Παρακολούθηση
Marco Castelluccio
Marco Castelluccio
Università Federico II di Napoli and Mozilla
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unina.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Land use classification in remote sensing images by convolutional neural networks
M Castelluccio, G Poggi, C Sansone, L Verdoliva
arXiv preprint arXiv:1508.00092, 2015
6502015
Understanding flaky tests: The developer’s perspective
M Eck, F Palomba, M Castelluccio, A Bacchelli
Proceedings of the 2019 27th ACM Joint Meeting on European Software …, 2019
842019
What makes a code change easier to review: an empirical investigation on code change reviewability
A Ram, AA Sawant, M Castelluccio, A Bacchelli
Proceedings of the 2018 26th ACM Joint Meeting on European Software …, 2018
392018
Automatically analyzing groups of crashes for finding correlations
M Castelluccio, C Sansone, L Verdoliva, G Poggi
Proceedings of the 2017 11th Joint Meeting on Foundations of Software …, 2017
192017
Training convolutional neural networks for semantic classification of remote sensing imagery
M Castelluccio, G Poggi, C Sansone, L Verdoliva
2017 Joint Urban Remote Sensing Event (JURSE), 1-4, 2017
192017
An empirical study of patch uplift in rapid release development pipelines
M Castelluccio, L An, F Khomh
Empirical Software Engineering 24 (5), 3008-3044, 2019
162019
Why are Some Bugs Non-Reproducible?:–An Empirical Investigation using Data Fusion–
MM Rahman, F Khomh, M Castelluccio
2020 IEEE International Conference on Software Maintenance and Evolution …, 2020
72020
rust-code-analysis: A Rust library to analyze and extract maintainability information from source codes
L Ardito, L Barbato, M Castelluccio, R Coppola, C Denizet, S Ledru, ...
SoftwareX 12, 100635, 2020
52020
Is it safe to uplift this patch?: An empirical study on mozilla firefox
M Castelluccio, L An, F Khomh
2017 IEEE International Conference on Software Maintenance and Evolution …, 2017
52017
An empirical study of dll injection bugs in the firefox ecosystem
L An, M Castelluccio, F Khomh
Empirical Software Engineering 24 (4), 1799-1822, 2019
42019
Land use classification. n
M Castelluccio, G Poggi, C Sansone, L Verdoliva
Remote Sensing Images by Convolutional Neural Networks, 0
4
Why did this reviewed code crash? An empirical study of mozilla firefox
L An, F Khomh, S Mcintosh, M Castelluccio
2018 25th Asia-Pacific Software Engineering Conference (APSEC), 396-405, 2018
22018
Data and Material for “What Makes A Code Change Easier To Review?”
A Ram, AA Sawant, M Castelluccio, A Bacchelli
22018
What Makes a Code Change Easier to Review
A Ram, AA Sawant, M Castelluccio, A Bacchelli
An Empirical Investigation on Code Change Reviewability. ESEC/FSE. DOI …, 2018
22018
Works for Me! Cannot Reproduce–A Large Scale Empirical Study of Non-reproducible Bugs
MM Rahman, F Khomh, M Castelluccio
Empirical Software Engineering 27 (5), 1-45, 2022
2022
Why are Some Bugs Non-Reproducible? An Empirical Investigation using Data Fusion
M Masudur Rahman, F Khomh, M Castelluccio
arXiv e-prints, arXiv: 2108.05316, 2021
2021
Is It Safe to Uplift This Patch?
M Castelluccio
Why Did This Reviewed Code Crash?
S McIntosh, M Castelluccio
Program Committee ICPC 2021
A Zaidman, F Ricca, O Baysal, S Demeyer, C De Roover, D Lo, ...
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–19