Παρακολούθηση
Madhab Neupane
Madhab Neupane
Associate Professor, Department of Physics, University of Central Florida, Orlando
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ucf.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Discovery of a Weyl fermion semimetal and topological Fermi arcs
SY Xu, I Belopolski, N Alidoust, M Neupane, G Bian, C Zhang, R Sankar, ...
Science 349 (6248), 613-617, 2015
30262015
A Weyl Fermion semimetal with surface Fermi arcs in the transition metal monopnictide TaAs class
SM Huang, SY Xu, I Belopolski, CC Lee, G Chang, BK Wang, N Alidoust, ...
Nature communications 6 (1), 1-6, 2015
14972015
Observation of a three-dimensional topological Dirac semimetal phase in high-mobility Cd3As2
M Neupane, SY Xu, R Sankar, N Alidoust, G Bian, C Liu, I Belopolski, ...
Nature communications 5, 2014
12942014
Topological nodal-line fermions in spin-orbit metal PbTaSe2
G Bian, TR Chang, R Sankar, SY Xu, H Zheng, T Neupert, CK Chiu, ...
Nature communications 7 (1), 1-8, 2016
6832016
Observation of Fermi arc surface states in a topological metal
SY Xu, C Liu, SK Kushwaha, R Sankar, JW Krizan, I Belopolski, ...
Science 347 (6219), 294-298, 2015
6792015
Signatures of the Adler–Bell–Jackiw chiral anomaly in a Weyl fermion semimetal
CL Zhang, SY Xu, I Belopolski, Z Yuan, Z Lin, B Tong, G Bian, N Alidoust, ...
Nature communications 7 (1), 1-9, 2016
6672016
Observation of a topological crystalline insulator phase and topological phase transition in Pb1− xSnxTe
SY Xu, C Liu, N Alidoust, M Neupane, D Qian, I Belopolski, JD Denlinger, ...
Nature communications 3 (1), 1-11, 2012
5892012
Hedgehog spin texture and Berry’s phase tuning in a magnetic topological insulator
SY Xu, M Neupane, C Liu, D Zhang, A Richardella, L Andrew Wray, ...
Nature Physics 8 (8), 616-622, 2012
3992012
Surface electronic structure of the topological Kondo-insulator candidate correlated electron system SmB6
M Neupane, N Alidoust, SY Xu, T Kondo, Y Ishida, DJ Kim, C Liu, ...
Nature communications 4, 2013
3842013
Observation of topological nodal fermion semimetal phase in ZrSiS
M Neupane, I Belopolski, MM Hosen, DS Sanchez, R Sankar, M Szlawska, ...
Physical Review B 93 (20), 201104, 2016
3192016
Prediction of an arc-tunable Weyl Fermion metallic state in MoxW1− xTe2
TR Chang, SY Xu, G Chang, CC Lee, SM Huang, BK Wang, G Bian, ...
Nature communications 7 (1), 1-9, 2016
3072016
Observation of Dirac node formation and mass acquisition in a topological crystalline insulator
Y Okada, M Serbyn, H Lin, D Walkup, W Zhou, C Dhital, M Neupane, S Xu, ...
Science 341 (6153), 1496-1499, 2013
2972013
Observation of Dirac Cone Electronic Dispersion in
P Richard, K Nakayama, T Sato, M Neupane, YM Xu, JH Bowen, GF Chen, ...
Physical review letters 104 (13), 137001, 2010
2942010
New type of Weyl semimetal with quadratic double Weyl fermions
SM Huang, SY Xu, I Belopolski, CC Lee, G Chang, TR Chang, BK Wang, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 113 (5), 1180-1185, 2016
2742016
Topological-Metal to Band-Insulator Transition in Thin Films
M Brahlek, N Bansal, N Koirala, SY Xu, M Neupane, C Liu, MZ Hasan, ...
Physical review letters 109 (18), 186403, 2012
2212012
Topological surface states and Dirac point tuning in ternary topological insulators
M Neupane, SY Xu, LA Wray, A Petersen, R Shankar, N Alidoust, C Liu, ...
Physical Review B 85 (23), 235406, 2012
2142012
Discovery of a new type of topological Weyl fermion semimetal state in MoxW1− xTe2
I Belopolski, DS Sanchez, Y Ishida, X Pan, P Yu, SY Xu, G Chang, ...
Nature communications 7 (1), 1-9, 2016
1702016
Momentum-space imaging of Cooper pairing in a half-Dirac-gas topological superconductor
SY Xu, N Alidoust, I Belopolski, A Richardella, C Liu, M Neupane, G Bian, ...
Nature Physics 10 (12), 943-950, 2014
1652014
Criteria for directly detecting topological Fermi arcs in Weyl semimetals
I Belopolski, SY Xu, DS Sanchez, G Chang, C Guo, M Neupane, H Zheng, ...
Physical review letters 116 (6), 066802, 2016
1572016
Magnetotransport of single crystalline NbAs
NJ Ghimire, Y Luo, M Neupane, DJ Williams, ED Bauer, F Ronning
Journal of Physics: Condensed Matter 27 (15), 152201, 2015
1562015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20