Παρακολούθηση
Ramin Zabih
Ramin Zabih
Professor of Computer Science, Cornell University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.cornell.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Fast approximate energy minimization via graph cuts
Y Boykov, O Veksler, R Zabih
IEEE Transactions on pattern analysis and machine intelligence 23 (11), 1222 …, 2001
108132001
What energy functions can be minimized via graph cuts?
V Kolmogorov, R Zabih
Pattern Analysis and Machine Intelligence, IEEE Transactions on 26 (2), 147-159, 2004
46022004
Spatial color indexing and applications
J Huang, S Ravi Kumar, M Mitra, WJ Zhu, R Zabih
International Journal of Computer Vision 35, 245-268, 1999
3165*1999
Non-parametric local transforms for computing visual correspondence
R Zabih, J Woodfill
Computer Vision—ECCV'94: Third European Conference on Computer Vision …, 1994
26051994
Comparing images using joint histograms
G Pass, R Zabih
Multimedia systems 7, 234-240, 1999
2534*1999
A comparative study of energy minimization methods for markov random fields with smoothness-based priors
R Szeliski, R Zabih, D Scharstein, O Veksler, V Kolmogorov, A Agarwala, ...
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 30 (6), 1068-1080, 2008
1870*2008
Graph cut algorithms for binocular stereo with occlusions
V Kolmogorov, R Zabih
Handbook of Mathematical Models in Computer Vision, 423-437, 2006
1814*2006
A feature-based algorithm for detecting and classifying production effects
R Zabih, J Miller, K Mai
Multimedia systems 7, 119-128, 1999
1204*1999
Multi-camera scene reconstruction via graph cuts
V Kolmogorov, R Zabih
Computer Vision—ECCV 2002: 7th European Conference on Computer Vision …, 2002
11332002
Bayesian multi-camera surveillance
V Kettnaker, R Zabih
Proceedings. 1999 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision and …, 1999
547*1999
Visual correspondence using energy minimization and mutual information
J Kim, V Kolmogorov, R Zabih
Proceedings Ninth IEEE International Conference on Computer Vision, 1033-1040, 2003
3802003
Exact voxel occupancy with graph cuts
D Snow, P Viola, R Zabih
Proceedings IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. CVPR …, 2000
2682000
Dynamic programming and graph algorithms in computer vision
PF Felzenszwalb, R Zabih
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 33 (4), 721-740, 2010
2422010
A variable window approach to early vision
Y Boykov, O Veksler, R Zabih
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 20 (12), 1283 …, 1998
2381998
Spatially coherent clustering using graph cuts
R Zabih, V Kolmogorov
Proceedings of the 2004 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision …, 2004
2242004
Method and system for comparing data objects using joint histograms
RD Zabih, GS Pass
US Patent 6,181,817, 2001
2202001
An experimental comparison of stereo algorithms
R Szeliski, R Zabih
International Workshop on Vision Algorithms, 1-19, 1999
1961999
A Rearrangement Search Strategy for Determining Propositional Satisfiability.
R Zabih, DA McAllester
AAAI 88, 155-160, 1988
1921988
Apparatus and process for detecting scene breaks in a sequence of video frames
R Zabih, JF Miller, KW Mai
US Patent 5,767,922, 1998
1591998
An automatic hierarchical image classification scheme
J Huang, SR Kumar, R Zabih
Proceedings of the sixth ACM international conference on Multimedia, 219-228, 1998
1541998
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20