Παρακολούθηση
Glava Catalin
Glava Catalin
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ubbcluj.ro
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Introducere în pedagogia preşcolară
A Glava, C Glava, M Ionescu
Dacia, 2002
912002
Școala online. Elemente pentru inovarea educației. Raport de cercetare evaluativă
P Botnariuc, C Cucoș, C Glava, DE Iancu, M Ilie, O Istrate, AV Labăr, ...
București: Editura Universității din București, available online at https …, 2020
422020
Școala online-elemente pentru inovarea educației
P Botnariuc, C Glava, MD Ilie, AV Labăr, D Ștefănescu, C Cucoș, S Velea
Raport de cercetare evaluativă. București: Editura Universității din …, 2020
212020
Formarea competenţelor didactice prin intermediul e-learning: modele teoretice şi aplicative
C Glava
Casa Cărţii de Ştiinţă, 2009
20*2009
Teaching skills training trough e-learning
CC Glava, AE Glava
Procedia-Social and Behavioral Sciences 2 (2), 1752-1756, 2010
192010
Premises of the educational implementation of information and communication technologies
C Glava, C Baciu
Procedia-Social and Behavioral Sciences 209, 3-8, 2015
152015
“Moment of Truth” in Educational Marketing. Factors That Contribute to the Decision Making on the Educational Market in Romania
CC Glava, AE Glava
Procedia-Social and Behavioral Sciences 180, 170-175, 2015
152015
Development of metacognitive behavior of future teacher students through electronic learning diaries as means of self reflection
CC Glava, AE Glava
Procedia Computer Science 3, 649-653, 2011
142011
On-line learning platforms as virtual classrooms. Case study of initial primary teachers training at Babes-Bolyai University of Cluj-Napoca, Romania
CC Glava, AE Glava
Procedia Computer Science 3, 672-676, 2011
132011
Școala online
P Botnariuc, C Cucoș, C Glava, DE Iancu, MD Ilie, O Istrate, AV Labăr, ...
Elemente pentru inovarea educației. Raport de cercetare evaluativă …, 2020
112020
A comparative study of two pre-service teacher preparation programmes in the USA and Romania
FD Salajan, SK Duffield, AE Glava, CC Glava
Compare: A Journal of Comparative and International Education 47 (4), 483-498, 2017
102017
Time management on the on-line learning platforms. A case study regarding the BSCW platform used by future teacher student
CC Glava, AE Glava
Procedia-Social and Behavioral Sciences 46, 3551-3555, 2012
102012
Tehnologii e-learning
C Glava
Analiză didactică, 2005
92005
Profiles of metacognitive reflection in future teacher university students
AE Glava, CC Glava
Procedia-Social and Behavioral Sciences 15, 988-992, 2011
72011
The model and the didactic modelling an analytic point of view
AE Glava, CC Glava
Procedia-Social and Behavioral Sciences 15, 2228-2231, 2011
72011
Teachers' views on using the internet as a learning tool
CC Glava, AE Glava
Procedia-Social and Behavioral Sciences 46, 3556-3560, 2012
62012
Rolul noilor tehnologii în formarea complexului de competenŃe necesare profilului cadrului didactic
C Glava, A Glava
TendinŃe actuale, 2006
62006
Introducere in pedagogia prescolara
A Glava, C Glava
Editura Dacia, Cluj Napoca, 2000
62000
ŞCOALA ONLINE-ELEMENTE PENTRU INOVAREA EDUCAŢIEI
P Botnariuc, C Glava, MD Ilie, AV Labăr, D Ştefanescu, C Cucos, S Velea
Bucharest, Romania: University of Bucharest Publishing House. AF Grigorescu …, 2020
52020
Formative potential of virtual instrumentation learning tools for lower secondary school students acquisition of abstract concepts in Science education
CC Glava, AE Glava, M Bocos
Research, Reflections and Innovations in Integrating ICT in Education (2009 …, 2009
52009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20