Παρακολούθηση
Ioannis Tsanis
Ioannis Tsanis
School of Environmental Engineering, Technical University of Crete
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hydromech.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A compilation of data on European flash floods
E Gaume, V Bain, P Bernardara, O Newinger, M Barbuc, A Bateman, ...
Journal of Hydrology 367 (1-2), 70-78, 2009
8572009
Groundwater level forecasting using artificial neural networks
IN Daliakopoulos, P Coulibaly, IK Tsanis
Journal of hydrology 309 (1-4), 229-240, 2005
8442005
The threat of soil salinity: A European scale review
IN Daliakopoulos, IK Tsanis, A Koutroulis, NN Kourgialas, ...
Science of the total environment 573, 727-739, 2016
7102016
A review of soil-improving cropping systems for soil salinization
J Cuevas, IN Daliakopoulos, F del Moral, JJ Hueso, IK Tsanis
Agronomy 9 (6), 295, 2019
2352019
Climate impacts in Europe under+ 1.5 C global warming
D Jacob, L Kotova, C Teichmann, SP Sobolowski, R Vautard, C Donnelly, ...
Earth's Future 6 (2), 264-285, 2018
202*2018
Changes in climate extremes, fresh water availability and vulnerability to food insecurity projected at 1.5 C and 2 C global warming with a higher-resolution global climate model
RA Betts, L Alfieri, C Bradshaw, J Caesar, L Feyen, P Friedlingstein, ...
Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical …, 2018
1982018
Impact of climate change on water resources status: A case study for Crete Island, Greece
AG Koutroulis, IK Tsanis, IN Daliakopoulos, D Jacob
Journal of hydrology 479, 146-158, 2013
1712013
Ranking spatial interpolation techniques using a GIS-based DSS
S Naoum, IK Tsanis
Global Nest 6 (1), 1-20, 2004
1652004
Soil moisture content estimation based on Sentinel-1 and auxiliary earth observation products. A hydrological approach
DD Alexakis, FDK Mexis, AEK Vozinaki, IN Daliakopoulos, IK Tsanis
Sensors 17 (6), 1455, 2017
1572017
A method for estimating flash flood peak discharge in a poorly gauged basin: Case study for the 13–14 January 1994 flood, Giofiros basin, Crete, Greece
AG Koutroulis, IK Tsanis
Journal of Hydrology 385 (1-4), 150-164, 2010
1252010
Initial soil moisture effects on flash flood generation–A comparison between basins of contrasting hydro-climatic conditions
MG Grillakis, AG Koutroulis, J Komma, IK Tsanis, W Wagner, G Blöschl
Journal of Hydrology 541, 206-217, 2016
1192016
Developing geographic information systems for land use impact assessment in flooding conditions
SJ Boyle, IK Tsanis, PS Kanaroglou
Journal of water resources planning and management 124 (2), 89-98, 1998
1101998
Comparing 1D and combined 1D/2D hydraulic simulations using high-resolution topographic data: A case study of the Koiliaris basin, Greece
AEK Vozinaki, GG Morianou, DD Alexakis, IK Tsanis
Hydrological Sciences Journal 62 (4), 642-656, 2017
1082017
GIS and remote sensing techniques for the assessment of land use change impact on flood hydrology: the case study of Yialias basin in Cyprus
DD Alexakis, MG Grillakis, AG Koutroulis, A Agapiou, K Themistocleous, ...
Natural Hazards and Earth System Sciences 14 (2), 413-426, 2014
1052014
Global water availability under high-end climate change: A vulnerability based assessment
AG Koutroulis, LV Papadimitriou, MG Grillakis, IK Tsanis, R Warren, ...
Global and Planetary Change 175, 52-63, 2019
1042019
Orographic precipitation modeling with multiple linear regression
S Naoum, IK Tsanis
Journal of Hydrologic Engineering 9 (2), 79-102, 2004
1042004
Simulation of wind-induced water currents
IK Tsanis
Journal of Hydraulic Engineering 115 (8), 1113-1134, 1989
1021989
Evaluation of precipitation and temperature simulation performance of the CMIP3 and CMIP5 historical experiments
AG Koutroulis, MG Grillakis, IK Tsanis, L Papadimitriou
Climate Dynamics 47, 1881-1898, 2016
1012016
Severe climate-induced water shortage and extremes in Crete: A letter
IK Tsanis, AG Koutroulis, IN Daliakopoulos, D Jacob
Climatic Change 106, 667-677, 2011
1012011
Climate change impact on the hydrology of Spencer Creek watershed in Southern Ontario, Canada
MG Grillakis, AG Koutroulis, IK Tsanis
Journal of Hydrology 409 (1-2), 1-19, 2011
1002011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20