Παρακολούθηση
Gokhan Tur
Gokhan Tur
University of Illinois Urbana-Champaign
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ieee.org - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Using recurrent neural networks for slot filling in spoken language understanding
G Mesnil, Y Dauphin, K Yao, Y Bengio, L Deng, D Hakkani-Tur, X He, ...
IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 23 (3), 530-539, 2014
7602014
Spoken language understanding: Systems for extracting semantic information from speech
G Tur, R De Mori
John Wiley & Sons, 2011
6372011
Prosody-based automatic segmentation of speech into sentences and topics
E Shriberg, A Stolcke, D Hakkani-Tür, G Tür
Speech communication 32 (1-2), 127-154, 2000
6212000
Multi-domain joint semantic frame parsing using bi-directional rnn-lstm.
D Hakkani-Tür, G Tür, A Celikyilmaz, YN Chen, J Gao, L Deng, YY Wang
Interspeech, 715-719, 2016
5322016
Generic virtual personal assistant platform
O Yadgar, N Yorke-Smith, B Peintner, G Tur, NF Ayan, MJ Wolverton, ...
US Patent 9,082,402, 2015
4812015
Method and apparatus for exploiting human feedback in an intelligent automated assistant
G Tur, HE Franco, WS Mark, ND Winarsky, B Peintner, MJ Wolverton, ...
US Patent 10,366,336, 2019
4152019
Combining active and semi-supervised learning for spoken language understanding
G Tur, D Hakkani-Tür, RE Schapire
Speech Communication 45 (2), 171-186, 2005
3852005
System and method for using a library to interactively design natural language spoken dialog systems
L Begeja, G Fabbrizio, D Gibbon, Z Liu, B Renger, B Shahraray, G Tru
US Patent App. 11/029,317, 2006
379*2006
Translating natural language utterances to search queries for slu domain detection using query click logs
D Hakkani-Tür, G Tur, R Iyer, L Heck
2012 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal …, 2012
328*2012
Building a Turkish treebank
K Oflazer, B Say, DZ Hakkani-Tür, G Tür
Treebanks: Building and using parsed corpora, 261-277, 2003
3212003
Optimizing SVMs for complex call classification
P Haffner, G Tur, JH Wright
2003 IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal …, 2003
2802003
What is left to be understood in ATIS?
G Tur, D Hakkani-Tür, L Heck
2010 IEEE Spoken Language Technology Workshop, 19-24, 2010
2712010
Statistical morphological disambiguation for agglutinative languages
DZ Hakkani-Tür, K Oflazer, G Tür
Computers and the Humanities 36, 381-410, 2002
2612002
Deep learning for semantic parsing including semantic utterance classification
YN Dauphin, DZ Hakkani-Tur, G Tur, LP Heck
US Patent App. 14/260,419, 2015
2542015
Joint semantic utterance classification and slot filling with recursive neural networks
D Guo, G Tur, W Yih, G Zweig
2014 IEEE Spoken Language Technology Workshop (SLT), 554-559, 2014
2452014
The CALO meeting assistant system
G Tur, A Stolcke, L Voss, S Peters, D Hakkani-Tur, J Dowding, B Favre, ...
IEEE Transactions on Audio, Speech, and Language Processing 18 (6), 1601-1611, 2010
2422010
Building a conversational agent overnight with dialogue self-play
P Shah, D Hakkani-Tür, G Tür, A Rastogi, A Bapna, N Nayak, L Heck
arXiv preprint arXiv:1801.04871, 2018
2202018
Spoken language understanding: A survey
R De Mori
2007 IEEE Workshop on Automatic Speech Recognition & Understanding (ASRU …, 2007
2122007
Automatic detection of sentence boundaries and disfluencies based on recognized words.
A Stolcke, E Shriberg, RA Bates, M Ostendorf, DZ Hakkani, M Plauche, ...
ICSLP 2, 2247-2250, 1998
2101998
Dialogue learning with human teaching and feedback in end-to-end trainable task-oriented dialogue systems
B Liu, G Tur, D Hakkani-Tur, P Shah, L Heck
arXiv preprint arXiv:1804.06512, 2018
2022018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20