Παρακολούθηση
Glava Catalin
Glava Catalin
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ubbcluj.ro
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Introducere în pedagogia preşcolară
A Glava, C Glava, M Ionescu
Dacia, 2002
1042002
Școala online. Elemente pentru inovarea educației. Raport de cercetare evaluativă
P Botnariuc, C Cucoș, C Glava, DE Iancu, M Ilie, O Istrate, AV Labăr, ...
București: Editura Universității din București, available online at https …, 2020
482020
Școala online: elemente pentru inovarea educației
P Botnariuc, C Glava, MD Ilie, AV Labăr, D Ștefănescu, C Cucoș, S Velea
Raport de cercetare evaluativă. București: Editura Universității din …, 2020
262020
Formarea competenĠelor didactice prin intermediul e-learning
C Glava
Modele teoretice şi aplicative, Cluj-Napoca, Ed. Casa CărĠii de ştiinĠă, 2009
23*2009
Teaching skills training trough e-learning
CC Glava, AE Glava
Procedia-Social and Behavioral Sciences 2 (2), 1752-1756, 2010
212010
Premises of the educational implementation of information and communication technologies
C Glava, C Baciu
Procedia-Social and Behavioral Sciences 209, 3-8, 2015
172015
“Moment of Truth” in Educational Marketing. Factors That Contribute to the Decision Making on the Educational Market in Romania
CC Glava, AE Glava
Procedia-Social and Behavioral Sciences 180, 170-175, 2015
172015
On-line learning platforms as virtual classrooms. Case study of initial primary teachers training at Babes-Bolyai University of Cluj-Napoca, Romania
CC Glava, AE Glava
Procedia Computer Science 3, 672-676, 2011
162011
Development of metacognitive behavior of future teacher students through electronic learning diaries as means of self reflection
CC Glava, AE Glava
Procedia Computer Science 3, 649-653, 2011
152011
Școala online
P Botnariuc, C Cucoș, C Glava, D Iancu, M Ilie, O Istrate, AV Labăr, ...
Elemente pentru inovarea educației. Raport de cercetare evaluativă …, 2020
132020
A comparative study of two pre-service teacher preparation programmes in the USA and Romania
FD Salajan, SK Duffield, AE Glava, CC Glava
Compare: A Journal of Comparative and International Education 47 (4), 483-498, 2017
122017
Time management on the on-line learning platforms. A case study regarding the BSCW platform used by future teacher student
CC Glava, AE Glava
Procedia-Social and Behavioral Sciences 46, 3551-3555, 2012
102012
Tehnologii e-learning
C Glava
Analiză didactică, 2005
92005
The model and the didactic modelling an analytic point of view
AE Glava, CC Glava
Procedia-Social and Behavioral Sciences 15, 2228-2231, 2011
82011
Şcoala Online: Elemente pentru inovarea educaţiei
P Botnariuc, C Cucos, C Glava
Raport de cercetare evaluativă, Editura Universităţii din Bucureşti …, 2020
72020
Profiles of metacognitive reflection in future teacher university students
AE Glava, CC Glava
Procedia-Social and Behavioral Sciences 15, 988-992, 2011
72011
Teachers' views on using the internet as a learning tool
CC Glava, AE Glava
Procedia-Social and Behavioral Sciences 46, 3556-3560, 2012
62012
Rolul noilor tehnologii în formarea complexului de competenŃe necesare profilului cadrului didactic
C Glava, A Glava
TendinŃe actuale, 2006
62006
Introducere in pedagogia prescolara
A Glava, C Glava
Editura Dacia, Cluj Napoca, 2000
62000
Online school. Elements for educational innovation
P Botnariuc, C Cucoș, C Glava, DE Iancu, MD Ilie, O Istrate, AV Labăr, ...
Bucharest University Publishing House, Bucharest, 2020
52020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20