Παρακολούθηση
Rui Zhang
Rui Zhang
Assistant Professor, Penn State University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα psu.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Spider: A Large-Scale Human-Labeled Dataset for Complex and Cross-Domain Semantic Parsing and Text-to-SQL Task
T Yu, R Zhang, K Yang, M Yasunaga, D Wang, Z Li, J Ma, I Li, Q Yao, ...
EMNLP 2018, 2018
4282018
Graph-based Neural Multi-Document Summarization
M Yasunaga, R Zhang, K Meelu, A Pareek, K Srinivasan, D Radev
CoNLL 2017, 2017
2372017
TypeSQL: Knowledge-based Type-Aware Neural Text-to-SQL Generation
T Yu, Z Li, Z Zhang, R Zhang, D Radev
NAACL 2018, 2018
1962018
Improving Text-to-SQL Evaluation Methodology
C Finegan-Dollak, JK Kummerfeld, L Zhang, KRD Ramanathan, ...
ACL 2018, 2018
1922018
Dependency Sensitive Convolutional Neural Networks for Modeling Sentences and Documents
R Zhang, H Lee, D Radev
NAACL 2016, 2016
1432016
SyntaxSQLNet: Syntax Tree Networks for Complex and Cross Domain Text-to-SQL Task
T Yu, M Yasunaga, K Yang, R Zhang, D Wang, Z Li, D Radev
EMNLP 2018, 2018
1422018
ScisummNet: A Large Annotated Corpus and Content-Impact Models for Scientific Paper Summarization with Citation Networks
M Yasunaga, J Kasai, R Zhang, A Fabbri, I Li, D Friedman, D Radev
AAAI 2019, 2019
1342019
Editing-Based SQL Query Generation for Cross-Domain Context-Dependent Questions
R Zhang, T Yu, HY Er, S Shim, E Xue, XV Lin, T Shi, C Xiong, R Socher, ...
EMNLP 2019, 2019
98*2019
SParC: Cross-Domain Semantic Parsing in Context
T Yu, R Zhang, M Yasunaga, YC Tan, XV Lin, S Li, H Er, I Li, B Pang, ...
ACL 2019, 2019
75*2019
DART: Open-Domain Structured Data Record to Text Generation
L Nan, D Radev, R Zhang, A Rau, A Sivaprasad, C Hsieh, X Tang, A Vyas, ...
NAACL 2021, 2021
71*2021
Neural Coreference Resolution with Deep Biaffine Attention by Joint Mention Detection and Mention Clustering
R Zhang, CN dos Santos, M Yasunaga, B Xiang, D Radev
ACL 2018, 2018
682018
CoSQL: A Conversational Text-to-SQL Challenge Towards Cross-Domain Natural Language Interfaces to Databases
T Yu, R Zhang, HY Er, S Li, E Xue, B Pang, XV Lin, YC Tan, T Shi, Z Li, ...
EMNLP 2019, 2019
59*2019
UnifiedSKG: Unifying and Multi-Tasking Structured Knowledge Grounding with Text-to-Text Language Models
T Xie, CH Wu, P Shi, R Zhong, T Scholak, M Yasunaga, CS Wu, M Zhong, ...
EMNLP 2022, 2022
51*2022
Addressee and Response Selection in Multi-Party Conversations with Speaker Interaction RNNs
R Zhang, H Lee, L Polymenakos, D Radev
AAAI 2018, 2018
432018
Beyond the Imitation Game: Quantifying and extrapolating the capabilities of language models
A Srivastava, A Rastogi, A Rao, AAM Shoeb, A Abid, A Fisch, AR Brown, ...
arXiv preprint arXiv:2206.04615, 2022
402022
SCoRe: Pre-Training for Context Representation in Conversational Semantic Parsing
T Yu, R Zhang, O Polozov, C Meek, AH Awadallah
ICLR 2021, 2021
372021
This Email Could Save Your Life: Introducing the Task of Email Subject Line Generation
R Zhang, J Tetreault
ACL 2019, 2019
332019
CONTaiNER: Few-Shot Named Entity Recognition via Contrastive Learning
SSS Das, A Katiyar, RJ Passonneau, R Zhang
ACL 2022, 2022
282022
An Exploratory Study on Long Dialogue Summarization: What Works and What's Next
Y Zhang, A Ni, T Yu, R Zhang, C Zhu, B Deb, A Celikyilmaz, ...
Findings of EMNLP 2021, 2021
182021
Improving Low-Resource Cross-lingual Document Retrieval by Reranking with Deep Bilingual Representations
R Zhang, C Westerfield, S Shim, G Bingham, A Fabbri, N Verma, W Hu, ...
ACL 2019, 2019
172019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20