Παρακολούθηση
βασιλειος γιαλαμας
βασιλειος γιαλαμας
emeritus professor
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ecd.uoa.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Learning secondary mathematics with technology: Exploring the complex interrelationship between students’ attitudes, engagement, gender and achievement
AT Barkatsas, K Kasimatis, V Gialamas
Computers & Education 52 (3), 562-570, 2009
2392009
Implicit theories, goal orientations, and perceived competence: Impact on students' achievement behavior
A Leondari, V Gialamas
Psychology in the Schools 39 (3), 279-291, 2002
2302002
Barriers to the integration of computers in early childhood settings: Teachers’ perceptions
K Nikolopoulou, V Gialamas
Education and Information Technologies 20, 285-301, 2015
2012015
Religiosity and psychological well‐being
A Leondari, V Gialamas
International journal of psychology 44 (4), 241-248, 2009
1772009
ICT and play in preschool: early childhood teachers’ beliefs and confidence
K Nikolopoulou, V Gialamas
International Journal of Early Years Education 23 (4), 409-425, 2015
1652015
In-service and pre-service early childhood teachers’ views and intentions about ICT use in early childhood settings: A comparative study
V Gialamas, K Nikolopoulou
Computers & Education 55 (1), 333-341, 2010
1432010
Barriers to ICT use in high schools: Greek teachers’ perceptions
K Nikolopoulou, V Gialamas
Journal of Computers in Education 3, 59-75, 2016
1262016
Student teachers' perceptions about the impact of internet usage on their learning and jobs
V Gialamas, K Nikolopoulou, G Koutromanos
Computers & Education 62, 1-7, 2013
1102013
Acceptance of mobile phone by university students for their studies: An investigation applying UTAUT2 model
K Nikolopoulou, V Gialamas, K Lavidas
Education and Information Technologies 25, 4139-4155, 2020
812020
Teachers’ readiness to adopt mobile learning in classrooms: A study in Greece
K Nikolopoulou, V Gialamas, K Lavidas, V Komis
Technology, Knowledge and Learning 26, 53-77, 2021
652021
Early reading skills in english as a foreign language via ict in greece: early childhood student teachers’ perceptions
K Nikolopoulou, D Akriotou, V Gialamas
Early childhood education journal 47, 597-606, 2019
552019
Investigating pre‐service early childhood teachers’ views and intentions about integrating and using computers in early childhood settings: Compilation of an instrument
K Nikolopoulou, V Gialamas
Technology, Pedagogy and Education 18 (2), 201-219, 2009
492009
Habit, hedonic motivation, performance expectancy and technological pedagogical knowledge affect teachers’ intention to use mobile internet
K Nikolopoulou, V Gialamas, K Lavidas
Computers and Education Open 2, 100041, 2021
472021
Adaption and psychometric properties of the short forms Marlowe-Crowne social desirability scale with a sample of Greek university students
K Lavidas, V Gialamas
European Journal of Education Studies, 2019
362019
Young children’s access to and use of ICT at home
K NIKOLOPOULOU, V GIALAMAS, M BATSOUTA
Review of Science, Mathematics and ICT Education 4 (1), 25-40, 2010
332010
Interpreting How Third Grade Junior High School Students Represent Water.
E Agelidou, G Balafoutas, V Gialamas
International Journal of Environmental Education and Information 20 (1), 19-36, 2001
332001
Chromium distribution in benthic species from a gulf receiving tannery wastes (Gulf of Geras—Lesbos island, Greece)
VA Catsiki, C Katsilieri, V Gialamas
Science of the total environment 145 (1-2), 173-185, 1994
301994
Mobile phone dependence: Secondary school pupils’ attitudes
K Nikolopoulou, V Gialamas
Education and Information Technologies 23 (6), 2821-2839, 2018
272018
Survey of Attitudes Toward Statistics (SATS): An investigation of its construct validity and its factor structure invariance by gender
T Bechrakis, V Gialamas, AN Barkatsas
International Journal of Theoretical Educational Practice 1 (1), 1-15, 2011
262011
High school pupils’ attitudes and self-efficacy of using mobile devices
K Nikolopoulou, V Gialamas
Themes in Science and Technology Education 10 (2), 53-67, 2017
232017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20