Παρακολούθηση
Tiago Cruz
Tiago Cruz
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα dei.uc.pt - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Cyber security of critical infrastructures
LA Maglaras, KH Kim, H Janicke, MA Ferrag, S Rallis, P Fragkou, ...
Ict Express 4 (1), 42-45, 2018
1482018
A cybersecurity detection framework for supervisory control and data acquisition systems
T Cruz, L Rosa, J Proença, L Maglaras, M Aubigny, L Lev, J Jiang, ...
IEEE Transactions on Industrial Informatics 12 (6), 2236-2246, 2016
1292016
Adversarial machine learning applied to intrusion and malware scenarios: a systematic review
N Martins, JM Cruz, T Cruz, PH Abreu
IEEE Access 8, 35403-35419, 2020
862020
Combining ensemble methods and social network metrics for improving accuracy of OCSVM on intrusion detection in SCADA systems
LA Maglaras, J Jiang, TJ Cruz
Journal of Information Security and Applications 30, 15-26, 2016
842016
Current and future trends in mobile device forensics: A survey
K Barmpatsalou, T Cruz, E Monteiro, P Simoes
ACM Computing Surveys (CSUR) 51 (3), 1-31, 2018
702018
Integrated OCSVM mechanism for intrusion detection in SCADA systems
LA Maglaras, J Jiang, T Cruz
Electronics Letters 50 (25), 1935-1936, 2014
702014
Improving network security monitoring for industrial control systems
T Cruz, J Barrigas, J Proença, A Graziano, S Panzieri, L Lev, P Simões
2015 IFIP/IEEE International Symposium on Integrated Network Management (IM …, 2015
492015
Combining k-means and xgboost models for anomaly detection using log datasets
J Henriques, F Caldeira, T Cruz, P Simões
Electronics 9 (7), 1164, 2020
362020
Integrated protection of industrial control systems from cyber-attacks: The ATENA approach
F Adamsky, M Aubigny, F Battisti, M Carli, F Cimorelli, T Cruz, A Di Giorgio, ...
International Journal of Critical Infrastructure Protection 21, 72-82, 2018
322018
Specialized honeypots for SCADA systems
P Simões, T Cruz, J Proença, E Monteiro
Cyber Security: Analytics, Technology and Automation, 251-269, 2015
302015
On the use of Honeypots for Detecting Cyber Attacks on Industrial Control Networks
P Simoes, T Cruz, J Proença, E Monteiro
12th European Conference on Information Warfare and Security (ECIW 2013), pp …, 2013
282013
An architecture for virtualized home gateways
T Cruz, P Simões, N Reis, E Monteiro, F Bastos, A Laranjeira
2013 IFIP/IEEE International Symposium on Integrated Network Management (IM …, 2013
282013
A comprehensive security analysis of a scada protocol: From OSINT to Mitigation
L Rosa, M Freitas, S Mazo, E Monteiro, T Cruz, P Simões
IEEE Access 7, 42156-42168, 2019
242019
Denial of service attacks: Detecting the frailties of machine learning algorithms in the classification process
I Frazão, PH Abreu, T Cruz, H Araújo, P Simões
International Conference on Critical Information Infrastructures Security …, 2018
222018
Improving cyber-security awareness on Industrial Control Systems: the CockpitCI approach
T Cruz, J Proença, P Simões, M Aubigny, M Ouedraogo, A Graziano, ...
13th European Conference on Information Warfare and Security ECCWS 2014, 59-69, 2014
222014
A stealth monitoring mechanism for cyber-physical systems
V Graveto, L Rosa, T Cruz, P Simões
International Journal of Critical Infrastructure Protection 24, 126-143, 2019
212019
Attacking SCADA systems: A practical perspective
L Rosa, T Cruz, P Simões, E Monteiro, L Lev
2017 IFIP/IEEE Symposium on Integrated Network and Service Management (IM …, 2017
212017
Integration of PXE-based desktop solutions into broadband access networks
T Cruz, P Simões, F Bastos, E Monteiro
2010 International Conference on Network and Service Management, 182-189, 2010
202010
A novel intrusion detection mechanism for scada systems which automatically adapts to network topology changes
B Stewart, L Rosa, LA Maglaras, TJ Cruz, MA Ferrag, P Simoes, ...
EAI Endorsed Transactions on Industrial Networks and Intelligent Systems 4 …, 2017
192017
CWMP extensions for enhanced management of domestic network services
T Cruz, P Simões, P Batista, J Almeida, E Monteiro, F Bastos, A Laranjeira
IEEE Local Computer Network Conference, 180-183, 2010
192010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20