Evangelos Vlachogiannis
Evangelos Vlachogiannis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα aegean.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Universal access to information services—the need for user information and its relationship to device profiles
CA Velasco, Y Mohamad, AS Gilman, N Viorres, E Vlachogiannis, ...
Universal Access in the Information Society 3 (1), 88-95, 2004
482004
Major HCI challenges for open source software adoption and development
N Viorres, P Xenofon, M Stavrakis, E Vlachogiannis, P Koutsabasis, ...
International Conference on Online Communities and Social Computing, 455-464, 2007
372007
Beyond Specifications: Towards a Practical Methodology for Evaluating Web Accessibility
P Koutsabasis, E Vlachogiannis, JS Darzentas
Journal of Usability Studies 5 (4), 157-171, 2010
282010
The usability of Web accessibility guidelines: An approach for evaluation
M Kapsi, E Vlachogiannis, J Darzentas, T Spyrou
International Conference on Universal Access in Human-Computer Interaction …, 2009
142009
Test case description language (TCDL): Test case metadata for conformance evaluation
C Strobbe, S Herramhof, E Vlachogiannis, CA Velasco
International Conference on Computers for Handicapped Persons, 164-171, 2006
142006
Test case management tools for accessibility testing
S Herramhof, H Petrie, C Strobbe, E Vlachogiannis, K Weimann, G Weber, ...
International Conference on Computers for Handicapped Persons, 215-222, 2006
142006
Developing advanced accessibility conformance tools for the ubiquitous web
P Ackermann, E Vlachogiannis, CA Velasco
Procedia Comput. Sci 67, 452-457, 2015
72015
A preliminary feedback for the WCAG 2.0-WCAG 1.0 Vs WCAG 2.0 evaluation study
M Kapsi, E Vlachogiannis, JS Darzentas, T Spyrou
2nd annual conference on pervasive technologies related to assistive …, 2009
52009
Intelligent content personalisation in internet TV using MPEG-21
CN Anagnostopoulos, E Vlachogiannis, I Psoroulas, D Gavalas, ...
International Journal of Internet Protocol Technology 3 (3), 159-169, 2008
52008
Accessible interactive television using the MPEG-21 standard
E Vlachogiannis, D Gavalas, GE Tsekouras, CN Anagnostopoulos
Universal Access in the Information Society 10 (2), 151-163, 2011
42011
Adaptive and personalized multimedia content delivery for disabled users in Internet TV
I Anagnostopoulos, CN Anagnostopoulos, E Vlachogiannis, D Gavalas, ...
Signal, image and video processing 4 (3), 273-287, 2010
42010
Towards itv accessibility: the mpeg-21 case
E Vlachogiannis, D Gavalas, C Anagnostopoulos, GE Tsekouras
Proceedings of the 1st international conference on PErvasive Technologies …, 2008
32008
The BenToWeb XHTML 1.0 Test Suite for the Web Content Accessibility Guidelines 2.0-Last Call Working Draft
C Strobbe, J Engelen, J Koch, C Velasco, E Vlachogiannis, D Ortner
International Conference on Universal Access in Human-Computer Interaction …, 2007
32007
The bentoweb XHTML 1.0 test suite for the web content accessibility guidelines 2.0
C Strobbe, S Herramhof, E Vlachogiannis, J Koch, CA Velasco
International Conference on Computers for Handicapped Persons, 172-175, 2006
32006
The bentoweb test case suites for the web content accessibility guidelines (wcag) 2.0
C Strobbe, J Koch, E Vlachogiannis, R Ruemer, CA Velasco, J Engelen
International Conference on Computers for Handicapped Persons, 402-409, 2008
22008
Accessibility of Internet Portals in Ambient Intelligent scenarios: re-thinking their design and implementation
E Vlachogiannis, CA Velasco, H Gappa, G Nordbrock, JS Darzentas
International Conference on Universal Access in Human-Computer Interaction …, 2007
22007
IRIS: Implementing an Open Environment supporting Inclusive Design of Internet Applications.
J Darzentas, A Arnellos, JS Darzentas, P Koutsabasis, T Spyrou, ...
INTERACT, 2003
12003
A Tool to Support the Collection of User Preferences and Device Characteristics to Enable UI Adaptability in Web 2.0 Applications
P Ackermann, CA Velasco, E Vlachogiannis
International Conference on Universal Access in Human-Computer Interaction …, 2014
2014
People with Disabilities: Automatic and Manual Evaluation of Websites-Test Case Description Language (TCDL): Test Case Metadata for Conformance Evaluation
C Strobbe, S Herramhof, E Vlachogiannis, CA Velasco
Lecture Notes in Computer Science 4061, 164-171, 2006
2006
XHTML 1.0 and CSS 2.0 Test Suite
C Strobbe, J Koch, CA Velasco, D Stegemann, S Herramhof, K Weimann, ...
status: published, 2006
2006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20