Παρακολούθηση
Nikolas Valsamakis
Nikolas Valsamakis
Hellenic Mediterranean University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hmu.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Towards the Implementation of a Generic Platform for Networked Music Performance: the DIAMOUSES Approach.
C Alexandraki, P Koutlemanis, P Gasteratos, N Valsamakis, ...
ICMC, 251-258, 2008
242008
Iterative sound synthesis by means of cross-coupled digital oscillators
N Valsamakis, ER Miranda
Digital Creativity 16 (2), 90-98, 2005
152005
Enabling virtual music performance communities
C Alexandraki, N Valsamakis
Virtual Community Practices and Social Interactive Media: Technology …, 2009
112009
Aesthetics and Τechniques in the Εlectroacoustic Μusic of Ιannis Χenakis
N Valsamakis
Pella Publishing Company, 2000
11*2000
Extended Waveform Segment Synthesis, a non-standard synthesis model for composition
N Valsamakis, ER Miranda
Proceedings of the Sound and Music Computing Conference, 2005
4*2005
Non-Standard Sound Synthesis with Dynamic Models
N Valsamakis
University of Plymouth, 2013
12013
Κουρταλιώτης: Ηλεκτροακουστική Σύνθεση Ηχοτοπίου
Ν Βαλσαμάκης
5ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας 2018, Καλαμάτα 2018, Ελλάδα, 2018
2018
Το Ηχοτοπίο της τοποθεσίας Αγιοφάραγγο Κρήτης
Ν Βαλσαμάκης, Π Κουγιουμτζίδης
4ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας 2016, Μυτηλίνη 2016, Ελλάδα, 2016
2016
Ηχογράφηση και Ποιητική του Ηχοτοπίου
Ν Βαλσάμάκης
2ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας, Ρέθυμνο, 2010, 2010
2010
Χωρο-χρονικές μεταβολές της έντασης των διαφορετικών συχνοτήτων του ακουστικού φάσματος σε ένα υγροτοπικό ηχοτοπίο
Ι Τζανόπουλος, Α Μαζάρης, ΕΔΝΒ Κίμωνας Παπαδημητρίου, ...
1ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας, Kέρκυρα, 2007, 2007
2007
Η έννοια του ηχοτοπίου. Ανάλυση των χαρακτηριστικών και οι δυνατότητες εφαρμογών του για τον προσδιορισμό του ακουστικού περιβάλλοντος
Π Ιωάννης, Α Μνιέστρης, Α Μαζάρης, Κ Παπαδημητρίου, Ι Τζανόπουλος, ...
1ο Συνέδριο Ακουστικής Οικολογίας 2007, Κέρκυρα 2007, Ελλάδα, 2007
2007
Έρευνα και Μελέτη Ελληνικών Ηχοτοπίων
Α Μνιέστρης, Ι Παντής, Χ Κουτσοδημάκης, Ν Βαλσαμάκης
Ακουστική 2006, ΕΛΙΝΑ, Ηράκλειο Κρήτης 2006, Ελλάδα, 2006
2006
Phonodeon: controlling synthetic voices via MIDI-accordeon
A Georgaki, I Zannos, N Valsamakis
Sound & Music Computing 2005, 2005
2005
Το πρόγραμμα GENDY του Ιάννη Ξενάκη. Μια ολιστική προσέγγιση στη μουσική σύνθεση
Ν Βαλσαμάκης
2ο Συμπόσιο Μουσικής Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Κερκυρα 2000, 2000
2000
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–14