Παρακολούθηση
aglaia antoniou
aglaia antoniou
Postdoc
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hcmr.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Identifying fishes through DNA barcodes and microarrays
M Kochzius, C Seidel, A Antoniou, SK Botla, D Campo, A Cariani, ...
PloS one 5 (9), e12620, 2010
2012010
Molecular phylogeny and biogeography of the wall-lizard Podarcis erhardii (Squamata: Lacertidae)
N Poulakakis, P Lymberakis, A Antoniou, D Chalkia, E Zouros, M Mylonas, ...
Molecular Phylogenetics and Evolution 28 (1), 38-46, 2003
1492003
DNA microarrays for identifying fishes
M Kochzius, M Nölte, H Weber, N Silkenbeumer, S Hjörleifsdottir, ...
Marine Biotechnology 10 (2), 207-217, 2008
1172008
Population structure, diversity, and phylogeography in the near-threatened Eurasian black vultures Aegypius monachus (Falconiformes; Accipitridae) in Europe …
N Poulakakis, A Antoniou, G Mantziou, A Parmakelis, T Skartsi, ...
Biological Journal of the Linnean Society 95 (4), 859-872, 2008
472008
Hidden diversity in the Podarcis tauricus (Sauria, Lacertidae) species subgroup in the light of multilocus phylogeny and species delimitation
N Psonis, A Antoniou, O Kukushkin, D Jablonski, B Petrov, ...
Molecular phylogenetics and evolution 106, 6-17, 2017
442017
Revision of the freshwater genus Atyaephyra (Crustacea, Decapoda, Atyidae) based on morphological and molecular data
M Christodoulou, A Antoniou, A Magoulas, A Koukouras
ZooKeys, 53, 2012
412012
Resolving complex phylogeographic patterns in the Balkan Peninsula using closely related wall-lizard species as a model system
N Psonis, A Antoniou, E Karameta, AD Leaché, P Kotsakiozi, D Darriba, ...
Molecular Phylogenetics and Evolution 125, 100-115, 2018
342018
Application of mitochondrial DNA in stock identification
A Antoniou, A Magoulas
Stock identification methods, 257-295, 2014
282014
Assessing the genetic landscape of a contact zone: the case of European hare in northeastern Greece
A Antoniou, A Magoulas, P Platis, G Kotoulas
Genetica 141 (1), 23-40, 2013
232013
Genetic structure of the swordfish (Xiphias gladius) stocks in the Atlantic using microsatellite DNA analysis
CVS Pap
232007
Global genetic structure of swordfish (Xiphias gladius) as revealed by microsatellite DNA markers
G Kotoulas, J Mejuto, A Antoniou, P Kasapidis, G Tserpes, C Piccinetti, ...
Collect. Vol. Sci. Pap. ICCAT 61 (1), 79-88, 2007
222007
Genetic diversity of Atlantic Bluefin tuna in the Mediterranean Sea: insights from genome-wide SNPs and microsatellites
A Antoniou, P Kasapidis, G Kotoulas, CC Mylonas, A Magoulas
Journal of Biological Research-Thessaloniki 24 (1), 1-14, 2017
152017
Evidence of autumn reproduction in female European hares (Lepus europaeus) from southern Europe
A Antoniou, G Kotoulas, A Magoulas, PC Alves
European Journal of Wildlife Research 54 (4), 581-587, 2008
152008
Evidence of introgressive hybridization between Stenella coeruleoalba and Delphinus delphis in the Greek Seas
A Antoniou, A Frantzis, P Alexiadou, N Paschou, N Poulakakis
Molecular Phylogenetics and Evolution 129, 325-337, 2018
122018
Multigene phylogeny, phylogeography and population structure of Podarcis cretensis species group in south Balkans
L Spilani, K Bougiouri, A Antoniou, N Psonis, D Poursanidis, ...
Molecular Phylogenetics and Evolution 138, 193-204, 2019
112019
Selection, drift, and introgression shape MHC polymorphism in lizards
K Sagonas, A Runemark, A Antoniou, P Lymberakis, P Pafilis, ED Valakos, ...
Heredity 122 (4), 468-484, 2019
102019
Isolation and characterization of polymorphic microsatellite markers in the wall lizard Podarcis erhardii (Squamata: Lacertidae)
N Poulakakis, G Goulielmos, A Antoniou, E Zouros, M Mylonas
Molecular Ecology Notes 5 (3), 549-551, 2005
102005
Genetic structure of the swordfish
G Kotoulas, J Mejuto, A Antoniou, G Tserpes, C Piccineti, P Peristeraki, ...
Xiphias gladius, 2006
62006
0s and 1s in marine molecular research: a regional HPC perspective
H Zafeiropoulos, A Gioti, S Ninidakis, A Potirakis, S Paragkamian, ...
GigaScience 10 (8), giab053, 2021
52021
DNA microarrays for identifying fishes
GO Hreggvidsson, V Marteinsson, K Kappel, S Planes, F Tinti, ...
Mar Biotechnol (NY) 10, 207217, 2008
52008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20