Παρακολούθηση
Anastasios Charisis
Anastasios Charisis
Data Science at Visa
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα visa.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
DRT route design for the first/last mile problem: model and application to Athens, Greece
A Charisis, C Iliopoulou, K Kepaptsoglou
Public Transport 10 (3), 499-527, 2018
302018
Logistics hub location-scheduling model for innercity last mile deliveries
A Charisis, S Spana, E Kaisar, L Du
Int J Traffic Transport Eng 10, 169-186, 2020
52020
Multiobjective capacitated location-allocation model for urban logistics delivery facilities
A Charisis, E Kaisar
Transportation Research Board 98th Annual MeetingTransportation Research Board, 2019
22019
Containership Routing and Scheduling Model with Multiple Time Windows, Split Loads and Berth Constraints
A Charisis, N Mitrovic, E Kaisar
Transportation Research Board 98th Annual MeetingTransportation Research Board, 2019
12019
Container shipping route and schedule design with port time windows and coordinated arrivals
A Charisis, N Mitrovic, E Kaisar
2018 21st International Conference on Intelligent Transportation Systems …, 2018
12018
Drt feeder route design for urban subway stations
A Charisis, C Iliopoulou, K Kepaptsoglou
Transportation Research Board 96th Annual MeetingTransportation Research Board, 2017
12017
Estimation of Container Port Efficiency Using Data Envelopment Analysis and Free Disposal Hull Approaches: The Case of the Caribbean
A Charisis, S Manta, EI Kaisar, M Al-Ghandour
International Conference on Transportation and Development 2019: Smarter and …, 2019
2019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–7