Παρακολούθηση
Arzucan Ozgur
Arzucan Ozgur
Department of Computer Engineering, Bogazici University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα boun.edu.tr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
DeepDTA: deep drug–target binding affinity prediction
H Öztürk, A Özgür, E Ozkirimli
Bioinformatics 34 (17), i821-i829, 2018
5022018
Identifying gene-disease associations using centrality on a literature mined gene-interaction network
A Özgür, T Vu, G Erkan, DR Radev
Bioinformatics 24 (13), i277-i285, 2008
4042008
Text categorization with class-based and corpus-based keyword selection
A Özgür, L Özgür, T Güngör
International Symposium on Computer and Information Sciences, 606-615, 2005
2012005
Semi-supervised classification for extracting protein interaction sentences using dependency parsing
G Erkan, A Özgür, D Radev
Proceedings of the 2007 Joint Conference on Empirical Methods in Natural …, 2007
1742007
PHISTO: pathogen–host interaction search tool
S Durmuş Tekir, T Çakır, E Ardıç, AS Sayılırbaş, G Konuk, M Konuk, ...
Bioinformatics 29 (10), 1357-1358, 2013
1272013
BIOSSES: a semantic sentence similarity estimation system for the biomedical domain
G Soğancıoğlu, H Öztürk, A Özgür
Bioinformatics 33 (14), i49-i58, 2017
1202017
A review on computational systems biology of pathogen–host interactions
S Durmuş, T Çakır, A Özgür, R Guthke
Frontiers in microbiology 6, 235, 2015
1172015
Michigan molecular interactions r2: from interacting proteins to pathways
VG Tarcea, T Weymouth, A Ade, A Bookvich, J Gao, V Mahavisno, ...
Nucleic acids research 37 (suppl_1), D642-D646, 2009
1172009
Citation summarization through keyphrase extraction
V Qazvinian, D Radev, A Özgür
Proceedings of the 23rd international conference on computational …, 2010
1142010
A comparative study of SMILES-based compound similarity functions for drug-target interaction prediction
H Öztürk, E Ozkirimli, A Özgür
BMC bioinformatics 17 (1), 1-11, 2016
992016
Supervised and unsupervised machine learning techniques for text document categorization
A Ozgur
Unpublished Master’s Thesis, İstanbul: Boğaziçi University, 2004
942004
Introducing meta-services for biomedical information extraction
F Leitner, M Krallinger, C Rodriguez-Penagos, J Hakenberg, C Plake, ...
Genome biology 9 (2), 1-11, 2008
922008
Classification of Beta-Lactamases and Penicillin Binding Proteins Using Ligand-Centric Network Models.
H Öztürk, E Ozkirimli, A Özgür
PloS one 10 (2), e0117874-e0117874, 2015
862015
GLASS: a comprehensive database for experimentally validated GPCR-ligand associations
WKB Chan, H Zhang, J Yang, JR Brender, J Hur, A Özgür, Y Zhang
Bioinformatics 31 (18), 3035-3042, 2015
842015
Detecting speculations and their scopes in scientific text
A Özgür, D Radev
Proceedings of the 2009 conference on empirical methods in natural language …, 2009
822009
WideDTA: prediction of drug-target binding affinity
H Öztürk, E Ozkirimli, A Özgür
arXiv preprint arXiv:1902.04166, 2019
792019
Improving Named Entity Recognition for Morphologically Rich Languages using Word Embeddings
H Demir, A Özgür
International Conference on Machine Learning and Applications (ICMLA), 2014
762014
Mining of vaccine-associated IFN-g gene interaction networks using the Vaccine Ontology
A Özgür, Z Xiang, DR Radev, Y He
J Biomed Semantics 2 (Suppl 2), 2011
692011
Exploring chemical space using natural language processing methodologies for drug discovery
H Öztürk, A Özgür, P Schwaller, T Laino, E Ozkirimli
Drug Discovery Today 25 (4), 689-705, 2020
562020
Co-occurrence network of reuters news
A Özgür, B Cetin, H Bingol
International Journal of Modern Physics C 19 (05), 689-702, 2008
492008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20