Παρακολούθηση
Marianna Sigala
Marianna Sigala
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unipi.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Smart tourism: foundations and developments
U Gretzel, M Sigala, Z Xiang, C Koo
Electronic markets 25 (3), 179-188, 2015
16962015
Tourism and COVID-19: Impacts and implications for advancing and resetting industry and research
M Sigala
Journal of business research 117, 312-321, 2020
15332020
Social media in travel, tourism and hospitality: Theory, practice and cases
M Sigala, E Christou, U Gretzel
Ashgate Publishing, Ltd., 2012
6682012
Integrating customer relationship management in hotel operations: managerial and operational implications
M Sigala
International Journal of Hospitality Management 24 (3), 391-413, 2005
4112005
Knowledge management, social media and employee creativity
M Sigala, K Chalkiti
International Journal of Hospitality Management 45, 44-58, 2015
3542015
Collaborative commerce in tourism: implications for research and industry
M Sigala
Current issues in Tourism 20 (4), 346-355, 2017
3182017
A supply chain management approach for investigating the role of tour operators on sustainable tourism: the case of TUI
M Sigala
Journal of cleaner production 16 (15), 1589-1599, 2008
3152008
International cultural tourism: Management, implications and cases
D Leslie, M Sigala
Routledge, 2005
2422005
Customer engagement in a big data world
W Kunz, L Aksoy, Y Bart, K Heinonen, S Kabadayi, FV Ordenes, M Sigala, ...
Journal of Services Marketing, 2017
2362017
New technologies in tourism: From multi-disciplinary to anti-disciplinary advances and trajectories
M Sigala
Tourism management perspectives 25, 151-155, 2018
2212018
The information and communication technologies productivity impact on the UK hotel sector
M Sigala
International journal of operations & production management, 2003
2172003
The evolution of internet pedagogy: Benefits for tourism and hospitality education
M Sigala
Journal of Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Education 1 (2), 29-45, 2002
2172002
eCRM 2.0 applications and trends: The use and perceptions of Greek tourism firms of social networks and intelligence
M Sigala
Computers in Human Behavior 27 (2), 655-661, 2011
2152011
Progress on robotics in hospitality and tourism: a review of the literature
S Ivanov, U Gretzel, K Berezina, M Sigala, C Webster
Journal of Hospitality and Tourism Technology, 2019
2142019
Social networks and customer involvement in new service development (NSD): the case of www. mystarbucksidea. com
M Sigala
International Journal of Contemporary Hospitality Management, 2012
2122012
The application and impact of gamification funware on trip planning and experiences: the case of TripAdvisor’s funware
M Sigala
Electronic markets 25 (3), 189-209, 2015
2002015
Integrating Web 2.0 in e-learning environments: a socio-technical approach
M Sigala
Int. J. Knowl. Learn. 3 (6), 628-648, 2007
1982007
Trends and issues in tourism and hospitality higher education: Visioning the future
M Sigala, T Baum
Tourism and hospitality research 4 (4), 367-376, 2003
1962003
Using data envelopment analysis for measuring and benchmarking productivity in the hotel sector
M Sigala
Journal of travel & tourism marketing 16 (2-3), 39-60, 2004
1952004
E-service quality and Web 2.0: expanding quality models to include customer participation and inter-customer support
M Sigala
The service Industries journal 29 (10), 1341-1358, 2009
1862009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20