Παρακολούθηση
George Kaliampos
George Kaliampos
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unic.ac.cy
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
THERMAL CONDUCTION IN METALS: MENTAL REPRESENTATIONS IN 5-6 YEARS OLD CHILDREN'S THINKING
G Κaliampos, K Ravanis
Jurnal Ilmiah Pendidikan Fisika ‘Al-BiRuNi’ 8 (1), 1-9, 2019
262019
Preschool children science mental representations: The sound in space
K Ravanis, G Kaliampos, P Pantidos
Education Sciences 11 (5), 242, 2021
162021
PRESCHOOL PUPILS MENTAL REPRESENTATIONS ON ELECTRICITY, SIMPLE ELECTRICAL CIRCUIT AND ELECTRICAL APPLIANCES
G Kaliampos, V Kada, A Saregar, K Ravanis
European Journal of Education Studies 7 (12), 2020
122020
A small scale, qualitative study on exploring alternative conceptions of mechanics in students with autism
G KALIAMPOS
Educational Journal of the University of Patras UNESCO Chair, 2015
92015
Mental representations of 14-15 years old students about the light propagation time
K Ravanis, G Kaliampos
Jurnal Pendidikan Progresif 8 (2), 44-52, 2018
72018
A comparison study of alternative conceptions on impetus theory and projectile motion of adolescents with typical development and high functioning autism spectrum disorder
G Kaliampos, K Ravanis, D Vavougios
International Journal of Science Education 43 (1), 128-156, 2021
62021
Kindergarten Teachers' Representations for Their Socio-Cognitive Practices during the Natural Sciences Activities.
A Draganoudi, G Kaliampos, K Lavidas
Acta Didactica Napocensia 14 (1), 174-181, 2021
62021
Les représentations des enseignants du cycle maternel relatives aux leurs pratiques empiristes lors des activités en sciences
A DRAGANOUDI, K LAVIDAS, G KALIAMPOS, K RAVANIS
Mediterranean Journal of Education 2 (1), 118-127, 2022
52022
Teaching electromagnetism: interviewing three Greek high-school teachers
G KALIAMPOS, P PANTIDOS, K GRIVOPOULOS, K RAVANIS
Mediterranean Journal of Education 1 (2), 66-77, 2021
52021
Designing a database of research papers focused on teaching science to students with Learning Disabilities
G Kaliampos, A Verevi, A Panagopoulou, P Papalexopoulos, ...
Asian Journal of Education and e-Learning 5 (3), 2017
52017
Aggression and bullying: a literature review examining their relationship and effective anti-bullying practice in schools
G Kaliampos, K Katsigiannis, X Fantzikou
International journal of educational innovation and research 1 (2), 89-98, 2022
32022
Inscriptions in science teaching: from realism to abstraction
P Pantidos, G Fragkiadaki, G Kaliampos, K Ravanis
Frontiers in Education, 469, 2022
32022
An investigation on alternative ideas on thermal phenomena of pupils with and without learning difficulties
MA Katsidima, K Lavidas, AC Kornelaki, G Kaliampos
SN Social Sciences 3 (1), 1-19, 2023
22023
Constructing a Precursor Model for clouds and rain in the thinking of 4–6-year-old children
A Georgantopoulou, G Fragkiadaki, G Kaliampos, K Ravanis
Precursor Models for teaching and learning Science during early childhood …, 2022
22022
Narration and multimodality: The role of the human body and material objects in science teaching
P Pantidos, G Kaliampos, K Ravanis
Int. J. Eval. Res. Educ 11, 617-627, 2022
22022
A study of the understanding of key concepts of electromagnetism of 11th grade greek high school students
G Kaliampos, P Pantidos, M Kalogiannakis, K Ravanis
Jurnal Pendidikan IPA Indonesia 10 (4), 474-485, 2021
22021
Constructivism in the Shade of Racial, Ethnic, and Special Needs Diversity Students
G Kaliampos
Journal of Research in Science, Mathematics and Technology Education 4 (2 …, 2021
22021
Early Childhood Special Science Education: Setting the frame of a newly born and well-promising trend
G KALIAMPOS
Review of Science, Mathematics and ICT Education 15 (2), 61-76, 2021
22021
The approach of simple mechanical phenomena in the field of Autism Spectrum Disorders
G KALIAMPOS, D VAVOUGIOS
Educational Journal of the University of Patras UNESCO Chair 5 (2), 2018
22018
Representations of children 5-6 years old about electric current: a qualitative approach
K Ravanis, D Timpili, G Kaliampos
Journal of Educational Technology and Instruction 2 (1), 1-14, 2023
12023
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20