Παρακολούθηση
Jorge Palmeirim
Jorge Palmeirim
cE3c, Faculdade de Ciências, Universidade de Lisboa, Portugal
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα fc.ul.pt - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Livro vermelho dos vertebrados de Portugal
MJ Cabral, J Almeida, PR Almeida, T Dellinger, N Ferrand de Almeida, ...
Instituto da Conservação da Natureza, 2005
6182005
The importance of distance to resources in the spatial modelling of bat foraging habitat
A Rainho, JM Palmeirim
PloS one 6 (4), e19227, 2011
1602011
Trait‐related responses to habitat fragmentation in Amazonian bats
FZ Farneda, R Rocha, A López‐Baucells, M Groenenberg, I Silva, ...
Journal of applied Ecology 52 (5), 1381-1391, 2015
1552015
Effects of artificial illumination on the nocturnal foraging of waders
CD Santos, AC Miranda, JP Granadeiro, PM Lourenço, S Saraiva, ...
Acta Oecologica 36 (2), 166-172, 2010
1432010
Influence of temperature in roost selection by Pipistrellus pygmaeus (Chiroptera): relevance for the design of bat boxes
SI Lourenço, JM Palmeirim
Biological Conservation 119 (2), 237-243, 2004
1392004
Mapping Mediterranean scrub with satellite imagery: biomass estimation and spectral behaviour
T Calvao, JM Palmeirim
International journal of remote sensing 25 (16), 3113-3126, 2004
1342004
Trophic structure of a neotropical frugivore community: is there competition between birds and bats?
JM Palmeirim, DL Gorchoy, S Stoleson
Oecologia 79 (3), 403-411, 1989
1291989
A new perspective on the zoogeography of the sibling mouse‐eared bat species Myotis myotis and Myotis blythii: morphological, genetical and ecological evidence
R Arlettaz, M Ruedi, C Ibáñez, J Palmeirim, J Hausser
Journal of Zoology 242 (1), 45-62, 1997
1041997
Consequences of a large-scale fragmentation experiment for Neotropical bats: disentangling the relative importance of local and landscape-scale effects
R Rocha, A López-Baucells, FZ Farneda, M Groenenberg, ...
Landscape Ecology 32 (1), 31-45, 2017
1022017
Which factors regulate the reproduction of ectoparasites of temperate-zone cave-dwelling bats?
S Lourenço, JM Palmeirim
Parasitology research 104 (1), 127-134, 2008
1002008
Distance to high-tide roosts constrains the use of foraging areas by dunlins: implications for the management of estuarine wetlands
MP Dias, JP Granadeiro, M Lecoq, CD Santos, JM Palmeirim
Biological Conservation 131 (3), 446-452, 2006
972006
Variation in numbers and behaviour of waders during the tidal cycle: implications for the use of estuarine sediment flats
JP Granadeiro, MP Dias, RC Martins, JM Palmeirim
Acta oecologica 29 (3), 293-300, 2006
942006
Field guide to Amazonian bats
A Lopez-Baucells, R Rocha, PED Bobrowiec, JM Palmeirim, CFJ Meyer
National Institute of Amazonian Research (INPA), 2016
922016
Influence of vegetation clutter on the capacity of ground foraging bats to capture prey
A Rainho, AM Augusto, JM Palmeirim
Journal of Applied Ecology 47 (4), 850-858, 2010
912010
Can mite parasitism affect the condition of bat hosts? Implications for the social structure of colonial bats
SI Lourenço, JM Palmeirim
Journal of Zoology 273 (2), 161-168, 2007
882007
Managing landscapes for the little bustard Tetrax tetrax: lessons from the study of winter habitat selection
JP Silva, M Pinto, JM Palmeirim
Biological Conservation 117 (5), 521-528, 2004
872004
Automatic mapping of avian species habitat using satellite imagery
JM Palmeirim
Oikos, 59-68, 1988
851988
Environmental factors drive habitat partitioning in birds feeding in intertidal flats: implications for conservation
JP Granadeiro, CD Santos, MP Dias, JM Palmeirim
Hydrobiologia 587 (1), 291-302, 2007
842007
Vertical stratification of bat assemblages in flooded and unflooded Amazonian forests
MJR Pereira, JT Marques, JM Palmeirim
Current Zoology 56 (4), 469-478, 2010
822010
Foraging behaviour and habitat use by the European free-tailed bat Tadarida teniotis
JT Marques, A Rainho, M Carapuço, P Oliveira, JM Palmeirim
Acta Chiropterologica 6 (1), 99-110, 2004
822004
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20