Παρακολούθηση
Mark Hindell
Mark Hindell
Professor of Marine Science
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα utas.edu.au
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Scaling laws of marine predator search behaviour
DW Sims, EJ Southall, NE Humphries, GC Hays, CJA Bradshaw, ...
Nature 451 (7182), 1098-1102, 2008
12532008
Climate change and Southern Ocean ecosystems I: how changes in physical habitats directly affect marine biota
AJ Constable, J Melbourne‐Thomas, SP Corney, KR Arrigo, C Barbraud, ...
Global change biology 20 (10), 3004-3025, 2014
5702014
Variations in behavior and condition of a Southern Ocean top predator in relation to in situ oceanographic conditions
M Biuw, L Boehme, C Guinet, M Hindell, D Costa, JB Charrassin, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 104 (34), 13705-13710, 2007
4032007
Molecular scatology as a tool to study diet: analysis of prey DNA in scats from captive Steller sea lions
BE Deagle, DJ Tollit, SN Jarman, MA Hindell, AW Trites, NJ Gales
Molecular Ecology 14 (6), 1831-1842, 2005
3802005
Antarctic Bottom Water production by intense sea-ice formation in the Cape Darnley polynya
KI Ohshima, Y Fukamachi, GD Williams, S Nihashi, F Roquet, Y Kitade, ...
Nature Geoscience 6 (3), 235-240, 2013
3282013
The diving behavior of adult male and female southern elephant seals, Mirounga-Leonina (Pinnipedia, Phocidae)
MA Hindell, DJ Slip, HR Burton
Australian Journal of Zoology 39 (5), 595-619, 1991
3141991
Studying seabird diet through genetic analysis of faeces: a case study on macaroni penguins (Eudyptes chrysolophus)
BE Deagle, NJ Gales, K Evans, SN Jarman, S Robinson, R Trebilco, ...
PLoS One 2 (9), e831, 2007
2832007
Loyalty pays: potential life history consequences of fidelity to marine foraging regions by southern elephant seals
CJA Bradshaw, MA Hindell, MD Sumner, KJ Michael
Animal Behaviour 68 (6), 1349-1360, 2004
2552004
Southern Ocean frontal structure and sea-ice formation rates revealed by elephant seals
JB Charrassin, M Hindell, SR Rintoul, F Roquet, S Sokolov, M Biuw, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 105 (33), 11634-11639, 2008
2252008
Using short-term measures of behaviour to estimate long-term fitness of southern elephant seals
LF New, JS Clark, DP Costa, E Fleishman, MA Hindell, T Klanjšček, ...
Marine Ecology Progress Series 496, 99-108, 2014
2232014
You are what you eat: describing the foraging ecology of southern elephant seals (Mirounga leonina) using blubber fatty acids
CJA Bradshaw, MA Hindell, NJ Best, KL Phillips, G Wilson, PD Nichols
Proceedings of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences …, 2003
2122003
Important marine habitat off east Antarctica revealed by two decades of multi‐species predator tracking
B Raymond, MA Lea, T Patterson, V Andrews‐Goff, R Sharples, ...
Ecography 38 (2), 121-129, 2015
2112015
Bayesian estimation of animal movement from archival and satellite tags
MD Sumner, SJ Wotherspoon, MA Hindell
PLoS One 4 (10), e7324, 2009
1892009
Tracking of marine predators to protect Southern Ocean ecosystems
MA Hindell, RR Reisinger, Y Ropert-Coudert, LA Hückstädt, PN Trathan, ...
Nature 580 (7801), 87-92, 2020
1832020
The suppression of Antarctic bottom water formation by melting ice shelves in Prydz Bay
GD Williams, L Herraiz-Borreguero, F Roquet, T Tamura, KI Ohshima, ...
Nature communications 7 (1), 12577, 2016
1802016
Dive behaviour, foraging locations, and maternal-attendance patterns of Australian fur seals (Arctocephalus pusillus doriferus)
JPY Arnould, MA Hindell
Canadian Journal of Zoology 79 (1), 35-48, 2001
1762001
Population status, trends and a re‐examination of the hypotheses explaining the recent declines of the southern elephant seal Mirounga leonina
CR McMahon, MN Bester, HR Burton, MA Hindell, CJA Bradshaw
Mammal Review 35 (1), 82-100, 2005
1652005
Periodic variability in cetacean strandings: links to large-scale climate events
K Evans, R Thresher, RM Warneke, CJA Bradshaw, M Pook, D Thiele, ...
Biology letters 1 (2), 147-150, 2005
1602005
Physiological implications of continuous, prolonged, and deep dives of the southern elephant seal (Mirounga leonina)
MA Hindell, DJ Slip, HR Burton, MM Bryden
Canadian Journal of Zoology 70 (2), 370-379, 1992
1571992
Marine mammals exploring the oceans pole to pole: a review of the MEOP consortium
AM Treasure, F Roquet, IJ Ansorge, MN Bester, L Boehme, H Bornemann, ...
Oceanography 30 (2), 132-138, 2017
1542017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20