Παρακολούθηση
Tsakaldimi Marianthi
Tsakaldimi Marianthi
PhD Academic Teaching Staff
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα for.auth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Root morphology, stem growth and field performance of seedlings of two Mediterranean evergreen oak species raised in different container types
M Tsakaldimi, T Zagas, T Tsitsoni, P Ganatsas
Plant and Soil 278, 85-93, 2005
1552005
Prediction of planted seedling survival of five Mediterranean species based on initial seedling morphology
M Tsakaldimi, P Ganatsas, DF Jacobs
New forests 44, 327-339, 2013
1492013
Kenaf (Hibiscus cannabinus L.) core and rice hulls as components of container media for growing Pinus halepensis M. seedlings
M Tsakaldimi
Bioresource technology 97 (14), 1631-1639, 2006
1222006
Seed and cone diversity and seed germination of Pinus pinea in Strofylia Site of the Natura 2000 Network
P Ganatsas, M Tsakaldimi, C Thanos
Biodiversity and Conservation 17, 2427-2439, 2008
792008
A comparison of root architecture and shoot morphology between naturally regenerated and container-grown seedlings of Quercus ilex
M Tsakaldimi, T Tsitsoni, P Ganatsas, T Zagas
Plant and soil 324, 103-113, 2009
702009
Development of an adapted empirical drought index to the Mediterranean conditions for use in forestry
P Ganatsas, M Antonis, T Marianthi
Agricultural and forest meteorology 151 (2), 241-250, 2011
612011
Dynamics of postfire regeneration of Pinus brutia Ten. in an artificial forest ecosystem of northern Greece
T Tsitsoni, P Ganatsas, T Zagas, M Tsakaldimi
Plant Ecology 171, 165-174, 2004
482004
Effect of chemical root pruning on stem growth, root morphology and field performance of the Mediterranean pine Pinus halepensis Mill.
MN Tsakaldimi, PP Ganatsas
Scientia Horticulturae 109 (2), 183-189, 2006
332006
Effect of light conditions and salinity on germination behaviour and early growth of umbrella pine (Pinus pinea L.) seed
PP Ganatsas, MN Tsakaldimi
The Journal of Horticultural Science and Biotechnology 82 (4), 605-610, 2007
282007
A comparative study of desiccation responses of seeds of three drought-resistant Mediterranean oaks
P Ganatsas, M Tsakaldimi
Forest Ecology and Management 305, 189-194, 2013
272013
Post-fire regeneration of Pinus halepensis Mill. stands in the Sithonia peninsula, northern Greece
T Zagas, P Ganatsas, T Tsitsoni, M Tsakaldimi
Plant Ecology 171, 91-99, 2004
272004
Effect of air traffic pollution on seed quality characteristics of Pinus brutia
P Ganatsas, M Tsakaldimi, G Zachariadis
Environmental and Experimental Botany 74, 157-161, 2011
262011
Treatments improving seeds germination of two mediterranean sclerophyll species Ceratonia siliqua and Pistacia lentiscus
M Tsakaldimi, P Ganatsas
Proceedings of the Third Balkan Scientific Conference on Study, Conservation …, 2001
232001
Reforestation of degraded Kermes oak shrublands with planted pines: effects on vegetation cover, species diversity and community structure
P Ganatsas, T Tsitsoni, M Tsakaldimi, T Zagas
New forests 43, 1-11, 2012
212012
Evaluation of postfire restoration in suburban forest of Thessaloniki, Northern Greece
I Spanos, P Ganatsas, M Tsakaldimi
Global Nest J 12, 390-400, 2010
182010
Land reclamation and ecological restoration in a marine area
T Zagas, T Tsitsoni, P Ganatsas, M Tsakaldimi, T Skotidakis, D Zagas
INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH (IJER) 4 (4), 673-680, 2010
132010
Post-fire regeneration dynamics in a Mediterranean type ecosystem in Sithonia, northern Greece: ten years after the fire
P Ganatsas, T Zagas, MN Tsakaldimi, T Tsitsoni
Proc. 10th MEDECOS conference 25, 2004
132004
Variation in acorn traits among natural populations of Quercus alnifolia, an endangered species in Cyprus
G Anagiotos, M Tsakaldimi, P Ganatsas
Dendrobiology, 2012
122012
Root system modification of Pinus brutia Ten. species under adverse ecological conditions
PP Ganatsas, MN Tsakaldimi
Proceedings of the 8th International Conference on Environmental Science and …, 2003
122003
Regeneration Ecology of the Rare Plant Species Verbascum dingleri: Implications for Species Conservation
P Ganatsas, M Tsakaldimi, C Damianidis, A Stefanaki, T Kalapothareas, ...
Sustainability 11 (12), 3305, 2019
92019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20