Παρακολούθηση
Anargyros Chatzitofis
Anargyros Chatzitofis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα central.ntua.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Estimating human motion from multiple kinect sensors
S Asteriadis, A Chatzitofis, D Zarpalas, DS Alexiadis, P Daras
Proceedings of the 6th international conference on computer vision/computer …, 2013
1132013
Motion analysis: Action detection, recognition and evaluation based on motion capture data
F Patrona, A Chatzitofis, D Zarpalas, P Daras
Pattern Recognition 76, 612-622, 2018
922018
An integrated platform for live 3D human reconstruction and motion capturing
DS Alexiadis, A Chatzitofis, N Zioulis, O Zoidi, G Louizis, D Zarpalas, ...
IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology 27 (4), 798-813, 2016
772016
Low-cost accurate skeleton tracking based on fusion of kinect and wearable inertial sensors
F Destelle, A Ahmadi, NE O'Connor, K Moran, A Chatzitofis, D Zarpalas, ...
2014 22nd European Signal Processing Conference (EUSIPCO), 371-375, 2014
742014
Self-supervised deep depth denoising
V Sterzentsenko, L Saroglou, A Chatzitofis, S Thermos, N Zioulis, ...
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2019
422019
Human4d: A human-centric multimodal dataset for motions and immersive media
A Chatzitofis, L Saroglou, P Boutis, P Drakoulis, N Zioulis, ...
IEEE Access 8, 176241-176262, 2020
412020
HeartHealth: a cardiovascular disease home-based rehabilitation system
A Chatzitofis, D Monaghan, E Mitchell, F Honohan, D Zarpalas, ...
Procedia Computer Science 63, 340-347, 2015
322015
Computerized decision support for beneficial home-based exercise rehabilitation in patients with cardiovascular disease
A Triantafyllidis, D Filos, R Buys, J Claes, V Cornelissen, E Kouidi, ...
Computer Methods and Programs in Biomedicine 162, 1-10, 2018
242018
DeepMoCap: Deep optical motion capture using multiple depth sensors and retro-reflectors
A Chatzitofis, D Zarpalas, S Kollias, P Daras
Sensors 19 (2), 282, 2019
232019
Three-dimensional monitoring of weightlifting for computer assisted training
A Chatzitofis, N Vretos, D Zarpalas, P Daras
Proceedings of the virtual reality international conference: Laval virtual, 1-7, 2013
222013
Shrec 2018-protein shape retrieval
F Langenfeld, A Axenopoulos, A Chatzitofis, D Craciun, P Daras, B Du, ...
162018
DeMoCap: Low-cost marker-based motion capture
A Chatzitofis, D Zarpalas, P Daras, S Kollias
International Journal of Computer Vision 129 (12), 3338-3366, 2021
152021
Volume-of-interest aware deep neural networks for rapid chest CT-based COVID-19 patient risk assessment
A Chatzitofis, P Cancian, V Gkitsas, A Carlucci, P Stalidis, G Albanis, ...
International Journal of Environmental Research and Public Health 18 (6), 2842, 2021
102021
A computerized system for real-time exercise performance monitoring and e-coaching using motion capture data
A Chatzitofis, D Zarpalas, P Daras
Precision Medicine Powered by pHealth and Connected Health: ICBHI 2017 …, 2018
102018
A multi-modal 3D capturing platform for learning and preservation of traditional sports and games
F Destelle, A Ahmadi, K Moran, NE O'Connor, N Zioulis, A Chatzitofis, ...
Proceedings of the 23rd ACM international conference on Multimedia, 747-748, 2015
82015
Technological module for unsupervised, personalized cardiac rehabilitation exercising
A Chatzitofis, D Zarpalas, D Filos, A Triantafyllidis, I Chouvarda, ...
2017 IEEE 41st annual computer software and applications conference (COMPSAC …, 2017
52017
A low-cost & real-time motion capture system
A Chatzitofis, G Albanis, N Zioulis, S Thermos
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2022
42022
On end-to-end 6DOF object pose estimation and robustness to object scale
GN Albanis, N Zioulis, A Chatzitofis, A Dimou, D Zarpalas, P Daras
ML Reproducibility Challenge 2020, 2021
42021
A computer-assisted system with kinect sensors and wristband heart rate monitors for group classes of exercise-based rehabilitation
A Triantafyllidis, D Filos, R Buys, J Claes, V Cornelissen, E Kouidi, ...
Precision Medicine Powered by pHealth and Connected Health: ICBHI 2017 …, 2018
42018
A Technology Platform for Enabling Behavioural Change as a" PATHway" Towards Better Self-management of CVD
K Moran, H Wei, DS Monaghan, C Woods, NE O'Connor, D Zarpalas, ...
Proceedings of the 2016 ACM Workshop on Multimedia for Personal Health and …, 2016
32016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20