Παρακολούθηση
Stefan Kaiser
Stefan Kaiser
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα fkf.mpg.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Light-induced superconductivity in a stripe-ordered cuprate
D Fausti, RI Tobey, N Dean, S Kaiser, A Dienst, MC Hoffmann, S Pyon, ...
science 331 (6014), 189-191, 2011
12002011
Three-dimensional photonic metamaterials at optical frequencies
N Liu, H Guo, L Fu, S Kaiser, H Schweizer, H Giessen
Nature materials 7 (1), 31-37, 2008
10942008
Possible light-induced superconductivity in K3C60 at high temperature
M Mitrano, A Cantaluppi, D Nicoletti, S Kaiser, A Perucchi, S Lupi, ...
Nature 530 (7591), 461-464, 2016
7902016
Nonlinear phononics as an ultrafast route to lattice control
M Först, C Manzoni, S Kaiser, Y Tomioka, Y Tokura, R Merlin, A Cavalleri
Nature Physics 7 (11), 854-856, 2011
4832011
Optically enhanced coherent transport in YBa2Cu3O6.5 by ultrafast redistribution of interlayer coupling
W Hu, S Kaiser, D Nicoletti, CR Hunt, I Gierz, MC Hoffmann, M Le Tacon, ...
Nature materials 13 (7), 705-711, 2014
4642014
Optically induced coherent transport far above T c in underdoped YBa 2 Cu 3 O 6+ δ
S Kaiser, CR Hunt, D Nicoletti, W Hu, I Gierz, HY Liu, M Le Tacon, T Loew, ...
Physical Review B 89 (18), 184516, 2014
3612014
Magnetoinductive and electroinductive coupling in plasmonic metamaterial molecules
N Liu, S Kaiser, H Giessen
Advanced Materials 20 (23), 4521-4525, 2008
3142008
Babinet’s principle for optical frequency metamaterials and nanoantennas
T Zentgraf, TP Meyrath, A Seidel, S Kaiser, H Giessen, C Rockstuhl, ...
Physical Review B 76 (3), 033407, 2007
2652007
Plasmon hybridization in stacked cut‐wire metamaterials
N Liu, H Guo, L Fu, S Kaiser, H Schweizer, H Giessen
Advanced Materials 19 (21), 3628-3632, 2007
2492007
Clocking the Melting Transition of Charge and Lattice Order in with Ultrafast Extreme-Ultraviolet Angle-Resolved Photoemission Spectroscopy
JC Petersen, S Kaiser, N Dean, A Simoncig, HY Liu, AL Cavalieri, ...
Physical review letters 107 (17), 177402, 2011
2432011
Plasmonic building blocks for magnetic molecules in three‐dimensional optical metamaterials
N Liu, L Fu, S Kaiser, H Schweizer, H Giessen
Advanced Materials 20 (20), 3859-3865, 2008
1962008
High-field high-repetition-rate sources for the coherent THz control of matter
B Green, S Kovalev, V Asgekar, G Geloni, U Lehnert, T Golz, M Kuntzsch, ...
Scientific reports 6 (1), 22256, 2016
1762016
Ultrafast strain engineering in complex oxide heterostructures
AD Caviglia, R Scherwitzl, P Popovich, W Hu, H Bromberger, R Singla, ...
Physical review letters 108 (13), 136801, 2012
1742012
Optically induced superconductivity in striped La 2− x Ba x CuO 4 by polarization-selective excitation in the near infrared
D Nicoletti, E Casandruc, Y Laplace, V Khanna, CR Hunt, S Kaiser, ...
Physical Review B 90 (10), 100503, 2014
1412014
Coherent order parameter oscillations in the ground state of the excitonic insulator Ta2NiSe5
D Werdehausen, T Takayama, M Höppner, G Albrecht, AW Rost, Y Lu, ...
Science advances 4 (3), eaap8652, 2018
1212018
Effects of magnetic ordering on dynamical conductivity: Optical investigations of single crystals
D Wu, N Barišić, N Drichko, S Kaiser, A Faridian, M Dressel, S Jiang, ...
Physical Review B 79 (15), 155103, 2009
1162009
Phase-resolved Higgs response in superconducting cuprates
H Chu, MJ Kim, K Katsumi, S Kovalev, RD Dawson, L Schwarz, ...
Nature communications 11 (1), 1793, 2020
982020
THz-Frequency Modulation of the Hubbard in an Organic Mott Insulator
R Singla, G Cotugno, S Kaiser, M Först, M Mitrano, HY Liu, A Cartella, ...
Physical Review Letters 115 (18), 187401, 2015
852015
Polaronic Conductivity in the Photoinduced Phase of
N Dean, JC Petersen, D Fausti, RI Tobey, S Kaiser, LV Gasparov, ...
Physical review letters 106 (1), 016401, 2011
792011
Comprehensive study of plasmonic materials in the visible and near-infrared: linear, refractory, and nonlinear optical properties
G Albrecht, M Ubl, S Kaiser, H Giessen, M Hentschel
Acs Photonics 5 (3), 1058-1067, 2018
772018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20