Παρακολούθηση
Antonios Georgopoulos
Antonios Georgopoulos
University of Patras
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα teipel.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Bank branch efficiency under environmental change: A bootstrap DEA on monthly profit and loss accounting statements of Greek retail branches
E Aggelopoulos, A Georgopoulos
European journal of operational research 261 (3), 1170-1188, 2017
942017
Firm acquisitions and earnings management: evidence from Greece
E Koumanakos, C Siriopoulos, A Georgopoulos
Managerial Auditing Journal 20 (7), 663-678, 2005
852005
Airport Business Excellence Model: A holistic performance management system
EP Paraschi, A Georgopoulos, P Kaldis
Tourism Management 72, 352-372, 2019
542019
Cross-border acquisitions vs. Greenfield investment: A comparative performance analysis in Greece
A Georgopoulos, HG Preusse
International Business Review 18 (6), 592-605, 2009
512009
Predicting takeover targets: New evidence from a small open economy
A Tsagkanos, A Georgopoulos, C Siriopoulos
International research journal of finance and economics 4 (1), 183-191, 2006
352006
Auditor awareness of earnings management
E Koumanakos, A Georgopoulos, C Siriopoulos
International Journal of Accounting, Auditing and Performance Evaluation 5 …, 2008
292008
European integration and the dynamic process of investments and divestments of foreign TNCs in Greece
A Georgopoulos, HG Preusse
European Business Review 18 (1), 50-59, 2006
282006
Safety and security implications of crisis-driven austerity HRM practices in commercial aviation: a structural equation modelling approach
EP Paraschi, A Georgopoulos, M Papanikou
Safety science 147, 105570, 2022
202022
Firm heterogeneity and performance in a turbulent economic environment: evidence from Greece
A Georgopoulos, KW Glaister
European Management Review 15 (2), 237-254, 2018
202018
Predicting Greek mergers and acquisitions: a new approach
A Tsagkanos, A Georgopoulos, C Siriopoulos
International Journal of Financial Services Management 2 (4), 289-303, 2007
202007
Does the ‘Market for Corporate Control’hypothesis explain takeover targets?
C Siriopoulos, A Georgopoulos, A Tsagkanos
Applied Economics Letters 13 (9), 557-561, 2006
202006
R&D activity and operating performance of small and medium sized enterprises (SMEs): The case of a small open economy
E Aggelopoulos, A Georgopoulos, N Eriotis, A Tsamis
Journal of Accounting and Taxation 8 (4), 40-50, 2016
142016
και Τσαλίκη, Ε.(1993)
Α Γεωργόπουλος
Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, 0
14
Abiotic determinants of airport performance: Insights from a global survey
EP Paraschi, A Georgopoulos, A Papatheodorou
Transport Policy 85, 33-53, 2020
132020
Customer-driven philosophy in the banking industry under different ownership status: the case of Greece
LG Papazissimou, A Georgopoulos
The Service Industries Journal 29 (5), 607-620, 2009
122009
Αναδιοργάνωση και μάνατζμεντ αλλαγών στις επιχειρήσεις
Α Γεωργόπουλος
112016
Prediction of Greek takeover targets via bootstrapping on mixed logit model
A Tsagkanos, E Koumanakos, A Georgopoulos, C Siriopoulos
Review of Accounting and Finance 11 (3), 315-334, 2012
112012
Which targets stimulate cross-border acquisitions? An empirical investigation of industrial organization and trade factors within a competition framework of international and …
A Georgopoulos, G Argyros, G Boura
Journal of Industry, Competition and Trade 8, 55-72, 2008
112008
Identification of Greek takeover targets and coherent policy implications
A Tsagkanos, A Georgopoulos, C Siriopoulos, E Koumanakos
Review of Development Economics 12 (1), 180-192, 2008
112008
Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων
Κ Αθανασόπουλος, Α Γεωργόπουλος, Α Μπέλλας
Πάτρα: Σημειώσεις μαθήματος, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο …, 2007
112007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20