Παρακολούθηση
Iraklis-Dimitrios Psychas
Iraklis-Dimitrios Psychas
Ph.D., School of Production Engineering and Management, Technical University of Crete
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα isc.tuc.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Hybrid evolutionary algorithms for the multiobjective traveling salesman problem
ID Psychas, E Delimpasi, Y Marinakis
Expert Systems with Applications 42 (22), 8956-8970, 2015
472015
Non-dominated sorting differential evolution algorithm for the minimization of route based fuel consumption multiobjective vehicle routing problems
ID Psychas, M Marinaki, Y Marinakis, A Migdalas
Energy Systems 8, 785-814, 2017
382017
A parallel multi-start NSGA II algorithm for multiobjective energy reduction vehicle routing problem
ID Psychas, M Marinaki, Y Marinakis
Evolutionary Multi-Criterion Optimization: 8th International Conference, EMO …, 2015
262015
Minimizing the fuel consumption of a multiobjective vehicle routing problem using the parallel multi-start NSGA II algorithm
ID Psychas, M Marinaki, Y Marinakis, A Migdalas
Models, Algorithms and Technologies for Network Analysis: NET 2014, Nizhny …, 2016
172016
Detection of defective pile geometries using a coupled FEM/SBFEM approach and an ant colony classification algorithm
ID Psychas, M Schauer, JU Böhrnsen, M Marinaki, Y Marinakis, ...
Acta Mechanica 227, 1279-1291, 2016
102016
Influenza virus algorithm for multiobjective energy reduction open vehicle routing problem
ID Psychas, E Delimpasi, M Marinaki, Y Marinakis
Shortest Path Solvers. From Software to Wetware, 145-161, 2018
92018
An artificial bee colony algorithm for the multiobjective energy reduction multi-depot vehicle routing problem
E Rapanaki, ID Psychas, M Marinaki, Y Marinakis
Learning and Intelligent Optimization: 13th International Conference, LION …, 2020
72020
Parallel multi-start non-dominated sorting particle swarm optimization algorithms for the minimization of the route-based fuel consumption of multiobjective vehicle routing …
ID Psychas, M Marinaki, Y Marinakis, A Migdalas
Optimization Methods and Applications: In Honor of Ivan V. Sergienko's 80th …, 2017
72017
A clonal selection algorithm for multiobjective energy reduction multi-depot vehicle routing problem
E Rapanaki, ID Psychas, M Marinaki, Y Marinakis, A Migdalas
Machine Learning, Optimization, and Data Science: 4th International …, 2019
52019
A glowworm swarm optimization algorithm for the multi-objective energy reduction multi-depot vehicle routing problem
E Rapanaki, ID Psychas, M Marinaki, Y Marinakis
Handbook of AI-based Metaheuristics, 341-360, 2021
12021
A Krill Herd Algorithm for the Multiobjective Energy Reduction Multi-Depot Vehicle Routing Problem
E Rapanaki, ID Psychas, M Marinaki, N Matsatsinis, Y Marinakis
Machine Learning, Optimization, and Data Science: 6th International …, 2020
12020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–11