Παρακολούθηση
David Salesin
David Salesin
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα google.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Image analogies
A Hertzmann, CE Jacobs, N Oliver, B Curless, DH Salesin
Proceedings of the 28th annual conference on Computer graphics and …, 2001
21852001
Wavelets for computer graphics: theory and applications
EJ Stollnitz, TD DeRose, AD DeRose, DH Salesin
Morgan Kaufmann, 1996
14741996
Interactive digital photomontage
A Agarwala, M Dontcheva, M Agrawala, S Drucker, A Colburn, B Curless, ...
ACM SIGGRAPH 2004 Papers, 294-302, 2004
13342004
Synthesizing realistic facial expressions from photographs
F Pighin, J Hecker, D Lischinski, R Szeliski, DH Salesin
Acm siggraph 2006 courses, 19-es, 2006
13032006
Fast multiresolution image querying
CE Jacobs, A Finkelstein, DH Salesin
Proceedings of the 22nd annual conference on Computer graphics and …, 1995
12451995
A bayesian approach to digital matting
YY Chuang, B Curless, DH Salesin, R Szeliski
Proceedings of the 2001 IEEE Computer Society Conference on Computer Vision …, 2001
12172001
Wavelets for computer graphics: a primer. 1
EJ Stollnitz, AD DeRose, DH Salesin
IEEE computer graphics and applications 15 (3), 76-84, 1995
9751995
Computer-generated watercolor
CJ Curtis, SE Anderson, JE Seims, KW Fleischer, DH Salesin
Proceedings of the 24th annual conference on Computer graphics and …, 1997
8371997
Video textures
A Schödl, R Szeliski, DH Salesin, I Essa
Proceedings of the 27th annual conference on Computer graphics and …, 2000
8132000
Rendering antialiased shadows with depth maps
WT Reeves, DH Salesin, RL Cook
Proceedings of the 14th annual conference on Computer graphics and …, 1987
7511987
Computer-generated pen-and-ink illustration
G Winkenbach, DH Salesin
Proceedings of the 21st annual conference on Computer graphics and …, 1994
7451994
Surface light fields for 3D photography
DN Wood, DI Azuma, K Aldinger, B Curless, T Duchamp, DH Salesin, ...
Proceedings of the 27th annual conference on Computer graphics and …, 2000
6212000
The virtual cinematographer: A paradigm for automatic real-time camera control and directing
L He, MF Cohen, DH Salesin
Proceedings of the 23rd annual conference on Computer graphics and …, 1996
5951996
Multiresolution curves
A Finkelstein, DH Salesin
Proceedings of the 21st annual conference on Computer graphics and …, 1994
5051994
Orientable textures for image-based pen-and-ink illustration
MP Salisbury, MT Wong, JF Hughes, DH Salesin
Proceedings of the 24th annual conference on Computer graphics and …, 1997
4971997
Spatio-Angular Resolution Tradeoffs in Integral Photography.
TG Georgiev, KC Zheng, B Curless, D Salesin, SK Nayar, C Intwala
Rendering Techniques 2006 (263-272), 21, 2006
4642006
Gaze-based interaction for semi-automatic photo cropping
A Santella, M Agrawala, D DeCarlo, D Salesin, M Cohen
Proceedings of the SIGCHI conference on Human Factors in computing systems …, 2006
4642006
Video matting of complex scenes
YY Chuang, A Agarwala, B Curless, DH Salesin, R Szeliski
Proceedings of the 29th annual conference on Computer graphics and …, 2002
4622002
Interactive pen-and-ink illustration
MP Salisbury, SE Anderson, R Barzel, DH Salesin
Proceedings of the 21st annual conference on Computer graphics and …, 1994
4541994
Hierarchical image caching for accelerated walkthroughs of complex environments
J Shade, D Lischinski, DH Salesin, T DeRose, J Snyder
Proceedings of the 23rd annual conference on Computer graphics and …, 1996
4301996
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20