Παρακολούθηση
Gábor Prószéky
Gábor Prószéky
director general of the Hungarian Research Centre for Linguistics & professor at Pázmány University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα itk.ppke.hu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A unification-based approach to morpho-syntactic parsing of agglutinative and other (highly) inflectional languages
G Prószéky, B Kis
Proceedings of the 37th Annual Meeting of the Association for Computational …, 1999
1091999
Methods and results of the Hungarian WordNet project
M Miháltz, C Hatvani, J Kuti, G Szarvas, J Csirik, G Prószéky, T Váradi
Proceedings of GWC 2008, 4th, 2007
892007
Humor: A morphological system for corpus analysis
G Prószéky, L Tihanyi
Proceedings of the first TELRI Seminar in Tihany, 149-158, 1996
541996
Hocus, focus, and verb types in Hungarian infinitive constructions
L Kálmán, G Prószéky, Á Nádasdy, CG Kálmán
Topic, focus and configurationality, 129-142, 1986
401986
Computational morphologies for small Uralic languages
G Prószéky, A Novák
CSLI Publications, 2005
352005
MetaMorpho: A pattern-based machine translation system
G Prószéky, L Tihanyi
Proceedings of the 24th'Translating and the Computer'Conference, 19-24, 2002
352002
A magyar segédigék rendszere
CG Kálmán, L Kálmán, Á Nádasdy, G Prószéky
Általános Nyelvészeti Tanulmányok 17, 49-103, 1989
341989
Industrial applications of unification morphology
G Prószéky
Fourth Conference on Applied Natural Language Processing, 213-214, 1994
301994
Számítógéppel-emberi nyelven: intelligens szövegkezelés számítógéppel
G Prószéky, B Kis
SZAK Kiadó, 1999
281999
Az e-magyar digitális nyelvfeldolgozó rendszer
T Váradi, E Simon, B Sass, M Gerőcs, I Mittelholtz, A Novák, B Indig, ...
Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, 2017
272017
Context-aware correction of spelling errors in Hungarian medical documents
B Siklósi, A Novák, G Prószéky
Computer Speech & Language 35, 219-233, 2016
272016
Context-aware correction of spelling errors in Hungarian medical documents
B Siklósi, A Novák, G Prószéky
International Conference on Statistical Language and Speech Processing, 248-259, 2013
262013
Moose: a robust high-performance parser and generator
G Prószéky, L Tihanyi, G Ugray
Proceedings of the 9th EAMT Workshop: Broadening horizons of machine …, 2004
262004
Manually annotated hungarian corpus
Z Alexin, J Csirik, T Gyimóthy, K Bibok, C Hatvani, G Prószéky, L Tihanyi
Proc. of Research Note Sessions of 10th EACL. Budapest, 53-56, 2003
252003
Magyar szövegek pszicholingvisztikai indíttatású elemzése számítógéppel
G Prószéky, B Indig
Alkalmazott nyelvtudomány 15 (1-2), 29-44, 2015
242015
Automatic structuring and correction suggestion system for Hungarian clinical records
B Siklósi, G Orosz, A Novák, G Prószéky
232012
Magyar WordNet: az első magyar lexikális szemantikai adatbázis
G Prószéky, M Miháltz
Magyar Terminológia 1 (1), 43-57, 2008
222008
Kézzel annotált magyar nyelvi korpusz: a Szeged Korpusz
D Csendes, C Hatvani, Z Alexin, J Csirik, T Gyimóthy, G Prószéky, ...
II. Magyar Számítógépes Nyelvészeti Konferencia, 238-245, 2003
22*2003
Results and evaluation of Hungarian nominal wordnet v1. 0
M Miháltz, G Prószéky
Proceedings of the Second International Wordnet Conference (GWC 2004), 175-180, 2004
212004
Reading more into foreign languages
J Nerbonne, L Karttunen, E Paskaleva, G Prószéky, T Roosmaa
Fifth Conference on Applied Natural Language Processing, 135-138, 1997
211997
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20