Παρακολούθηση
Xinchao Li
Xinchao Li
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tudelft.nl
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Pairwise Geometric Matching for Large-scale Object Retrieval
X Li, M Larson, A Hanjalic
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2015
1312015
DIBR based view synthesis for free-viewpoint television
X Yang, J Liu, J Sun, X Li, W Liu, Y Gao
3DTV Conference: The True Vision-Capture, Transmission and Display of 3D …, 2011
432011
Step-projection-based spread transform dither modulation
X Li, J Liu, J Sun, X Yang, W Liu
IET information security 5 (3), 170-180, 2011
272011
Geo-visual ranking for location prediction of social images
X Li, M Larson, A Hanjalic
Proceedings of the 3rd ACM conference on International conference on …, 2013
192013
Geo-distinctive visual element matching for location estimation of images
X Li, M Larson, A Hanjalic
IEEE Transactions on Multimedia, 2017
162017
Global-scale location prediction for social images using geo-visual ranking
X Li, M Larson, A Hanjalic
IEEE Transactions on Multimedia 17 (5), 674-686, 2015
122015
LLE-based video hashing for video identification
X Nie, J Qiao, J Liu, J Sun, X Li, W Liu
Signal Processing (ICSP), 2010 IEEE 10th International Conference on, 1837-1840, 2010
102010
The 2014 ICSI/TU Delft Location Estimation System
J Choi, X Li
Proceedings of MediaEval, 17-18, 2014
82014
Video watermarking scheme based on spatial relationship of DCT coefficients
J Sun, N Yang, J Liu, X Yang, X Li, L Zhang
Intelligent Control and Automation (WCICA), 2010 8th World Congress on, 56-59, 2010
82010
Exploration of Feature Combination in Geo-visual Ranking for Visual Content-based Location Prediction.
X Li, M Riegler, M Larson, A Hanjalic
MediaEval, 2013
72013
Preliminary Exploration of the Use of Geographical Information for Content-based Geo-tagging of Social Video.
X Li, C Hauff, M Larson, A Hanjalic
MediaEval, 2012
62012
Where to be wary: The impact of widespread photo-taking and image enhancement practices on users' geo-privacy
J Choi, M Larson, X Li, G Friedland, A Hanjalic
arXiv preprint arXiv:1603.01335, 2016
22016
Improved spread transform dither modulation-based watermark algorithm based on step projection
X Li, J Liu, J Sun, Z Sun, H Hu, L Zhang
Broadband Multimedia Systems and Broadcasting (BMSB), 2010 IEEE …, 2010
12010
Simple tag-based subclass representations for visually-varied image classes
X Li, P Xu, Y Shi, M Larson, A Hanjalic
Content-Based Multimedia Indexing (CBMI), 2016 14th International Workshop …, 2016
2016
Learning Subclass Representations for Visually-varied Image Classification
X Li, P Xu, Y Shi, M Larson, A Hanjalic
arXiv preprint arXiv:1601.02913, 2016
2016
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–15