Παρακολούθηση
Joseph Holden
Joseph Holden
Professor of Physical Geography
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα leeds.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Peatlands and the carbon cycle: from local processes to global implications–a synthesis
J Limpens, F Berendse, C Blodau, JG Canadell, C Freeman, J Holden, ...
Biogeosciences 5 (5), 1475-1491, 2008
9952008
Artificial drainage of peatlands: hydrological and hydrochemical process and wetland restoration
J Holden, PJ Chapman, JC Labadz
Progress in physical geography 28 (1), 95-123, 2004
6282004
The storage and aging of continental runoff in large reservoir systems of the world
CJ Vörösmarty, KP Sharma, BM Fekete, AH Copeland, J Holden, J Marble, ...
Ambio (Sweden), 1997
5151997
Peatland hydrology and carbon release: why small-scale process matters
J Holden
Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical …, 2005
4922005
PEATMAP: Refining estimates of global peatland distribution based on a meta-analysis
J Xu, PJ Morris, J Liu, J Holden
Catena 160, 134-140, 2018
3442018
How wetlands affect floods
M Acreman, J Holden
Wetlands 33 (5), 773-786, 2013
3352013
Environmental change in moorland landscapes
J Holden, L Shotbolt, A Bonn, TP Burt, PJ Chapman, AJ Dougill, ...
Earth-Science Reviews 82 (1-2), 75-100, 2007
3212007
Runoff generation and water table fluctuations in blanket peat: evidence from UK data spanning the dry summer of 1995
MG Evans, TP Burt, J Holden, JK Adamson
Journal of Hydrology 221 (3-4), 141-160, 1999
3011999
Land use change impacts on floods at the catchment scale: Challenges and opportunities for future research
M Rogger, M Agnoletti, A Alaoui, JC Bathurst, G Bodner, M Borga, ...
Water resources research 53 (7), 5209-5219, 2017
2592017
Drain blocking: an effective treatment for reducing dissolved organic carbon loss and water discolouration in a drained peatland
ZE Wallage, J Holden, AT McDonald
Science of the total environment 367 (2-3), 811-821, 2006
2522006
Impact of land drainage on peatland hydrology
J Holden, MG Evans, TP Burt, M Horton
Journal of Environmental Quality 35 (5), 1764-1778, 2006
2462006
A restatement of the natural science evidence concerning catchment-based ‘natural’flood management in the UK
SJ Dadson, JW Hall, A Murgatroyd, M Acreman, P Bates, K Beven, ...
Proceedings of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering …, 2017
2372017
Hydrological studies on blanket peat: the significance of the acrotelm-catotelm model
J Holden, TP Burt
Journal of Ecology, 86-102, 2003
2372003
Runoff production in blanket peat covered catchments
J Holden, TP Burt
Water resources research 39 (7), 2003
2332003
Piping and pipeflow in a deep peat catchment
J Holden, TP Burt
Catena 48 (3), 163-199, 2002
2092002
If you have a hammer everything looks like a nail: traditional versus participatory model building
C Prell, K Hubacek, M Reed, C Quinn, N Jin, J Holden, T Burt, M Kirby, ...
Interdisciplinary Science Reviews 32 (3), 263-282, 2007
1942007
A network‐index‐based version of TOPMODEL for use with high‐resolution digital topographic data
SN Lane, CJ Brookes, MJ Kirkby, J Holden
Hydrological processes 18 (1), 191-201, 2004
1932004
Hydraulic conductivity in upland blanket peat: measurement and variability
J Holden, TP Burt
Hydrological Processes 17 (6), 1227-1237, 2003
1702003
Cross‐scale monitoring and assessment of land degradation and sustainable land management: A methodological framework for knowledge management
MS Reed, M Buenemann, J Atlhopheng, M Akhtar‐Schuster, F Bachmann, ...
Land Degradation & Development 22 (2), 261-271, 2011
1692011
Water table dynamics in undisturbed, drained and restored blanket peat
J Holden, ZE Wallage, SN Lane, AT McDonald
Journal of Hydrology 402 (1-2), 103-114, 2011
1602011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20