Παρακολούθηση
Nikolaos C. Zygouris
Nikolaos C. Zygouris
Department of Computer Science and Telecommunications
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Internet addiction and loneliness
AV Karapetsas, VA Karapetsas, NC Zygouris, AI Fotis
Encephalos 52 (1), 4-9, 2015
472015
The use of LEGO mindstorms in elementary schools
NC Zygouris, A Striftou, AN Dadaliaris, GI Stamoulis, AC Xenakis, ...
2017 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON), 514-516, 2017
262017
Internet gaming addiction. Reasons, diagnosis, prevention and treatment
AV Karapetsas, VA Karapetsas, NX Zygouris, AI Fotis
Encephalos 51, 10-14, 2014
232014
Differences in dyslexic students before and after a remediation program: A clinical neuropsychological and event related potential study
NC Zygouris, E Avramidis, AV Karapetsas, GI Stamoulis
Applied Neuropsychology: Child 7 (3), 235-244, 2018
212018
Screening for Disorders of Mathematics via a web application
NC Zygouris, GI Stamoulis, F Vlachos, D Vavougios, AN Dadaliaris, ...
2017 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON), 502-507, 2017
132017
Teaching concurrent programming concepts using Scratch in primary school: methodology and evaluation
E Fatourou, NC Zygouris, T Loukopoulos, GI Stamoulis
International Journal of Engineering Pedagogy (iJEP) 8 (4), 89-105, 2018
122018
A neuropsychological approach of developmental dyscalculia and a screening test via a web application
NC Zygouris, F Vlachos, AN Dadaliaris, P Oikonomou, GI Stamoulis, ...
International Journal of Engineering Pedagogy (iJEP) 7 (4), 51-65, 2017
122017
Adolescents and Internet Addiction: A research study of the occurrence
AV Karapetsas, AJ Fotis, NC Zygouris
Encephalos 49, 67-72, 2012
112012
The implementation of a web application for screening children with dyslexia
NC Zygouris, F Vlachos, AN Dadaliaris, P Oikonomou, GI Stamoulis, ...
Interactive Collaborative Learning: Proceedings of the 19th ICL Conference …, 2017
82017
Learning difficulties screening web application
NC Zygouris, F Vlachos, AN Dadaliaris, GI Stamoulis, D Vavougios, ...
2015 International Conference on Interactive Collaborative Learning (ICL …, 2015
72015
Event Related Potentials (ERPs) in prognosis, diagnosis and rehabilitation of children with dyslexia
AV Karapetsas, NC Zygouris
Encephalos 48 (3), 118-127, 2011
62011
Differences in brain activity of children with higher mental abilities. An Event Related Potentials study using the latency of P300 and N100 waveforms
NC Zygouris, I Dermitzaki, A Karapetsas
International Journal of Developmental Neuroscience 7, 118 - 119, 2015
52015
Interactive books for preschool children: from traditional interactive paper books to augmented reality books: listening to children’s voices through mosaic approach
S Polyzou, K Botsoglou, NC Zygouris, G Stamoulis
Education 3-13, 1-12, 2022
42022
Internet Addiction and Anxiety Among Greek Adolescents: An Online Survey
T Yfanti, NC Zygouris, I Chondropoulos, GI Stamoulis
The Challenges of the Digital Transformation in Education: Proceedings of …, 2020
42020
Event Related Potentials in depressed children and adolescents. Prolonged P300 latency and abnormal brain asymmetry.
NC Zygouris
CONFERENCE PROGRAM AND BOOK OF ABSTRACTS SAN2011 MEETING, 50, 2011
42011
Review of Learning Design Choices of Primary School Programming Courses in Empirical Researches
E Fatourou, NC Zygouris, T Loukopoulos, GI Stamoulis
2021 IEEE Global Engineering Education Conference (EDUCON), 1010-1018, 2021
32021
New Tasks for a Dyslexia Screening Web Application
NC Zygouris, F Vlachos, AN Dadaliaris, E Karagos, P Oikonomou, ...
The Challenges of the Digital Transformation in Education: Proceedings of …, 2020
32020
Loneliness. Current scientific data
NC Zygouris, AV Karapetsas
Encephalos 52, 1-3, 2015
32015
Η επίδραση της μουσικής εκπαίδευσης στη μνημονική λειτουργία παιδιών σχολικής ηλικίας
Α Καραπέτσας, ΕΡ Λασκαράκη, Ν Ζυγούρης
Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών 15 (60), 2011
32011
Evaluation of early introduction to concurrent computing concepts in primary school
E Fatourou, NC Zygouris, T Loukopoulos, GI Stamoulis
Teaching and Learning in a Digital World: Proceedings of the 20th …, 2018
22018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20