Παρακολούθηση
Soumitro Banerjee
Soumitro Banerjee
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα iiserkol.ac.in - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Nonlinear phenomena in power electronics
S Banerjee, GC Verghese
IEEE, 1999
11421999
Robust chaos
S Banerjee, JA Yorke, C Grebogi
Physical Review Letters 80 (14), 3049, 1998
3601998
Border collision bifurcations in two-dimensional piecewise smooth maps
S Banerjee, C Grebogi
Physical Review E 59 (4), 4052, 1999
3461999
Border-collision bifurcations in the buck converter
G Yuan, S Banerjee, E Ott, JA Yorke
IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Fundamental Theory and …, 1998
3461998
Bifurcations in two-dimensional piecewise smooth maps-theory and applications in switching circuits
S Banerjee, P Ranjan, C Grebogi
IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Fundamental Theory and …, 2000
3442000
Nonlinear modeling and bifurcations in the boost converter
S Banerjee, K Chakrabarty
IEEE Transactions on Power Electronics 13 (2), 252-260, 1998
3191998
Bifurcations in one-dimensional piecewise smooth maps-theory and applications in switching circuits
S Banerjee, MS Karthik, G Yuan, JA Yorke
IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Fundamental Theory and …, 2000
2792000
Stability analysis of the continuous-conduction-mode buck converter via Filippov's method
D Giaouris, S Banerjee, B Zahawi, V Pickert
IEEE Transactions on Circuits and Systems I: Regular Papers 55 (4), 1084-1096, 2008
2782008
Wind electrical systems
SN Bhadra, D Kastha, S Banerjee
Oxford University Press, USA, 2005
2722005
Bifurcation behavior of the buck converter
K Chakrabarty, G Poddar, S Banerjee
IEEE transactions on power electronics 11 (3), 439-447, 1996
2431996
Application of magnetic energy storage unit as load-frequency stabilizer
S Banerjee, JK Chatterjee, SC Tripathy
IEEE Transactions on Energy Conversion 5 (1), 46-51, 1990
1911990
Border-collision bifurcations in one-dimensional discontinuous maps
P Jain, S Banerjee
International Journal of Bifurcation and Chaos 13 (11), 3341-3351, 2003
1642003
Measurement of the cross section ratio sigma (t t-bar b b-bar)/sigma (t t-bar jj) in pp collisions at sqrt (s)= 8 TeV
CMS collaboration
arXiv preprint arXiv:1411.5621, 2014
1622014
production and limits on anomalous and couplings in collisions at
VM Abazov, B Abbott, BS Acharya, M Adams, T Adams, GD Alexeev, ...
Physical Review D 85 (5), 052001, 2012
160*2012
Experimental study of impact oscillator with one-sided elastic constraint
J Ing, E Pavlovskaia, M Wiercigroch, S Banerjee
Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical …, 2008
1502008
Bifurcation analysis of an impact oscillator with a one-sided elastic constraint near grazing
J Ing, E Pavlovskaia, M Wiercigroch, S Banerjee
Physica D: Nonlinear Phenomena 239 (6), 312-321, 2010
1392010
Border collision route to quasiperiodicity: Numerical investigation and experimental confirmation
ZT Zhusubaliyev, E Mosekilde, S Maity, S Mohanan, S Banerjee
Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science 16 (2), 2006
1382006
Application of Filippov method for the analysis of subharmonic instability in dc–dc converters
D Giaouris, S Maity, S Banerjee, V Pickert, B Zahawi
International Journal of Circuit Theory and Applications 37 (8), 899-919, 2009
1372009
Evidence for Spin Correlation in Production
VM Abazov, B Abbott, BS Acharya, M Adams, T Adams, GD Alexeev, ...
Physical review letters 108 (3), 032004, 2012
1342012
Nonlinear phenomena in power electronics: Bifurcations, chaos, control, and applications
S Banerjee, GC Verghese
Wiley-IEEE Press, 2001
1332001
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20