Παρακολούθηση
Panagiotis (Panos P.) Markopoulos
Panagiotis (Panos P.) Markopoulos
Άλλα ονόματαPanos P. Markopoulos, Panagiotis Markopoulos, Panos Markopoulos
Associate Professor of Electrical & Computer Engineering and Computer Science, UTSA
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα utsa.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Optimal algorithms for L1-subspace signal processing
P Markopoulos, G Karystinos, D Pados
IEEE Transactions on Signal Processing 62, 5046-5058, 2014
2132014
Efficient L1-norm principal-component analysis via bit flipping
PP Markopoulos, S Kundu, S Chamadia, DA Pados
IEEE Transactions on Signal Processing 65 (16), 4252-4264, 2017
1572017
YOLOrs: Object detection in multimodal remote sensing imagery
M Sharma, M Dhanaraj, S Karnam, DG Chachlakis, R Ptucha, ...
IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote …, 2020
672020
Fast computation of the L1-principal component of real-valued data
S Kundu, PP Markopoulos, DA Pados
2014 ieee international conference on acoustics, speech and signal …, 2014
672014
L1-norm principal-component analysis of complex data
N Tsagkarakis, PP Markopoulos, G Sklivanitis, DA Pados
IEEE Transactions on Signal Processing 66 (12), 3256-3267, 2018
642018
Some options for L1-subspace signal processing
PP Markopoulos, GN Karystinos, DA Pados
ISWCS 2013; The Tenth International Symposium on Wireless Communication …, 2013
502013
L1-norm Tucker Tensor Decomposition
DG Chachlakis, A Prater-Bennette, PP Markopoulos
IEEE Access 7 (10.1109/ACCESS.2019.2955134), 178454-178465, 2019
492019
L1-norm Tucker Tensor Decomposition
DG Chachlakis, A Prater-Bennette, PP Markopoulos
arXiv preprint arXiv:1904.06455, 2019
492019
Adaptive L1-norm principal-component analysis with online outlier rejection
PP Markopoulos, M Dhanaraj, A Savakis
IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing 12 (6), 1131-1143, 2018
422018
L1-fusion: Robust linear-time image recovery from few severely corrupted copies
PP Markopoulos, S Kundu, DA Pados
IEEE International Conference on Image Processing (ICIP 2015), Québec City …, 2015
352015
The exact solution to rank-1 L1-norm TUCKER2 decomposition
PP Markopoulos, DG Chachlakis, EE Papalexakis
IEEE Signal Processing Letters 25 (4), 511-515, 2018
312018
Indoor human motion classification by L1-norm subspaces of micro-Doppler signatures
PP Markopoulos, F Ahmad
2017 IEEE Radar Conference (RadarConf), 1807-1810, 2017
312017
Linear Discriminant Analysis with few training data
PP Markopoulos
2017 IEEE international conference on acoustics, speech and signal …, 2017
292017
Dynamic L1-norm Tucker tensor decomposition
DG Chachlakis, M Dhanaraj, A Prater-Bennette, PP Markopoulos
IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing 15 (3), 587-602, 2021
272021
Direction finding by complex L1-principal component analysis
N Tsagkarakis, PP Markopoulos, DA Pados
IEEE 16th International Workshop on Signal Processing Advances in Wireless …, 2015
262015
Vehicle detection from multi-modal aerial imagery using YOLOv3 with mid-level fusion
M Dhanaraj, M Sharma, T Sarkar, S Karnam, D Chachlakis, R Ptucha, ...
Big Data II: Learning, Analytics, and Applications 11395, 1139506, 2020
242020
Adaptive radar-based human activity recognition with L1-norm linear discriminant analysis
PP Markopoulos, S Zlotnikov, F Ahmad
IEEE Journal of Electromagnetics, RF and Microwaves in Medicine and Biology …, 2019
242019
L1-NORM HIGHER-ORDER SINGULAR-VALUE DECOMPOSITION
PP Markopoulos, DG Chachlakis, A Prater-Bennette
2018 IEEE Global Conference on Signal and Information Processing (GlobalSIP), 2018
212018
On the L1-norm approximation of a matrix by another of lower rank
N Tsagkarakis, PP Markopoulos, DA Pados
2016 15th IEEE International Conference on Machine Learning and Applications …, 2016
212016
Direction finding with L1-norm subspaces
PP Markopoulos, N Tsagkarakis, DA Pados, GN Karystinos
Compressive Sensing III 9109, 130-140, 2014
192014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20