Παρακολούθηση
Laura Allen
Laura Allen
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unh.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A hierarchical classification approach to automated essay scoring
DS McNamara, SA Crossley, RD Roscoe, LK Allen, J Dai
Assessing Writing 23, 35-59, 2015
1812015
The Writing Pal intelligent tutoring system: Usability testing and development
RD Roscoe, LK Allen, JL Weston, SA Crossley, DS McNamara
Computers and Composition 34, 39-59, 2014
1332014
L2 writing practice: Game enjoyment as a key to engagement
LK Allen, SA Crossley, EL Snow, DS McNamara
Language Learning and Technology, 2014
1272014
Computer-Based Writing Instruction.
LK Allen, ME Jacovina, DS McNamara
Handbook of Writing Research, 2016
852016
Analyzing discourse processing using a simple natural language processing tool
SA Crossley, LK Allen, K Kyle, DS McNamara
Discourse Processes 51 (5-6), 511-534, 2014
822014
Reading comprehension components and their relation to writing
LK Allen, EL Snow, SA Crossley, GT Jackson, DS McNamara
LAnnee psychologique 114 (4), 663-691, 2014
822014
Cohesion network analysis of CSCL participation
M Dascalu, DS McNamara, S Trausan-Matu, LK Allen
Behavior Research Methods 50 (2), 604-619, 2018
702018
Does agency matter?: Exploring the impact of controlled behaviors within a game-based environment
EL Snow, LK Allen, ME Jacovina, DS McNamara
Computers & Education 82, 378-392, 2015
702015
Are you reading my mind? Modeling students' reading comprehension skills with Natural Language Processing techniques
LK Allen, EL Snow, DS McNamara
Proceedings of the fifth international conference on learning analytics and …, 2015
552015
Linguistic Microfeatures to Predict L2 Writing Proficiency: A Case Study in Automated Writing Evaluation.
SA Crossley, K Kyle, LK Allen, L Guo, DS McNamara
Grantee Submission 7 (1), 2014
542014
Using automated indices of cohesion to evaluate an intelligent tutoring system and an automated writing evaluation system
SA Crossley, LK Varner, RD Roscoe, DS McNamara
International conference on artificial intelligence in education, 269-278, 2013
45*2013
Critical perspectives on writing analytics
SB Shum, S Knight, D McNamara, L Allen, D Bektik, S Crossley
Proceedings of the sixth international conference on learning analytics …, 2016
442016
Automated detection of essay revising patterns: Applications for intelligent feedback in a writing tutor.
RD Roscoe, EL Snow, LK Allen, DS McNamara
Grantee Submission 10 (1), 59-79, 2015
402015
Using automatic scoring models to detect changes in student writing in an intelligent tutoring system
S Crossley, R Roscoe, D McNamara
The Twenty-Sixth International FLAIRS Conference, 2013
402013
Natural language processing and learning analytics
DS McNamara, L Allen, S Crossley, M Dascalu, CA Perret
Handbook of learning analytics 93, 2017
382017
You Are Your Words: Modeling Students' Vocabulary Knowledge with Natural Language Processing Tools.
LK Allen, DS McNamara
International Educational Data Mining Society, 2015
382015
Evaluative misalignment of 10th-grade student and teacher criteria for essay quality: An automated textual analysis.
LK Varner, RD Roscoe, DS McNamara
Journal of Writing Research 5 (1), 2013
362013
Developing pedagogically-guided algorithms for intelligent writing feedback
RD Roscoe, LK Varner, SA Crossley, DS McNamara
International Journal of Learning Technology 25 8 (4), 362-381, 2013
342013
The Narrative Waltz: The Role of Flexibility in Writing Proficiency.
LK Allen, EL Snow, DS McNamara
Journal of Educational Psychology, 2016
332016
Self-inflicted burns: a systematic review of the literature
AP Hahn, D Jochai, CP Caufield-Noll, CA Hunt, LE Allen, R Rios, ...
Journal of Burn Care & Research 35 (1), 102-119, 2014
332014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20