Παρακολούθηση
Oshani Seneviratne
Oshani Seneviratne
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα rpi.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Decentralization: The future of online social networking
CA Yeung, I Liccardi, K Lu, O Seneviratne, T Berners-Lee
W3C workshop on the future of social networking position papers 2, 2-7, 2009
2642009
FoodKG: a semantics-driven knowledge graph for food recommendation
S Haussmann, O Seneviratne, Y Chen, Y Ne’eman, J Codella, CH Chen, ...
International Semantic Web Conference, 146-162, 2019
662019
Democratizing mobile app development for disaster management
F Shih, O Seneviratne, I Liccardi, E Patton, P Meier, C Castillo
Joint proceedings of the workshop on AI problems and approaches for …, 2013
502013
Policy-aware content reuse on the web
O Seneviratne, L Kagal, T Berners-Lee
International Semantic Web Conference, 553-568, 2009
412009
Explanation ontology: a model of explanations for user-centered AI
S Chari, O Seneviratne, DM Gruen, MA Foreman, AK Das, ...
International Semantic Web Conference, 228-243, 2020
392020
Remix culture on the web: A survey of content reuse on different user-generated content websites
O Seneviratne, A Monroy-Hernandez
392010
Enabling privacy through transparency
O Seneviratne, L Kagal
2014 Twelfth Annual International Conference on Privacy, Security and Trust …, 2014
342014
An extensible computer vision application for blood cell recognition and analysis
GPM Priyankara, OW Seneviratne, R Silva, WVD Soysa, CR De Silva
Department of Computer Science and Engineering, University of Moratuwa, Sri …, 2006
312006
Directions for explainable knowledge-enabled systems
I Tiddi
Knowledge graphs for explainable artificial intelligence: Foundations …, 2020
282020
Augmenting the web with accountability
OW Seneviratne
Proceedings of the 21st international conference on World Wide Web, 185-190, 2012
202012
Detecting creative commons license violations on images on the world wide web
O Seneviratne, L Kagal, D Weitzner, H Abelson, T Berners-Lee, ...
WWW2009, April, 2009
182009
Knowledge integration for disease characterization: A breast cancer example
O Seneviratne, SM Rashid, S Chari, JP McCusker, KP Bennett, ...
International Semantic Web Conference, 223-238, 2018
152018
Foundations of explainable knowledge-enabled systems
I Tiddi
Knowl. Graph. eXplainable Artif. Intell.: Found. Appl. Challenges 47, 23, 2020
132020
Making computer science attractive to high school girls with computational thinking approaches: A case study
O Seneviratne
Emerging research, practice, and policy on computational thinking, 21-32, 2017
132017
Semantic modeling for food recommendation explanations
I Padhiar, O Seneviratne, S Chari, D Gruen, DL McGuinness
2021 IEEE 37th International Conference on Data Engineering Workshops (ICDEW …, 2021
92021
Identifying ingredient substitutions using a knowledge graph of food
SS Shirai, O Seneviratne, ME Gordon, CH Chen, DL McGuinness
Frontiers in Artificial Intelligence 3, 621766, 2021
92021
Making study populations visible through knowledge graphs
S Chari, M Qi, NN Agu, O Seneviratne, JP McCusker, KP Bennett, AK Das, ...
International Semantic Web Conference, 53-68, 2019
92019
Leveraging standards based ontological concepts in distributed ledgers: a healthcare smart contract example
M Li, L Xia, O Seneviratne
2019 IEEE International Conference on Decentralized Applications and …, 2019
92019
HTTPa: accountable HTTP
O Seneviratne, L Kagal
IAB/w3C internet privacy workshop 42, 2010
92010
On integration issues of site-specific apis into the web of data
T Berners-Lee, R Cyganiak, M Hausenblas, J Presbrey, O Sneviratne, ...
DERI, NUI Galway, Ireland, Tech. Rep, 2009
82009
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20