Παρακολούθηση
Ioannis Boutsis
Ioannis Boutsis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα aueb.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Heterogeneous Stream Processing and Crowdsourcing for Urban Traffic Management.
A Artikis, M Weidlich, F Schnitzler, I Boutsis, T Liebig, N Piatkowski, ...
EDBT 14, 712-723, 2014
1302014
Privacy preservation for participatory sensing data
I Boutsis, V Kalogeraki
2013 IEEE International Conference on Pervasive Computing and Communications …, 2013
1152013
On task assignment for real-time reliable crowdsourcing
I Boutsis, V Kalogeraki
2014 IEEE 34th International Conference on Distributed Computing Systems, 1-10, 2014
962014
Intelligent urban data monitoring for smart cities
N Panagiotou, N Zygouras, I Katakis, D Gunopulos, N Zacheilas, I Boutsis, ...
Joint European conference on machine learning and knowledge discovery in …, 2016
492016
Crowdsourcing under real-time constraints
I Boutsis, V Kalogeraki
2013 IEEE 27th International Symposium on Parallel and Distributed …, 2013
452013
Location privacy for crowdsourcing applications
I Boutsis, V Kalogeraki
Proceedings of the 2016 ACM International Joint Conference on Pervasive and …, 2016
282016
Personalized event recommendations using social networks
I Boutsis, S Karanikolaou, V Kalogeraki
2015 16th IEEE International Conference on Mobile Data Management 1, 84-93, 2015
272015
Towards detection of faulty traffic sensors in real-time
N Zygouras, N Panagiotou, N Zacheilas, I Boutsis, V Kalogeraki, I Katakis, ...
MUD@ ICML, 2015
212015
Heterogeneous stream processing and crowdsourcing for traffic monitoring: Highlights
F Schnitzler, A Artikis, M Weidlich, I Boutsis, T Liebig, N Piatkowski, ...
Joint European Conference on Machine Learning and Knowledge Discovery in …, 2014
202014
Misco: A system for data analysis applications on networks of smartphones using mapreduce
T Kakantousis, I Boutsis, V Kalogeraki, D Gunopulos, G Gasparis, A Dou
2012 IEEE 13th International Conference on Mobile Data Management, 356-359, 2012
202012
Modeling and predicting bike demand in large city situations
D Tomaras, I Boutsis, V Kalogeraki
2018 IEEE international conference on pervasive computing and communications …, 2018
192018
Context-aware point of interest recommendation using tensor factorization
S Maroulis, I Boutsis, V Kalogeraki
2016 IEEE International Conference on Big Data (Big Data), 963-968, 2016
192016
Radar: Adaptive rate allocation in distributed stream processing systems under bursty workloads
I Boutsis, V Kalogeraki
2012 IEEE 31st Symposium on Reliable Distributed Systems, 285-290, 2012
172012
Understanding event attendance through analysis of human crowd behavior in social networks
S Karanikolaou, I Boutsis, V Kalogeraki
Proceedings of the 8th ACM International Conference on Distributed Event …, 2014
152014
Efficient event detection by exploiting crowds
I Boutsis, V Kalogeraki, D Gunopulos
Proceedings of the 7th ACM international conference on Distributed event …, 2013
152013
Reliable crowdsourced event detection in smartcities
I Boutsis, V Kalogeraki, D Guno
2016 1st International Workshop on Science of Smart City Operations and …, 2016
122016
Mobile stream sampling under time constraints
I Boutsis, V Kalogeraki
2013 IEEE 14th International Conference on Mobile Data Management 1, 227-236, 2013
122013
A cost-aware incentive mechanism in mobile crowdsourcing systems
E Mitsopoulou, I Boutsis, V Kalogeraki, JY Yu
2018 19th IEEE International Conference on Mobile Data Management (MDM), 239-244, 2018
92018
Efficient techniques for time-constrained information dissemination using location-based social networks
I Litou, I Boutsis, V Kalogeraki
Information Systems 64, 321-349, 2017
92017
An architecture for detecting events in real-time using massive heterogeneous data sources
G Valkanas, D Gunopulos, I Boutsis, V Kalogeraki
Proceedings of the 2nd International Workshop on Big Data, Streams and …, 2013
92013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20