference on …, 2006
222006
Design and implementation of a privacy framework for the internet of things (IoT)
P Panagiotou, N Sklavos, ID Zaharakis
2018 21st Euromicro Conference on Digital System Design (DSD), 586-591, 2018
182018
A multi-agent architecture for teaching dermatology
ID Zaharakis, AD Kameas, GC Nikiforidis
Medical Informatics 23 (4), 289-307, 1998
151998
Investigating secondary students’ stance on iot driven educational activities
D Glaroudis, A Iossifides, N Spyropoulou, ID Zaharakis
Ambient Intelligence: 14th European Conference, AmI 2018, Larnaca, Cyprus …, 2018
132018
Fostering Secondary Students' STEM Career Awareness through IoT Hands-On Educational Activities: Experiences and Lessons Learned
N Spyropoulou, D Glaroudis, A Iossifides, ID Zaharakis
IEEE Communications Magazine 58 (2), 86-92, 2020
122020
STEM learning and career orientation via IoT hands-on activities in secondary education
D Glaroudis, A Iossifides, N Spyropoulou, ID Zaharakis, AD Kameas
2019 IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communications …, 2019
122019
The UMI-Sci-Ed Platform: Integrating UMI Technologies to Promote Science Education.
C Goumopoulos, O Fragou, N Chanos, K Delistavrou, ID Zaharakis, ...
CSEDU (1), 78-90, 2018
102018
An instructional design process for creating a U-learning ecology
O Fragou, A Kameas, ID Zaharakis
2017 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON), 1817-1823, 2017
102017
Ubiquitous computing multidisciplinary endeavour
I Zaharakis, A Komninos
IEEE Latin America Transactions 10 (3), 1850-1852, 2012
82012
Modeling spiking neural networks
ID Zaharakis, AD Kameas
Theoretical computer science 395 (1), 57-76, 2008
72008
Emergent phenomena in amI spaces
ID Zaharakis, AD Kameas
The EASST Newsletter 12 (2006-12), 82-96, 2006
72006
MeT: The expert methodology tutor of GENITOR
ID Zaharakis, AD Kameas, PE Pintelas
Microprocessing and microprogramming 40 (10-12), 855-860, 1994
71994
A study of bio-inspired communication scheme in swarm robotics
PN Stamatis, ID Zaharakis, AD Kameas
7th International Conference on Practical Applications of Agents and Multi …, 2009
52009
Engineering Emergent Ecologies of Interacting Artefacts
ID Zaharakis, AD Kameas
Handbook of Research on User Interface Design and Evaluation for Mobile …, 2008
52008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20