Παρακολούθηση
Amanda Sharkey
Amanda Sharkey
Senior Lecturer in Computer Science, University of Sheffield
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα dcs.shef.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
On combining artificial neural nets
AJC SHARKEY
Connection science 8 (3-4), 299-314, 1996
1373*1996
Granny and the robots: ethical issues in robot care for the elderly
A Sharkey, N Sharkey
Ethics and information technology 14, 27-40, 2012
10682012
The crying shame of robot nannies: an ethical appraisal
N Sharkey, A Sharkey
Machine ethics and robot ethics, 155-184, 2020
3042020
Combining diverse neural nets
AJC Sharkey, NE Sharkey
The Knowledge Engineering Review 12 (3), 231-247, 1997
2611997
Should we welcome robot teachers?
AJC Sharkey
Ethics and Information Technology 18, 283-297, 2016
2602016
Linear and order statistics combiners for pattern classification
AJC Sharkey
Combining Artificial Neural Nets: Ensemble and Modular Multi-Net Systems …, 1999
2291999
Robots and human dignity: a consideration of the effects of robot care on the dignity of older people
A Sharkey
Ethics and Information Technology 16, 63-75, 2014
2122014
Children, the elderly, and interactive robots
A Sharkey, N Sharkey
IEEE Robotics & Automation Magazine 18 (1), 32-38, 2011
1922011
Weak contextual constraints in text and word priming
AJC Sharkey, NE Sharkey
Journal of Memory and Language 31 (4), 543-572, 1992
1641992
The “test and select” approach to ensemble combination
AJC Sharkey, NE Sharkey, U Gerecke, GO Chandroth
Multiple Classifier Systems: First International Workshop, MCS 2000 Cagliari …, 2000
1572000
Autonomous weapons systems, killer robots and human dignity
A Sharkey
Ethics and Information Technology 21 (2), 75-87, 2019
1332019
We need to talk about deception in social robotics!
A Sharkey, N Sharkey
Ethics and Information Technology 23, 309-316, 2021
1202021
An analysis of catastrophic interference
NE Sharkey, AJC Sharkey
Connection Science 7 (3-4), 301-330, 1995
1181995
The eldercare factory
N Sharkey, A Sharkey
Gerontology 58 (3), 282-288, 2012
1102012
Adaptive generalisation
NE Sharkey, AJC Sharkey
Artificial Intelligence Review 7 (5), 313-328, 1993
961993
What is the point of integration? The loci of knowledge-based facilitation in sentence processing
NE Sharkey, AJC Sharkey
Journal of Memory and Language 26 (3), 255-276, 1987
951987
17 the rights and wrongs of robot care
N Sharkey, A Sharkey
Robot ethics: The ethical and social implications of robotics, 267, 2011
882011
Robots, insects and swarm intelligence
AJC Sharkey
Artificial Intelligence Review 26, 255-268, 2006
852006
Swarm robotics and minimalism
AJC Sharkey
Connection Science 19 (3), 245-260, 2007
742007
A multi-net system for the fault diagnosis of a diesel engine
AJC Sharkey, GO Chandroth, NE Sharkey
Neural Computing & Applications 9, 152-160, 2000
722000
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20