Παρακολούθηση
Antoine Guisan
Antoine Guisan
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unil.ch
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Novel methods improve prediction of species’ distributions from occurrence data
J Elith*, C H. Graham*, R P. Anderson, M Dudík, S Ferrier, A Guisan, ...
Ecography 29 (2), 129-151, 2006
99122006
Predictive habitat distribution models in ecology
A Guisan, NE Zimmermann
Ecological modelling 135 (2-3), 147-186, 2000
95762000
Predicting species distribution: offering more than simple habitat models
A Guisan, W Thuiller
Ecology letters 8 (9), 993-1009, 2005
76052005
Generalized linear and generalized additive models in studies of species distributions: setting the scene
A Guisan, TC Edwards Jr, T Hastie
Ecological modelling 157 (2-3), 89-100, 2002
28422002
Effects of sample size on the performance of species distribution models
MS Wisz, RJ Hijmans, J Li, AT Peterson, CH Graham, A Guisan, ...
Diversity and distributions 14 (5), 763-773, 2008
27412008
Five (or so) challenges for species distribution modelling
MB Araújo, A Guisan
Journal of biogeography 33 (10), 1677-1688, 2006
23322006
Predicting species distributions for conservation decisions
A Guisan, R Tingley, JB Baumgartner, I Naujokaitis‐Lewis, PR Sutcliffe, ...
Ecology letters 16 (12), 1424-1435, 2013
19262013
The role of biotic interactions in shaping distributions and realised assemblages of species: implications for species distribution modelling
MS Wisz, J Pottier, WD Kissling, L Pellissier, J Lenoir, CF Damgaard, ...
Biological reviews 88 (1), 15-30, 2013
16282013
Evaluating the ability of habitat suitability models to predict species presences
AH Hirzel, G Le Lay, V Helfer, C Randin, A Guisan
Ecological modelling 199 (2), 142-152, 2006
15642006
Measuring ecological niche overlap from occurrence and spatial environmental data
O Broennimann, MC Fitzpatrick, PB Pearman, B Petitpierre, L Pellissier, ...
Global ecology and biogeography 21 (4), 481-497, 2012
15252012
Predicting global change impacts on plant species’ distributions: future challenges
W Thuiller, C Albert, MB Araújo, PM Berry, M Cabeza, A Guisan, T Hickler, ...
Perspectives in plant ecology, evolution and systematics 9 (3-4), 137-152, 2008
14342008
Habitat suitability and distribution models: with applications in R
A Guisan, W Thuiller, NE Zimmermann
Cambridge University Press, 2017
13052017
Evidence of climatic niche shift during biological invasion
O Broennimann, UA Treier, H Müller‐Schärer, W Thuiller, AT Peterson, ...
Ecology letters 10 (8), 701-709, 2007
12972007
An improved approach for predicting the distribution of rare and endangered species from occurrence and pseudo‐absence data
R Engler, A Guisan, L Rechsteiner
Journal of applied ecology 41 (2), 263-274, 2004
12372004
Niche dynamics in space and time
PB Pearman, A Guisan, O Broennimann, CF Randin
Trends in ecology & evolution 23 (3), 149-158, 2008
11832008
GLM versus CCA spatial modeling of plant species distribution
A Guisan, SB Weiss, AD Weiss
Plant ecology 143, 107-122, 1999
11201999
Potential impact of climate change on vegetation in the European Alps: a review
JP Theurillat, A Guisan
Climatic change 50 (1), 77-109, 2001
10932001
Ecological assembly rules in plant communities—approaches, patterns and prospects
L Götzenberger, F de Bello, KA Bråthen, J Davison, A Dubuis, A Guisan, ...
Biological reviews 87 (1), 111-127, 2012
9092012
ecospat: an R package to support spatial analyses and modeling of species niches and distributions
V Di Cola, O Broennimann, B Petitpierre, FT Breiner, M d'Amen, C Randin, ...
Ecography 40 (6), 774-787, 2017
9072017
Climatic niche shifts are rare among terrestrial plant invaders
B Petitpierre, C Kueffer, O Broennimann, C Randin, C Daehler, A Guisan
Science 335 (6074), 1344-1348, 2012
9072012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20