Παρακολούθηση
Panagiotis Kossieris
Panagiotis Kossieris
Dr. Civil Engineer, Dept. of Water Resources Management, School of Civil Engineering, NTUA
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα mail.ntua.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Integrated intelligent water-energy metering systems and informatics: Visioning a digital multi-utility service provider
RA Stewart, K Nguyen, C Beal, H Zhang, O Sahin, E Bertone, AS Vieira, ...
Environmental Modelling & Software 105, 94-117, 2018
1142018
An operational method for flood directive implementation in ungauged urban areas
G Papaioannou, A Efstratiadis, L Vasiliades, A Loukas, SM Papalexiou, ...
Hydrology 5 (2), 24, 2018
1052018
A rainfall disaggregation scheme for sub-hourly time scales: Coupling a Bartlett-Lewis based model with adjusting procedures
P Kossieris, C Makropoulos, C Onof, D Koutsoyiannis
Journal of Hydrology, 2016
872016
Surrogate-enhanced evolutionary annealing simplex algorithm for effective and efficient optimization of water resources problems on a budget
I Tsoukalas, P Kossieris, A Efstratiadis, C Makropoulos
Environmental Modelling & Software 77, 122-142, 2016
532016
Simulation of Non-Gaussian Correlated Random Variables, Stochastic Processes and Random Fields: Introducing the anySim R-Package for Environmental Applications and Beyond
I Tsoukalas, P Kossieris, C Makropoulos
Water 12 (6), 1645, 2020
392020
Parameterizing residential water demand pulse models through smart meter readings
E Creaco, P Kossieris, L Vamvakeridou-Lyroudia, C Makropoulos, ...
Environmental Modelling & Software 80, 33-40, 2016
382016
Exploring the Statistical and Distributional Properties of Residential Water Demand at Fine Time Scales
P Kossieris, C Makropoulos
Water 10 (10), 1481, 2018
302018
Simulating Marginal and Dependence Behaviour of Water Demand Processes at Any Fine Time Scale
P Kossieris, I Tsoukalas, C Makropoulos, D Savic
Water 11 (5), 885, 2019
282019
Stochastic simulation-optimization framework for the design and assessment of renewable energy systems under uncertainty
GK Sakki, I Tsoukalas, P Kossieris, C Makropoulos, A Efstratiadis
Renewable and Sustainable Energy Reviews 168, 112886, 2022
222022
A Flood Inundation Modeling Approach for Urban and Rural Areas in Lake and Large-Scale River Basins
G Papaioannou, L Vasiliades, A Loukas, A Alamanos, A Efstratiadis, ...
Water 13 (9), 1264, 2021
222021
A web-based platform for water efficient households
P Kossieris, S Kozanis, A Hashmi, E Katsiri, LS Vamvakeridou-Lyroudia, ...
Procedia Engineering 89, 1128-1135, 2014
222014
Smart metering use cases to increase water and energy efficiency in water supply systems
D Loureiro, P Vieira, C Makropoulos, P Kossieris, R Ribeiro, J Barateiro, ...
Water Science and Technology: Water Supply 14 (5), 898-908, 2014
182014
An eLearning approach for improving household water efficiency
P Kossieris, A Panayiotakis, K Tzouka, P Gerakopoulou, E Rozos, ...
Procedia Engineering 89, 1113-1119, 2014
162014
Revisiting Flood Hazard Assessment Practices under a Hybrid Stochastic Simulation Framework
A Efstratiadis, P Dimas, G Pouliasis, I Tsoukalas, P Kossieris, V Bellos, ...
Water 14 (3), 457, 2022
112022
Assessing the applicability of the Bartlett-Lewis model in simulating residential water demands
P Kossieris, C Makropoulos, E Creaco, L Vamvakeridou-Lyroudia, ...
Procedia Engineering 154, 123-131, 2016
112016
Framework for technical evaluation of decision support systems based on water smart metering: the iWIDGET case
R Ribeiro, D Loureiro, J Barateiro, JR Smith, M Rebelo, P Kossieris, ...
Procedia Engineering 119, 1348-1355, 2015
112015
HyetosR: An R package for temporal stochastic simulation of rainfall at fine time scales
P Kossieris, D Koutsoyiannis, C Onof, H Tyralis, A Efstratiadis
European Geosciences Union General Assembly 2012, 2012
112012
Day-ahead energy production in small hydropower plants: uncertainty-aware forecasts through effective coupling of knowledge and data
KK Drakaki, GK Sakki, I Tsoukalas, P Kossieris, A Efstratiadis
Advances in Geosciences 56, 155-162, 2022
92022
From smart meters to smart decisions: web-based support for the water efficient household
C Makropoulos, P Kossieris, S Kozanis, E Katsiri, ...
92014
Stress-Testing Framework for Urban Water Systems: A Source to Tap Approach for Stochastic Resilience Assessment
D Nikolopoulos, P Kossieris, I Tsoukalas, C Makropoulos
Water 14 (2), 154, 2022
82022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20