Παρακολούθηση
Filip Ginter
Filip Ginter
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα utu.fi - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Universal dependencies v1: A multilingual treebank collection
J Nivre, MC De Marneffe, F Ginter, Y Goldberg, J Hajic, CD Manning, ...
Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and …, 2016
16172016
Universal Stanford dependencies: A cross-linguistic typology.
MC De Marneffe, T Dozat, N Silveira, K Haverinen, F Ginter, J Nivre, ...
LREC 14, 4585-4592, 2014
7322014
CoNLL 2018 shared task: Multilingual parsing from raw text to universal dependencies
D Zeman, J Hajic, M Popel, M Potthast, M Straka, F Ginter, J Nivre, ...
Proceedings of the CoNLL 2018 Shared Task: Multilingual parsing from raw …, 2018
6282018
Distributional semantics resources for biomedical text processing
S Moen, TSS Ananiadou
Proceedings of LBM, 39-44, 2013
6072013
BioInfer: a corpus for information extraction in the biomedical domain
S Pyysalo, F Ginter, J Heimonen, J Björne, J Boberg, J Järvinen, ...
BMC bioinformatics 8, 1-24, 2007
5732007
Universal Dependencies v2: An evergrowing multilingual treebank collection
J Nivre, MC De Marneffe, F Ginter, J Hajič, CD Manning, S Pyysalo, ...
arXiv preprint arXiv:2004.10643, 2020
5122020
An expanded evaluation of protein function prediction methods shows an improvement in accuracy
Y Jiang, TR Oron, WT Clark, AR Bankapur, D D’Andrea, R Lepore, ...
Genome biology 17, 1-19, 2016
4142016
All-paths graph kernel for protein-protein interaction extraction with evaluation of cross-corpus learning
A Airola, S Pyysalo, J Björne, T Pahikkala, F Ginter, T Salakoski
BMC bioinformatics 9, 1-12, 2008
3792008
The CAFA challenge reports improved protein function prediction and new functional annotations for hundreds of genes through experimental screens
N Zhou, Y Jiang, TR Bergquist, AJ Lee, BZ Kacsoh, AW Crocker, ...
Genome biology 20, 1-23, 2019
3582019
Multilingual is not enough: BERT for Finnish
A Virtanen, J Kanerva, R Ilo, J Luoma, J Luotolahti, T Salakoski, F Ginter, ...
arXiv preprint arXiv:1912.07076, 2019
3172019
Comparative analysis of five protein-protein interaction corpora
S Pyysalo, A Airola, J Heimonen, J Björne, F Ginter, T Salakoski
BMC bioinformatics 9, 1-11, 2008
3012008
Extracting complex biological events with rich graph-based feature sets
J Björne, J Heimonen, F Ginter, A Airola, T Pahikkala, T Salakoski
Proceedings of the BioNLP 2009 Workshop Companion Volume for Shared Task, 10-18, 2009
2662009
Universal Dependencies 2.2
J Nivre, M Abrams, Ž Agić, L Ahrenberg, L Antonsen, MJ Aranzabe, ...
2432018
Complex event extraction at PubMed scale
J Björne, F Ginter, S Pyysalo, J Tsujii, T Salakoski
Bioinformatics 26 (12), i382-i390, 2010
1572010
Building the essential resources for Finnish: the Turku Dependency Treebank
K Haverinen, J Nyblom, T Viljanen, V Laippala, S Kohonen, A Missilä, ...
Language Resources and Evaluation 48, 493-531, 2014
1412014
Turku neural parser pipeline: An end-to-end system for the CoNLL 2018 shared task
J Kanerva, F Ginter, N Miekka, A Leino, T Salakoski
Proceedings of the CoNLL 2018 Shared Task: Multilingual parsing from raw …, 2018
1342018
Joint morphological and syntactic analysis for richly inflected languages
B Bohnet, J Nivre, I Boguslavsky, R Farkas, F Ginter, J Hajič
Transactions of the Association for Computational Linguistics 1, 415-428, 2013
1302013
Large-scale event extraction from literature with multi-level gene normalization
S Van Landeghem, J Björne, CH Wei, K Hakala, S Pyysalo, S Ananiadou, ...
PloS one 8 (4), e55814, 2013
1292013
A graph kernel for protein-protein interaction extraction
A Airola, S Pyysalo, J Björne, T Pahikkala, F Ginter, T Salakoski
Proceedings of the workshop on current trends in biomedical natural language …, 2008
1182008
Data and systems for medication-related text classification and concept normalization from Twitter: insights from the Social Media Mining for Health (SMM4H)-2017 shared task
A Sarker, M Belousov, J Friedrichs, K Hakala, S Kiritchenko, F Mehryary, ...
Journal of the American Medical Informatics Association 25 (10), 1274-1283, 2018
902018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20